Hajaantukaa – ei täällä mitään katsottavaa ole!

Edellisessä bogikirjoituksessani pohdin sitä, miksi HKL-johtokunnan esittelytekstissä lukee, että Liikenne- ja viestintäministeriö on lausunut HKL:n aloitteesta 29.6.2012, että LVM:n mielestä on oikein, että HKL toimii turvallisuudesta valvovana viranomaisena myös Espoon alueella.Kuten myös olen kertonut, ei Liikenne- ja viestintäministeriö ole lausunut tällaista. Siis ei myöskään ole olemassa 29.6.2012 päivättyä LVM:n lausuntoa.

Sen sijaan on olemassa LVM:n 29.6.2011 päivätty lausunto, mutta se ei ole syntynyt HKL:n aloitteesta, vaan se liittyy JHL:n tapaukseen, jota varten he pyysivät Antero Alku-nimiseltä tutkijalta ja raideliikenneasiantuntijalta lausunnon.

Keskustelin eilen Alkun kanssa asiasta.

– LVM:n kanta käy ilmi sekä tästä kesäkuun 2011 lausunnosta että myös LVM:n aiemmin 15.12.2010 antamasta lausunnosta, joka on syntynyt HKL:n pyynnöstä. Kummassakin LVM:n kanta on sama, mutta päinvastainen kuin mitä johtokunnan joulukuun esityslistan tekstissä sanotaan, Antero Alku sanoo.

Ministeriö on johdonmukaisesti ja nimenomaan todennut, että metron laajentuessa Espooseen tulee ulkopuolisen valvonnan tarpeesta tehdä selvitys. Tarkkoja kun ollaan, huomataan myös itse LVM:n todenneen, että sillä ei ole toimivaltaa tässä asiassa, minkä johdosta sen lausunnoilla ei ole merkitystä.

– Mutta jos LVM:n mielipiteitä kysytään pitäisi ne tietenkin kirjata esityslistaan oikein ja johdonmukaisesti, Antero Alku sanoo.

Olen itse keskustellut metron turvallisuudesta ja valvonnan tarpeesta Matti Lahdenrannan ja Pekka Saurin kanssa. Kun otin asian ensimmäisen kerran puheeksi keväällä 2012 olivat molemmat hämmästyneitä ja jopa vähän yllättyneitä. Tuli tunne, että kerron heille uutisia. Kysyin asiasta eri yhteyksissä uudestaan kesällä ja aina vastaus oli sama, että juu, hoidetaan kuntoon sitten kun mennään Espoon puolelle…

Sen jälkeen olen muutamaankin otteeseen käytännön esimerkein osoittanut kuinka nihkeästi HKL ja kaupunki suhtautuvat ulkopuoliseen valvontaan. Kysyin esimerkiksi kuljettajien kirjaamista myöhästymisraporteista. Niitä ei kuulemma voinut julkistaa koska tiedot ovat hankalasti saatavissa järjestelmästä. Sitten oli tämä akselirikko-tapaus. HKL:n mukaan vaurioon reagoitiin asiallisesti, lähteitteni mukaan lähinnä hyvän onnen turvin. Oli miten oli mitään kunnollista selvitystä tapahtumasta ei vieläkään ole näkynyt. Nyt viimeksi kerroin kuinka Länsimetro Oy ja Helsingin apulaiskaupunginjohtaja ensin viittasivat kintaalla kahden ison pelastuslaitoksen turvallisuus-lausunnoille informoimatta Helsingin valtuustoa uusista käänteistä. Tämän kuvion dumasi selkeästi haastattelemani juridiikan asiantuntija. Mielenkiintoista on myös se, että HKL:n ja Länsimetro Oy:n tällä hetkellä käyttämä ulkopuolinen turvallisuusasiantuntija on sama kaveri, jonka taustojen vaikutuksesta automaattimetroprojektiin perustellusti kiistellään, joka ei vastaa haastattelupyyntöihin ja jonka haastattelun järjestämiseksi HKL ei laita tikkua ristiin vaikka mies Helsingissä vierailee.

