Mäenpää puhuu viisaita – kuuleeko kukaan?

Aamun Hesarissa puidaan virkamiesten valtaa. Jutussa mainitaan useita hankkeita ja päätöksiä joiden toteutus on valtuuston tai lautakuntien tahdon vastaisesti jätetty toetuttamatta. Metron automatisointia ei kuitenkaan mainita. Se vähän ihmetyttää, onhan kyseessä aivan eri mittakaavan asia kuin esimerkiksi fillarifyrkat.

Juttuun on saatu kommentti hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpäältä:

”Mars­si­jär­jes­tys on lais­sa hy­vin sel­vä. Sii­nä vir­ka­mie­het te­ke­vät par­haan­sa, et­tä luot­ta­mus­hen­ki­löi­den pää­tök­set ja toi­vo­muk­set to­teu­tu­vat.”

Mäen­pään mie­les­tä apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jat saa­vat jät­tää lau­ta­kun­tien toi­veet huo­miot­ta vain, jos ne ovat lain­vas­tai­sia. Sil­loin asia pi­tää tuo­da esiin. Muu­ten päät­tä­jien sa­naa täy­tyy kun­nioit­taa.

Muistellaanpa tovi menneitä.

Entinen HKL:n johtokunnan jäsen Mirva-Haltia Holmberg (sd) kiteytti vuosi sitten toukokuussa metropäätösten hullun kevään tapahtumat blogissaan osuvalla otsikolla Déjà vu – automaattimetro palautuu takaisin HKL:n käsittelyyn. Kirjoituksesta käy hyvin ilmi kuinka päättäjien sanaa ei kunnioitettu.

Todelliset syyt ovat edelleen hämärän peitossa.

Mainokset

5 thoughts on “Mäenpää puhuu viisaita – kuuleeko kukaan?

 1. Todelliset syyt löytyvät HKL:n toimitusjohtajan Matti Lahdenrannan ja hänen esimiehensä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin pääkopan sisältä. Tuohon tunarointiin vaadittavia ominaisuuksia ovat oma ylpeys, oikeassa olemisen tarve, virheiden myöntämättömyys, ammattitaidon puute, sitkeys, periksiantamattomuus, taistelutahto, kyky puhua kysyttäessä asian vierestä, puolitotuuksien puhuminen, kyky puhua muunneltua totuutta, veronmaksajien varojen pitäminen pilkkanaan, sokeus rahan arvon suhteen ja kunnianhimo yrittää lanseerata Helsinkiin jotain aivan ainutlaatuista.

 2. TEKSTIN OLEN KOPIOINUT AUTOMAATTIMETRO.FI -SIVUSTOLTA JA LISÄYKSET SIIHEN OLEN TEHNYT ISOILLA KIRJAIMILLA

  Helsingin metroa kehitetään entistä käyttäjäystävällisemmäksi VUOROVÄLI ALUKSI 2,5 MIN, MYÖHEMMIN ALLE 2 MIN, KUN VUOROVÄLI OLI JO 2000-LUVUN ALUSSA MENESTYKSELLÄ 3 MIN, SYKSYN 2002 EPÄONNISTUNEESSA KOKEILUSSA 2,5 MIN, VALTAVAT KUSTANNUKSET PIENESTÄ VUOROVÄLIN TIHENTYMISESTÄ, turvallisemmaksi LAITURIOVET PARANTAVAT TURVALLISUUTTA, TOSIN LÄHINNÄ JUOPPOJEN JA MUIDEN HÖRHÖJEN TURVALLISUUTTA, ITSEMURHAKANDIDAATIT HAKEUTUVAT JATKOSSA MM. ASEMIEN VÄLISILLE MAANPÄÄLLISILLE OSUUKSILLE TAI KIIPEÄVÄT LAITURISEINIEN YLI, JUNA ALOITTAA PYSÄHTYMISEN VASTA ESTEENTUNNISTIMEN SAATUA OSUMAN ja nykyaikaisemmaksi JOS KULJETTAJATON AJO, JOKA ON USEIMMISSA MAISSA KIELLETTY, HALUTAAN SELLAISENA NÄHDÄ, OIKEASTI PUOLIAUTOMAATTI OLISI YHTÄ NYKYAIKAINEN. Osana metron kehittämistä se automatisoidaan, mikä tarkoittaa, että junat kulkevat radalla automatisoinnin valmistuttua ilman kuljettajia TUSKINPA KULKEVAT HELSINGISSÄ ILMAN KULJETTAJIA. Automaattiajo alkaa Helsingissä jo vuonna 2015 EI MITENKÄÄN VOI AIKATAULULLISESTI ALKAA VIELÄ TUOLLOIN niin, että junat liikkuvat automaattisesti, mutta kuljettajat ovat vielä junissa. Myös Länsimetron liikenne alkaa samoin LÄNSIMETRON LIIKENNE JOUDUTAAN ALOITTAMAAN MANUAALIAJOLLA,MIKÄ ON HYVIN HAASTAVAA ESPOON LAITURIOVIEN KANSSA. Kuljettajat poistuvat junista Helsingissä ja Espoossa vuonna 2016 HAHHAHHAA, EIVÄT VARMASTI VOI MITENKÄÄN POISTUA VIELÄ TUONA VUONNA, JOS YLIPÄÄNSÄ KOSKAAN 100-SARJAN JUNIEN OLLESSA LIIKENTEESSÄ.

