Mulle sulle ja muut hiljaa!

Ahneus, johtajuus ja rakenteet. Näistä Suomi nyt keskustelee. Pitkin valtakuntaa nousee julkisuuteen enemmän tai vähemmän korruptoituneita toimintatapoja. Kun jopa poliisin ylin johto elää toisin kuin opettaa on lapsellista luulla, että yhteiskunnan alemmilla tasoilla kunnioitettaisiin pelisääntöjä.

Maan tapa on toimia ja tehdä ulkopuolella muodollisen päätöksenteon. Ei suoranaisesti rikota lakeja mutta ei yritetä noudattaa niiden henkeäkään. Vaasan yliopiston selvityksessä tämä harmaan alueen toiminta on jaettu kolmeen ryhmään. Näistä HKL:ää näyttäisi vaivaavan ainakin mismanagement eli korruptiota muistuttava epäeettinen ja huono hallinto. Tutkijoiden mukaan huonoa hallintoa ja johtamista kuvaavat ”tehtävien ja velvollisuuksien laiminlyönti, luottamuksen rikkominen ja asioiden viivyttely, tarkoituksellinen riittämätön tiedottaminen, huonon hallinnon suojelu ja salailu, välinpitämätön johtamistyö ja alaisten laiminlyönti, huono johtaminen eli ajelehtimista ja vääristyneiden keinojen käyttämistä alaisiin.”

Ylimmän poliisijohdon (tietolähteet) ja ulkoministeriön (vakoilujupakka) reaktiot osoittavat, että Suomessa fokus siirtyy nopeasti asian eli paljastuksen käsittelemisestä organisaation vuotojen tukkimiseen. Vuotajat halutaan heti hirteen ja ehkä vähän yllättäen moni media peesaa. Näin valtion ja kuntien työntekijät saadaan elämään pelon ilmapiirissä.

Sivistyneessä länsinaapurissa tietojen antajaa suojaa asetus ”meddelarfrihet”. Sen mukaan on kiellettyä etsiä näitä pillipiipareita, jotka ovat rohkeasti tuoneet julkisuuteen epäkohtia edustamiensa verovaroin toimivien julkisten yhtiöiden, liikelaitosten ja muiden organisaatioiden toimintatavoista.

Minulle on viime aikoina vuodettu eri tahoilta puistattavia tietoja HKL:n johtamistavoista. Todisteita on toki riittävästi jo ennestään suunnittelun, taloudenpidon sekä asiakirjajulkisuuden saralta. Nyt kuulen yhä useammin kuinka huonosti sujuvaa automaattimetroprojektia johdetaan tyyliin management by perkele. Johtamistyyli säteilee ihan kaikkeen toimintaan, esimerkiksi yömetrokokeiluun jonka kustannuksia ja toteutusta ei ilmeisesti ole mietitty kunnolla läpi. Kiistaa on kuljettajien korvauksista ja työajoista. Jos sinulla on näistä asioista lisää tietoa tai haluat muuten vaan kommentoida metrohanketta onnistuu se anonyymisti tässä blogissa.

Jos on pahaa mieltä verstaalla on sitä myös kabineteissa. HKL:n johtokunnan aikaisemmin täydellisesti tyrmäämää liikennelaitos-liikelaitoksen organisaatiouudistusta ollaan kampeamassa jatkoon ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Aivan huikean selvityksen perusteluista ja edellisen kierroksen ”keskusteluista” voi lukea jäsen Lilja Tammisen (Vihr.) blogista. (Esityslistan asia nro 2). Kannattaa lukea!