Antero Alku jatkaa:

– Tämä on liikennesuunnittelijan etiikkaa. Tai vaikka ihan yleistä moraalia. Kaikessa toiminnassaan ihmiset voivat joko yrittää päästä mahdollisimman vähällä, tai vielä sitäkin vähemmällä, tai sitten toisenlaisella moraalilla varustetut haluavat tehdä kaiken mahdollisimman hyvin. Mutta onhan siinä tietty juridinenkin puoli. Ihan kuten se kansanedustaja, joka selitti, ettei tartte noudattaa lakia, kun ei voi jäädä kiinni eikä tule rangaistusta. Ja kuinka moni suomalainen ajaa ylinopeutta, koska luottaa siihen, ettei jää kiinni. Näissä laki ja moraali kohtaavat. Toisin sanoen asiallisesti toimiva organisaatio pyrkii maksimoimaan turvallisuuden siitä riippumatta, valvooko sitä joku vaiko ei. Ja valvonnan ja viranomaismääräysten ajatus ei tule olla yläraja tuvallisuusjärjestelyille, vaan vähimmäisvaatimus. Aina saa tehdä parempia ratkaisuja.

Niinpä. Eihän Alku juristi ole. En ole minäkään. Mutta onhan tuossa yllä olevassa paljonkin järkeä. Kaiken tapahtuneen jälkeen, kaiken sen perusteella mitä olen kuullut, lukenut ja nähnyt, vaikuttaa siltä, että HKL:n asenne on se, että yhtiö tekee enintään sen, mitä viranomainen vaatii. Mieluummin vähemmän. Ja tällä hetkellä ulkopuolinen viranomainen ei vaadi juuri mitään. Kuitenkin siellä tunneleissa ja asemilla ajetaan VR:n paikallisliikenteeseen verrattavissa olevalla raskaalla kalustolla.

Ulospäin näyttää siltä, että HKL:n toimintakulttuuri on sellainen, ettei se voi olla ilman ulkopuolista valvontaa. Ainakaan liikelaitos ei itse edesauta muunlaista tulkintaa. Ehdotus uudeksi metroliikennesäännöksi, se mitä siihen on kirjattu ja miten sitä kiireellä kammettiin HKL-johtokunnan päätettäväksi on tästä selkeä näyttö.

HKL:n uusi johtokunta kokoontuu ensimmäisen kerran 6.2. Onkohan johtokunnalle selvitetty, että johtokunta on isäntä ja liikelaitoksen johto sen renki? Tämän voi tietysti itsekin todeta lukemalla HKL:n johtosääntö.

20130124-134311.jpg

Mainokset

6 thoughts on “Hajaantukaa – ei täällä mitään katsottavaa ole!

 1. Tietääköhän uusi johtokunta näistä omituisista kuvioista mitään? Tietävätkö he oikeusasiamiehen tutkinnasta ja ”Trafin tulevaisuuden näköaloja”-selvityksestä? Olisi mielenkiintoista kuulla myös heidän kommenttejaan nyt, kun olet kaivanut esille sen, mitä ministeriö on oikeasti asiasta sanonut. Kiinnostavaa olisi myös se, tiedetäänkö/ymmärretäänkö Espoon kaupungin johdossa näistä asioista yhtään mitään? Luulisi heitäkin kiinnostavan, kun kyse on myös heidän tulevan metronsa turvallisuudesta.

  1. Tämä onkin metka homma – olen viimeisen vuoden aikana keskustellut automaattimetroprojektista monen helsinkiläisen ja espoolaisen vaikutusvaltaisen poliitikon kanssa, ja muutamaa poikkeusta lukuunottamatta on syntynyt se käsitys, että ei vaan kiinnosta. Tai kiinnostaa vain sitten, jos hanketta pääsee esityslistan kautta helposti haukkumaan valtuustosalissa. Mitään omia aloitteita selvitysten tekemiseksi en ole havainnut ja tämä koskee myös tarkastuslautakuntaa. Ei vaikka kaupungintalo on rahoitusjohtaja Tapio Korhosen johdolla antanut jo kolme huomautusta huonosta suunnittelusta ja taloudenpidosta. Eli ollaan vaan kuin Ellun kanat.

   Osa uudestakin HKL-johtokunnasta on varmasti tietoinen näistä viimeisistäkin merkillisyyksistä, täydellisen tietämättömyyden taakse ei mielestäni enää voi kukaan piiloutua. Kaiken kaikkiaan aika ikävää seurattavaa.

 2. Hei,

  kyselin asian perään. Tuo 29.6.2012 on päivämäärävirhe, aivan kuten arvelitkin. Tarkoitettu viittaus tosin on LVM:n kirjeeseen 15.12.2010. Myös viittausta kirjeen sisältöön aiotaan korjata tulevalle johtokunnan listalle jollain tapaa. Tämänhetkinen muotoilu tosiaan vaikuttaa LVM:n kirjeen kanssa huonosti yhteensopivalta. Ilmeisesti esittelyteksti on tehty hiukan kiireellä.