  Lyhyemmät vuorovälit
  Automaation tärkein etu matkustajalle on lyhentyneet vuorovälit MARGINAALINEN HYÖTY JA MIHINKÄ SITÄ IHMISILLÄ VALMIISSA MAAILMASSA ON KIIRE?. Odottaminen laiturilla vähenee, kun junat kulkevat huomattavasti VAI HUOMATTAVASTI? useammin kuin nykyisin. Muita automatisoinnin etuja ovat parantunut turvallisuus KOSKA AUTOMAATTIMETRO VAATII LAITURIOVET JA KULJETTAJAN INHIMILLISEN VIRHEEN MAHDOLLISUUS NORMAALILIIKENTEESSÄ POISTUU, KUN EI OLE KULJETTAJIA TEKEMÄSSÄ VIRHEITÄ. VIRHEET EIVÄT KUITENKAAN MIHINKÄÄN POISTU, AUTOMAATTI EI TEE VIRHEITÄ, MUTTA SITÄ HUOLTAVAT JA KÄYTTÄVÄT IHMISET, ESIM. LIIKENTEENOHJAAJAT SAATTAVAT NIITÄ TEHDÄ POIKKEUSLIIKENNETTÄ HOITAESSAAN, SAMOIN KULJETTAJAT, JOS JUNIA AJETAAN KULJETTAJILLA NIISSÄ TILANTEISSA. RISKIT KASVAVAT POIKKEUSTILANTEISSA, KUN RUTIINIA JA AJOKOKEMUSTA ON VÄHEMMÄN JA PÄÄLLE VIELÄ POIKKEUSTILANNE. MIKÄÄN KOULUTUS EI VOI TÄTÄ RISKIÄ KOKONAAN POISTAA ja energiankulutuksen pieneneminen ENERGIANKULUTUS TUSKIN PIENENEE, EI AINAKAAN NIIN PALJON; ETTÄ SE OLISI MISSÄÄN SUHTEESSA VAADITTUIHIN INVESTOINTEIHIN, SITÄPAITSI ENTISTÄ TIHEÄMPI LIIKENNÖINTI AIHEUTTAA SEN; ETTÄ JUNAT JATKUVASTI HAKEVAT KIIHDYTTÄMÄLLÄ JA JARRUTTAMALLA SITÄ OIKEATA NOPEUTTA JA SIJAINTIA, JOLLOIN ENERGIAA KULUU EHKÄ HUOMATTAVASTIKIN NYKYISTÄ ENEMMÄN JA VAIKKEI JOSTAIN KÄSITTÄMÄTTÖMÄSTÄ SYYSTÄ KULUISIKAAN, UUSIEN JUNIEN MATKUSTAMOJEN ILMASTOINTI SYÖ KUITENKIN KEVYESTI SAAVUTETTAVAN TEOREETTISEN JA SENMUKAISEN LASKENNALLISEN HYÖDYN.