Hyvillä veljillä menee kuitenkin mainiosti. Maikkarin uutiset kertovat Helsingin metroprojektin olevan ainutlaatuinen koekaniini. Otsikko lienee totta. Kaikki muu jutussa onkin sitten kuin suoraan automaattimetro.fi-sivustolta. Siellähän ei kunnan tiedoitusvelvoite toteudu kuin osittain, mikä ei ole ollenkaan outoa sillä ei se toteudu HKL:n yksinään ylläpitämällä liikennelaitoksen omallakaan sivustolla. Kivat jutut kerrotaan, vaikeat ja hämärät kuviot vaietaan. Jutussa tj Matti Lahdenranta toteaa huolettomasti näin: ”Nämä ovat sitten eri asioita, projekti projektina ja oikeudenkäynnit oikeudenkäynteinä.” Ikään kuin ne olisivat toisistaan riippumattomia asioita? Kuka on aiheuttanut mitä? Itse asiassa Lahdenranta ei tekstissä neutraalisti totea, sano tai kerro vaan muistuttaa toimittajaa tästä. Hakaniemessä Toisella linjalla on varmasti kilistelty kuplivaa tämän julkaisun jälkeen.

Mainokset

10 thoughts on “Mulle sulle ja muut hiljaa!

 1. Lainaus Lilja Tammisen blogista 1.3.2013:
  Tj/2. HKL:n organisaation kehittäminen [esitys]

  EDIT: koska Lahdenranta on ilmeisesti tehnyt asiasta mediasirkuksen, en siis pidättele yksityiskohtia;

  HKL.n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta esitteli alustavan suunnitelman HKL:n organisaation kehittämisestä, jossa metro- ja raiitiovaunuyksiköt yhdistettäisiin siten, että nykyisen raitiovaunuyksikön johtaja ottaisi ohjakset uudessa yksikössä ja nykyinen metrojohtaja Tapio Hölttä siirretäisiin syrjään. Virkamiehistä vain sihteeri Rain Mutka ja toimitusjohtaja Matti Lahdenranta olivat esittelyn aikana läsnä.

  Lahdenranta esitteli n. kuukauden mittaisen aikataulun, jonka aikana hän kertoisi harkintansa mukaan henkilökunnalle muutoksista, metrojohtaja hyllytettäisiin ja yhdistelmäyksikön johtajaa haettaisiin 2 päivän ajan sisäisesti siten, että Lahdenrannan kaavailema Pekka Sirviö todennäköisesti olisi ainoa ehdokas.

  Tivasin toimitusjohtajalta uskottavaa perustelua muutoksen vaikutuksesta metrohankkeen etenemiseen, enkä koe sellaista saaneeni. Tiedustelin myös tarvetta näin yhtäkkiseen muutokseen, eikä Lahdenranta siihen osannut juuri ottaa kantaa. Totesin, että haluaisin tällaisen uudistuksen taustatyön tapahtuvan henkilöstön kanssa ja siten, että siinä huomioidaan mahdolliset kustannussäästöt ja uskottavasti ratkaistaan nykyisessä järjestelmässä havaittavat ongelmat.

  Tämän jälkeen johtokunta komensi virkamiehet ulos, fundeerasi ja diskuteerasi privaatisti keskenään ja päätyi esittämään tietämyksensä pohjalta seuraavaa (ote päätöstiedotteesta):

  Johtokunta hylkää toimitusjohtajan alustavan esityksen HKL:n organisaatiomuutokseksi ja toteaa seuraavaa:

  ”Johtokunta pitää tärkeänä, että automaattimetron johtoresursseja vahvistetaan. Johtokunta pitää tärkeänä, että organisaatiota edelleen näin kehitettäessä valmistelun tulee pohjautua hyöty / haitta -vertailuihin, taloudellisiin vertailuihin sekä toiminnallisten hyötyjen ja haittojen arviointiin. Valmistelu tulee lisäksi suorittaa yhteistyössä henkilöstön kanssa ja niin, että johtokunta voi seurata läheltä valmisteluprosessia alusta alkaen.”

