13 poimintaa mustasta muistiosta

Synkkä selvitys ja siitä laadittu lausunto paljastavat metrohankkeesta epäkohtia, joiden penkominen ei kiinnosta Helsinkiä eikä Espoota.

Kuten tiedämme, Helsingin kaupungin konsernijaosto totesi Länsimetrosta julkaistuista selvityksistä, että tämä oli nyt tässä, käytävällä eteenpäin! Se on johdonmukaista. Helsingin kaupunginvaltuuston enemmistö päätti jo huhtikuussa 2016, että tässä on teille ne vielä puuttuvat kymmenet miljoonat eurot, nyt on rakennettava valmiiksi, sillä syyllisten etsiminen olisi hyvin suomalaista. Siis sen lisäksi, että se olisi hyvin ikävää.

Katso tästä Helsingin kaupunginvaltuuston kokous 27.4.2016, asia nro 4. ”Tavattoman uskomaton ja surkea suoritus. Rena rama katastrofen!”, Harry Bogomoloff (Kok.) toteaa.

No, länsimetroa ei rakennettu valmiiksi 2016 eivätkä ne junat kulje vieläkään. Eikä oikein kukaan ole vastuussa yhtään mistään.

Olen lukenut ja lukenut uudestaan ja uudestaan Espoon kaupungin teettämän selvityksen sekä siitä annetun yhtiöjuridiikan asiantuntijan lausunnon. Näistä jälkimmäinen on mielenkiintoisempi, tärkeämpi. Manne Airaksinen nimittäin paljastaa kaupungin selvityksen puutteet. Airaksinen esittää relevantteja kysymyksiä hankkeesta, sen suunnittelusta, johtamisesta ja valvonnasta. Kysymykset eivät näytä kiinnostavan ainakaan Helsingin kaupungin johtoa. Airaksisen lausunto on 14 sivua ja selvitys, jota se koskee, on 17 sivua ohut.

Roschierin eli Airaksisen lausunto

Löysin helposti Airaksisen lausunnosta yli kymmenen kohtaa, jotka nimenomaan perustelevat lisäselvitysten tarvetta.

1. Espoon kaupungin selvityksessä keskitytään arvioimaan hankkeen toteuttamista ja päätöksentekoa yleisellä tasolla.

2. Selvitys on suurelta osin kirjoitettu passiivissa, joten sen perusteella ei yleensä voida selvittää, kuka on vastuussa tietystä toimenpiteestä tai laiminlyönnistä.

3. Selvityksessä ei käsitellä metroyhtiön osakkeenomistajien (eli Helsingin ja Espoon kaupunkien) tietoisuutta tai osallisuutta yhtiön päätöksentekoon. Selvityksessä ei myöskään eritellä yksittäisten toimenpiteiden tai laiminlyöntien mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu yhtiön toiminnan asianmukainen organisoiminen. Tämä koskee nimenomaisesti varainhoidon valvontaa, mikä sisältää laajasti ottaen yhtiön taloushallinnon, mukaan lukien riskienhallinta, järjestämisen.

4. Länsimetro Oy:n päätöksenteon ja mahdollisten vastuukysymysten oikeudellinen arviointi edellyttäisi perinpohjaista asiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvaa tutustumista yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaan sekä tiedon ja ohjeiden kulkuun yhtäältä Yhtiön ja toisaalta sen osakkeenomistajien Espoon ja Helsingin kaupunkien välillä. Yhtiön hallitus on vuonna 2016 kokoontunut 29 kertaa, mikä on huomattavasti useammin kuin yhtiöiden hallitukset tavanomaisesti kokoontuvat.

5. Yhtiön tilinpäätöksestä ei toisaalta voida päätellä, että Yhtiön hallitus olisi toimintansa tehostamiseksi jakautunut valiokuntiin. Käsillä olevasta aineistosta ei muutenkaan voida tehdä johtopäätöksiä mahdollisesta tehtävien jaosta hallituksen sisällä.

6. Yhtiön hallituksessa on ollut osakkeenomistajien edustajia, johtavia virkamiehiä ja poliitikkoja. Hallituksessa ei ole ollut ulkopuolisia rakentamisen ja infrastruktuurihankkeiden ammattilaisia.