  Automaattimetron ansiosta junien vuoroväli voidaan lyhentää Helsingissä ja Länsimetrossa alle kahteen minuuttiin VOITAISIIN MUUTENKIN JA HUOMATTAVASTI HALVEMMILLAKIN INVESTOINNEILLA. Liikenne aloitetaan 2,5 minuutin vuorovälillä, joten metro kykenee kuljettamaan aiempaa enemmän matkustajia ja samalla palvelu paranee SUMUTUSTA, VUOROVÄLI VÄHÄN TIHENEE, MUTTA JUNAPITUUDET LYHENEVÄT. Ruuhka-aikaan metrossa kulkee nykyistä suurempi määrä EI MITENKÄÄN OLEELLISESTI SUUREMPI MÄÄRÄ, AIKA SAMOISSA OLLAAN; VOI JOKAINEN ITSE LASKEA vaunuja, vaikka junat ovatkin lyhyempiä. Tämä mahdollistaa entistä useampien matkustajien kulkemisen miellyttävästi JEE, AIKA PIENESTÄ PARANNUKSESTA ON KYSYMYS, TILANNE OLISI OLEELLISESTI TOINEN, MIKÄLI VUOROVÄLIN TIHENTÄMISEN RINNALLA RUUHKA-AJAN JUNAPITUUDET VOISIVAT SÄILYÄ PITKINÄ.

  Metro on tärkeä osa pääkaupunkiseudun sujuvaa ja ympäristöystävällistä joukkoliikennettä TOTTA. Automaattimetron kapasiteetti saadaan sovitettua nykyistä paremmin kysyntää vastaavaksi, koska junien määrää voidaan helposti vaihdella päivän mittaan MUTTA VAINUJEN MÄÄRÄÄ EI JATKOSSA VOIDAKAAN SUJUVASTI VAIHDELLA, KOSKA AUTOMAATIN KALLEUDEN VUOKSI EI OLE VARAA SÄILYTTÄÄ JA RAKENTAA ASEMIA PITKINÄ, EIKÄ SÄÄSTÖ EDES KATA AUTOMAATIN KUSTANNUKSIA. .

  Panostus turvallisuuteen
  Matkustajien turvallisuus metrossa paranee automaattimetron myötä. Automaattiset laituriovet lisäävät turvallisuutta asemilla TOTTA, MUTTA EDELLÄ JO TODETTIIN, MIKSI LAITURIOVET OIKEASTI TULEVAT. Ne estävät ihmisten joutumisen radalle. Varmennetun automaattijärjestelmän ohjatessa junia inhimillisten erehdysten mahdollisuus KUTEN AIEMMIN TODETTIIN, EI POISTU. JOKA MUUTA VÄITTÄÄ, VALEHTELEE JA HARRASTAA SUMUTUSTA poistuu. Metron automatisointi tarkoittaa myös henkilökunnan näkyvyyden lisääntymistä junissa ja asemilla TOTTA. Junavalvojat auttavat matkustajia KETKÄ YLEENSÄ SIELLÄ APUA TARVITSEVAT, SUURIN OSA VAKIOMATKUSTAJIA.

  Automaattimetro mahdollistaa myös energiansäästön. Mikäli liikenteessä ei ole häiriöitä tai hidastuksia, pystyy automaatti ajamaan junaa kuljettajaa energiatehokkaammin TOTTA, MUTTA TIHEÄ LIIKENNÖINTI TAKAA TOISAALTA SEN. ETTÄ HÄIRIÖITÄ JA HIDASTUKSIA ESIINTYY SUURELLA VARMUUDELLA JATKUVASTI, sillä se kykenee ennakoimaan nykyistä paremmin esimerkiksi nopeuden hidastamisen tarvetta ja siten säästämään energiaa JUSTIINSA JOO.

  Välttämätön investointi
  Helsingin metron ohjausjärjestelmä oli välttämätöntä uusia. Nykyinen järjestelmä on kymmeniä vuosia vanha, eikä se ole laajennettavissa Länsimetroon TOTTA. Liikeenohjaus- ja turvalaitteita uusittaessa metro automatisoidaan, koska tämä tarjoaa perinteiseen järjestelmään verrattuna useita etuja, kuten edellä on todettu JA MITKA NE TODELLISET REALISOITUVAT EDUT OVATKAAN?. Automaattimetro on myös oleellinen osa Länsimetron sujuvaa toimintaa KOSKA LÄNSIMETRO HALUTTIIN SUUNNITELLA AUTOMAATTIMETROKSI.