  HKL lähtee siis johtokunnan ohjeistuksella kehittämään organisaatiotaan siten, että metron automaatisaatiohanke saadaan mahdollisimman pian valmiiksi ja pois päiväjärjestyksestä, ja pohjautumalla perusteelliseen taustatyöhön, joka on valmisteltu henkilöstön kanssa ja josta johtokunta on pidetty ajan tasalla. Kokouksen jälkeen toimitusjohtaja suivaantui:

  ”Mi­nä sain joh­to­kun­nal­ta pa­kit”, Lah­den­ran­ta sa­noi kum­mis­saan HS:l­le joh­to­kun­nan pää­tök­sen jäl­keen tors­tai-il­ta­na. — Helsingin Sanomat 1.3.2013

  Lisätietoja: Lilja Tamminen / 040 2477 928

  ———————————————————————————————————————–
  Lainaus Lilja Tammisen blogista 22.11.2013
  Tj 5) Hallintomalliselvitys

  Kts. tilanne-esittely johtokunnalle kokousraportistani 10/2013. Varsin suppea.

  Toimitusjohtaja selosti hallintomalliselvityksen etenemisestä. Ernst&Young on vastikään toimittanut perusteellisemman luonnoksen, jota ei tosin esitelty johtokunnalle. Toimitusjohtaja katsoi, että johtokuntaa on kuultu hallintomalliselvityksestä, vaikka silloin johtokunta merkitsi vain tiedoksi selvitysprosessin tilannekatsauksen. Oman tulkintani mukaan johtokunta ei ole esittänyt Ernst&Young:in hallintomalliselvityksestä mitään mielipiteitä, eikä niitä ole myöskään pyydetty. Tässä osin tulkintamme eroavat.

  Pyysin toimitusjohtajalta Ernst&Youngin luonnoksen johtokunnan jäsenille. Tästä toimitusjohtaja kieltäytyi vetoamalla sinänsä korrektisti siihen, että selvitysmalli ei ole HKL:n tilaama vaan kaupunginvaltuuston ja salainen. Kaupunginvaltuusto on siis toimeksiantaja. Tavallaan pelkään, että konsulttien selvitystyötä on tehty liiaksi ennalta määritellyistä lähtökohdista, eikä kaikkia mahdollisuuksia ole välttämättä huomioitu.

  Selvitän mahdollisuutta saada kyseinen luonnos käsiini.
  ———————————————————————————————————————–
  Nimimerkki Metronkuljettaja: NÄILLÄ ALKUVUODEN JA SYKSYN ASIOILLA ON TODEN TOTTA YHTEYS. TOIMITUSJOHTAJAMME ON LUONTEELTAAN SELLAINEN, ETTEI HÄN LANNISTU, VAIKKA AINA VÄLILLÄ SAA SIIPEENSÄ. HÄN EI VOI OLLA VÄÄRÄSSÄ JA YLPEYS EI SALLI TAPPIOTA, JOTEN MIHIN KEVÄÄLLÄ JÄÄTIIN; SE ON KOHTA TAAS EDESSÄ. LAHDENRANTA HALUAA MYLLÄTÄ ORGANISAATION UUTEEN USKOON JA MIELEISEKSEEN ELI SELLAISEKSI, MIKÄ VARMISTAA PARHAITEN HÄNEN TAI HÄNEN ITSEPINTAISEN LINJANSA VALLASSAPYSYMISEN. KYSEESSÄ ON KUTEN AINA, TILAUSTYÖ. KAUKANA EI OLE AJATUS, ETTÄ MIKÄLI LAHDENRANTA PÄÄSISI VALTIONPÄÄMIEHEKSI TAI PÄÄMINISTERIKSI, HÄN PYRKISI MUUTTAMAAN MAATA AUTORITÄÄRISEEN SUUNTAAN. EI EHKÄ ONNISTUISI SUOMESSA, MUTTA JOSSAIN SE SAATTAISI ONNISTUA.