  Mitä tulee kysymykseen turvallisuusvalvonnasta, niin luontevalta tosiaan tuntuisi ratkaisu, jossa siitä vastaa liikenteen turvallisuusvirasto, kun liikenne laajenee useamman kunnan alueelle. Mutta silloinkin täytyy löytyä taho joka sen vastuulleen ottaa, enkä tiedä onnistuuko tämä ilman lainmuutosta. HKL ei voi vastuuta vain sysätä pois, vaan pitää ola joku ottamassa se.

  Ja tässähän voi vielä käydä niinkin, ettei metro laajene toiseen kuntaan, jos kunta ehtii laajeta lujempaa. Saa nähdä.

  1. Eli asiaan on reagoitu. Hyvä homma! Ihmettelen silti, miten näin vakavaan asiaan pääsee tällainen virhe. Viis päivämäärästä – onhan sen täytynyt olla HKL:n johdon tiedossa, mikä LVM:n kanta on?
   Kuka tai mikä sen vastuun sitten ottaa on kai sen työryhmän pohdittavana, jonka asettamista LVM on vaatinut. Eikä varmaan haittaisi, että HKL tai sen johtokunta olisi asiassa aktiivinen. Onnea ja tsemppiä sinne johtokuntaan!

  2. Otso: Esimerkillistä toimintaa, että olet selvitellyt asiaa.

   Mutta muitankin aivan omituisia toteamuksia esittelytekstistä löytyy, esimerkiksi seuraava väite: ”Metrojärjestelmä on suljettu liikennejärjestelmä, jota ei muissakaan metrokaupungeissa valvota ja ohjata valtiollisesti, vaan metroliikenteen harjoittaja toimii kaupungin hallinnon alaisuudessa, niin kuin Helsingissä.” Miksi esittelytekstissä väitetään tällaista? Liikenteen turvallisuusviraston selvityksessä 8/2011 ”Trafin tulevaisuuden näköaloja” (s. 64-66) todetaan asiasta nimenomaisesti, että niin Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa kuin Saksassakin metroksi nimitettyä (tai suomennettua) raideliikennettä koskee valtiollinen lainsäädäntö ja turvallisuutta valvoo valtiollinen liikenneturvallisuusviranomainen. Ei siis liikennöitsijä itse, kuten nyt Helsingissä.

   Selvitys toteaa vielä nimenomaisesti (s. 65-66 ja 89): ”Tarve turvallisuusvaatimusten luomiseen metroliikenteelle on ilmiselvästi vähintään yhtä suuri kuin yksityisrautateihin sovellettavien vaatimusten tiukentaminen. Metron turvallisuusvaatimusten luomista perustelee myös Suomen erikoislaatuinen asema suhteessa muihin Pohjoismaihin ja Saksaan…Muiden Pohjoismaiden ja Saksan mallin mukaan metron (ja samalla mahdollisesti tulevaisuudessa käyttöön otettavien pikaraitioteiden ja perinteisen raitiotien) turvallisuudesta tulisi säätää erillinen laki tai mahdollisesti oma luku rautatielakiin. Metron turvallisuusvalvonta tulee antaa Trafin tehtäväksi…Metrolain valmistelu on syytä aloittaa ja laki säätää ennen kuin Länsimetro valmistuu ja Helsingin metro automatisoidaan 2014/2015. Säädösvalmistelu on LVM:n asia.”

 3. Kuinkahan paljon samanlaisia virheitä on HKLn esityslistoissa ja päätöksissä ja erityisesti metron asioissa? Jos tähän valehteluun ei olisi ulkopuoliset ja Tommy Pohjola puuttuneet niin kohta olisi hyväksytty turvaohje sillä perusteella, että liikenneministeriö on siihen antanut luvan. Vaikka ei olekaan. Mitä sitten olisi tapahtunut, kun olisi tullut ruumiita? Kukaan ei olisi ollut vastuussa, kun on vaan ollut kirjoitusvirheitä.

  Otso Kivekäs, olet nyt Lahdenrannan pomo ja sun on vahdittava mitä se tekee ja olet myös vastuussa. Älä ole talutusnuorassa niin kun edeltäjäsi oli. Vaadi rehelliset selvitykset ja perustelut kirjoitettavaksi pöytäkirjaan ja lausunnot liitteiksi ettei niistä voi valehdella.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s