  Siemens ja HKL aloittivat yhdessä metron automatisoinnin vuonna 2008. Työ valmistuu vuonna 2016 TUSKIN. Automatisoitu 80-luvulta peräisin oleva M100-sarjan juna on ollut koeajoissa HKL:n varikolla jo heinäkuussa 2011 TOTTA. Junalla on ajettu automaattisesti kuljettajan valvonnassa 70 kilometrin tuntinopeudella TOTTA.

 3. ”M100-sarjan ensimmäisten junien valmistumisesta on hehkutettu mediassa paljon. Ja onhan tämä pieni saavutus osoitus siitä, että oikeaan suuntaan ollaan menossa.

  Raimo Kaunismäki
  projektinjohtokonsultti, HKL”

  Itse en ole kyllä mediassa mitään hehkutusta asian tiimoilta havainnut, lähinnä vain neutraalia uutisointia. Mikäli Raimo haluaa sen noin nähdä, niin mikäpäs siinä, mutta ei sitä ”hehkutusta” ainakaan paljon ole ollut. Ja mitä projektinjohtokonsultti mahtaneekaan oikein tarkoittaa, kun väittää, että oikeaan suuntaan ollaan menossa. Suunta on varmaan oikea Kaunismäen ja Lahdenrannan kannalta siinä mielessä, että toistaiseksi ajanpeluu vielä toimii ja pystytään luomaan illuusio siitä, että Helsingissä on parin vuoden kuluttua toimiva automaattimetro, mutta jossain vaiheessa pää tulee vääjäämättä vetävän käteen. Käsi sydämelle, Lahdenranta ja Kaunismäki, oletteko ihan oikeasti tosissanne? Kaunismäki on maksettu mies ja maksusta julistaa Lahdenrannan valheellista ilosanomaa eli siis suoraan sanottuna toimintaa voidaan näin rohkeasti sanottuna verrata vihollisen kätyrinä toimimiseen sota-aikana. Moraalia toiminnassa ei ainakaan ole, kun Helsingin nykyisin hyvin toimivaa metrojärjestelmää yritetään henkilökohtaisista syistä murentaa. Kaunismäki, miksi suunta on oikea, kun on osoitettu vakuuttavasti, etteivät luvatut hyödyt tule toteutumaan ja automaatin hintalappu kokonaisuudessaan tekee siitä taloudellisesti raskaasti tappiollisen, joka ei maksa itseään koskaan takaisin. Jos ylipäänä edes toimii luotettavasti, matka-ajat pitenevät nykymetron alueella vääjäämättä vähintään n. 5 minuutilla per suunta ja lännessä lähes tuon 5 min verrattuna perinteiseen operointikonseptiin Lahdenrannan termiä käyttääkseni. Se ei paljon tuo lohtua, että odotusajat asemilla vähän lyhenevät.
  Lisäksi metro tullaan saattamaan ulkopuolisen viranomaisvalvonnan piiriin, mikä tulee tarkoittamaan, että täysautomaattista operointilupaa ei tulla myöntämään. En usko, että HKL onnistuu ylipuhumaan tai lahjomaan asiassa esim. Trafia. Näin pitkälle ei edes jouduta, koska en usko, että edes HKL näkisi loppupeleissä Helsingin olosuhteissa täysautomaattista operointikonseptia mahdollisena. Sitä vaan ei vielä sanota ääneen, koska projektin perusteilta putoaisi näin osittain pohja pois.

  1. Jos ”hehkutuksella” tarkoitetaan sitä, että viralliset tiedotteet julkaistaan lähes sellaisenaan mediassa, lienee Kaunismäen päätelmä oikea. En ymmärrä miten se on mahdollista, mutta tämä hanke näyttäisi olevan entistä enemmän solmussa. Silti edes kustannusseurannasta, puhumattakaan säästöistä, ei edelleenkään ainakaan julkisuuteen hiiskuta sanallakaan nyt kun valtuustoryhmät riitelevät rahoista. Automaattiprojektiin ei kajota.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s