  1. Vai että ”Valtuuston tilaama ja salaama.” Siinä on kolme mielenkiintoista asiaa. Ensinnäkin se, että valtuusto tuottaa hallintomalliselvityksen täysin ohi itse valitsemansa HKL:n johtokunnan ja toiseksi se, että valtuusto olisi tuosta vain ja jo selvitystä tilatessaan päättänyt salata lopputuloksen? Lisäksi askarruttaa johtokunnan rooli ja käsitys omasta asemastaan. Siteeraamasi blogikirjoituksen mukaanhan poliitikot ovat tuosta vaan nielleet ”salaamisen”.

  2. Voisiko Tommy hieman editoida tuota edelläolevaa kommenttia niin, että siitä tulisi paremmin esiin, että kyseessä on ensin kaksi lainausta Lilja Tammisen blogista, ensimmäinen keväältä ja toinen nyt marraskuulta ja vasta kolmannessa osiossa kommentoija-nimimerkin itsensä omaa tekstiä…

 2. Tämä koko automaattiprojekti on ollut suurta valhetta alusta lähtien. Ne perusteet millä se aikoinaan myyntiin valtuustolle, olivat myyntimiesten juttuja ja tarinoiden paikkansa pitävyys oli jotain ihan muuta. Esim. kuinka projekti maksaa itsensä takaisin metronkuljettajien palkalla. Totuushan on ollut se alusta alkaen, että junankuljettajat siirtyvät muihin tehtäviin ja henkilöstön määrä ei vähene. Pitäähän ne junat saada tarvittaessa liikkeelle manuaalisesti.

  Vartioinnin siirtäminen Palmialle saattaa liittyä siihen, jossa vartijat mahdollisesti ajaisivat junaa linjalla, jos automaatti vikaantuu. Toivottavasti Trafi vaatimuksillaan torppaa tämän asian.

  Koko automaatti on alusta alkaen ollut VAIN Saurin ja Lahdenrannan suurta utopiaa, joka maksaa rahaa aivan helvetisti. Sama palvelutaso olisi saavutettu pelkästään uusimalla asetinlaite, jolloin kustannukset olisivat olleet n. 20-30 miljoonaa euroa. Ei oli tarvittu mitään laituriovia hidastamaan matkantekoa. Jos laituriovien toiminta jää nykyisen kaltaiseksi, tulee joka asemalla n. 20s viivettä lisää. Nykyisellä linjalla tarkoittaa 2-3min lisää matka aikaa eli se mitä juna tulee aikaisemmin, niin menettää matkustusajassa.

  Viimeisempänä on tämä yöliikenne, jonka henkilöstön tarvetta hoidetaan ennalta tiedetyillä ylitöillä. Ilmeisesti koko kokoilunajan. Riitaa on myös ollut myös meidän kuljettajien työajoista. Esimerkkinä turvallisesti 10h työpäivä, johon lisänä 1h ruokatunti omalla ajalla. Työmatkojen kanssa aika hurja päivä.

  Viimeiset huhut varikolta kertoo, että M200 on kasattu luovutettavaksi takaisin. Joskin ilman automaatti ominaisuuksia. Eli ei Siemens osaa.

 3. Lilja Tamminen, oletko jo saanut käsiisi sen dokumentin tai jos et, mitkä ovat sen salausperusteet? Maanantaista on jo aikaa. Vai onko Pekka Sauri vaientanut sinut? Salaliitto?

  1. Mä meen kaupungintalolle illalla. Demareiden Osku Pajamäki on luvannut selvittää. Hän ei voinut käsittää miten valtuusto olisi voinut tilata salaisen konsulttiselvityksen täysin ohi HKL:n johtokunnan.

 4. Wikipedian määritelmä salaliitosta:

  ”Salaliitto eli salahanke eli konspiraatio eli komplotti on kahden tai useamman henkilön salainen sopimus jonkin rikollisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tyypillisiä salaliittoja ovat poliittiset rikokset.”

 5. ”Osku Pajamäki ei voinut käsittää miten valtuusto olisi voinut tilata salaisen konsulttiselvityksen täysin ohi HKL:n johtokunnan.”

  En ole salaliittoteorioiden kannattaja, mutta jotain poliittista peliä tuossa on vähintään takana. HKL-johtokunta tyrmäsi viime keväänä murskaluvuin toimitusjohtaja Lahdenrannan kabineteissa junaileman organisaation pikauudistuksen ja kun johtokunta ei ollut suopea ja suorastaan Lahdenrannan mielestä nöyryytti toimitusjohtajaa, etenemistie on nyt toinen. Ehkä valtuusto hoitaa homman kotiinpäin, kun sopivasti salataan ja pimitetään asioita. Valtuuston asiantuntemus on kuitenkin yleisluontoisempaa kuin HKL-johtokunnan, joten valtuusto on helpommin höynäytettävissä. Jos salainen konsulttiselvitys on salattu johtokunnalta, onko se salattu myös kaupunginvaltuustolta eli siltä, jonka väitetään olevan toimeksiantaja. Tosiasiallinen de facto -toimeksiantaja on kuitenkin meidän ikioma rakas Lukashenkomme. Saako sitä lukea kenties vain valtuutettu Otso Kivekäs johtokunnasta ja muutama muu harva ja valittu kabinettipoliitikko virkamiesten lisäksi? Suomenkin demokraattinen päätöksentekokoneistokin mahdollistaa nähtävästi yksittäisen virkamiehen mielivallan ja törkeät väärinkäytökset ja sitten esitetään niin syytöntä, niin syytöntä puhdasta pulmusta että oksat pois. Metroliikenne halutaan yhdistää HKL-raitioliikenteeseen ehkä myös siksi, että automaattimetron kannattamattomuus verrattuna alkuperäisiin laskelmiin saataisiin kunnolla piilotettua, kun yhteisessä raideliikenneyksikössä ei ehkä tarvitsisi erikseen julkaista enää metron omia tulostietoja. Sinänsä muuten aivan sama mikä on organisaatiokuvio, mutta päätöksentekotavat ovat hyvin oudontuntuisia.

  HKL-johtokunnan tahto on sivuutettu usein ja viimeksi se on sivuutettu todella törkeällä tavalla keväällä 2012 kaupunginhallituksessa hyväksytyllä etenemissopimuksella, joka ei nimestään huolimatta ole taannut projektin sujuvaa etenemistä. No onhan sitä edelleen Korean demokraattinen kansantasavalta ja jokainen tietää, miten hyvin sanat valtion virallisessa nimessä pitävät paikkansa. Niin, keväällä 2012 johtokunta velvoitti HKL:n irtisanomaan Siemens-sopimukset perehdyttyään ainakin vuoden verran metroprojektin problematiikkaan, mutta silloinen kaupunginhallitus puheenjohtajansa kokoomuslaisen Risto Rautavan johdolla luuli tietävänsä Lahdenrantaa ja mielenterveyden keskusliiton puheenjohtajaa ja poliittisin perustein nimitettyä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria kuultuaan, mikä on metrolle ja kaupunkilaisille parasta, s..tana, s..tanan tunarit, sanoisi Urkki, jos vielä eläisi. Asia ei tule jäämään tähän, vaan epäonninen projekti tulee vääjäämättä johtamaan siihen, että tunarit ovat nopeammin kuin uskommekaan metro-oikeudenkäyntien syövereissä, jolloin heidän häpeänsä on suuri. Nyt vielä vedätetään ja ollaan olevinaan vilpittömän ja autuaan tietämättömiä automaattimetroprojektin tulevasta kohtalosta. Kun projekti kaatuu, silloin vaaditaan tiettyjen avainhenkilöiden päitä vadille. Moni onkin jo työntänyt päänsä pensaaseen. Naitä ovat muiden muassa Risto Rautava, Jessica Karhu, Mika Ebeling ja Seppo Vepsäläinen ja nämä nykyiset selittelijäthän me tiedämmekin.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s