7. Selvityksessä ei ole käsitelty yhtiön hallituksen jäsenten mahdollisia esteellisyyskysymyksiä ja niiden ratkaisemista. EY:n Selvityksessä tuodaan esille erillisen riskienhallintaorganisaation lakkauttaminen projektin kestäessä, mutta ei syitä lakkauttamiselle tai selvitystä siitä, miten lakkauttaminen mahdollisesti on vaikuttanut riskienhallintaan.

8. Yhtiön riskienhallintaorganisaatiota ei ole kuvattu esimerkiksi tilinpäätöksessä, eikä sitä kuvata myöskään Ernst & Youngin Espoon kaupungille tekemässä selvityksessä.

9. Asiakirjoista on pääteltävissä rakennuttajakonsultti Swecon keskeinen rooli projektissa. Selvityksestä ei voida päätellä, missä määrin metrohtiön hallitus on muuten käyttänyt asiantuntija-apua toiminnassaan.

10. Yhtiöoikeudessa yhtiön ja sen toimintaa arvioidaan usein niin sanotun (hyvän) yhtiökäytännön näkökulmasta. Selvitys ei sisällä kansallista tai kansainvälistä vertailevaa aineistoa vastaavan hankkeen toteuttamisesta.

11. Selvityksen mukaan yhtiöllä ei ole ollut käyttöönottovaiheen yksityiskohtaista suunnitelmaa.

12. Käytettävissä olevasta aineistosta ei voida tarkemmin päätellä, miten tieto on kulkenut metroyhtiön ja osakkeenomistajan välillä ja mitä päätöksiä osakkeenomistajat ovat itse tehneet taikka nimenomaisesti tai hiljaisesti hyväksyneet.

13. Yhteenvedonomaisesti voidaan todeta, että Espoon selvityksestä ei käy ilmi, kuka on ollut vastuussa muutoksista hankkeen laajuudessa, sisällössä ja aikataulussa, mistä päätöksistä viiveet ja kustannusten lisäykset ovat aiheutuneet ja kenen olisi pitänyt puuttua asiaan.  Selvityksestä ei käy ilmi, miten päätökset töiden kiirehtimisestä ovat syntyneet. Selvityksen perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä tiedonkulusta osakkeenomistajille tai näiden osallistumisesta päätösten tekemiseen tai hyväksymiseen.

Entä mitä sanoo Espoon konsernijaosto selvityksestä ja Airaksisen lausunnosta?

Hankkeen toteuttajassa eli Länsimetro Oy:ssä on erityispiirteitä, jotka poikkeavat perinteisestä osakeyhtiön toiminnasta. Siihen liittyy olennaisesti omistajien eli kaupunkien rooli hankkeen päätöksenteossa. Omistajat ovat aloittaneet hankeprosessin ja tehneet päätöksiä keskeisistä reunaehdoista, myös hankkeen edetessä, mikä on osaltaan vaikuttanut hankkeen kustannuksiin ja aikatauluihin. Omistajat ovat myös yhdessä päättäneet yhtiötä perustettaessa sen hallinnon ja toiminnan periaatteista. Hankkeen kustannusarvion ylittymisen tai aikatauluviivästysten lisäksi ei kuitenkaan ole esitetty, että Länsimetroa olisi voinut toteuttaa edullisemmin. Ylitykset ovat perustuneet muihin seikkoihin ja kansainvälisessä vertailussa metron kustannukset ovat edelleen alhaiset. (Pöytäkirja 23.10.2017)

Kaikki metrohanketta seuranneet tietävät, että rakennusaikana vaihtoehtoja on esitetty esimerkiksi Espoon lyhyistä asemalaitureista, joiden piti säästää rahaa, mutta eivät ne tietenkään mitään säästä. Sen sijaan emme tiedä kenen idea metroyhtiön perustaminen oli. Yhtiömuodosta on päätös, jonka perustelut Helsingissä ovat mallia ”Espoo on tämän näin päättänyt.” Espoossa päätöstä edeltäneissä valmistelu-asiakirjoissa näyttäisi olevan mystinen musta aukko eikä kukaan muista mitään.

Kuvio on lopulta nerokas! Ilmeisen huonotkin päätökset – kuten Espoon lyhyet metrolaiturit – on tehty muodollisesti oikein minkä lisäksi aika tekee tehtävänsä: Likapyykkiä ei tarvitse pestä, se riittää, että kone näyttää linkoavan.

Yhtiöjuridiikan asiantuntija Manne Airaksisen mukaan aikaa vahingonkorvauskanteiden nostamiseen on 5 vuotta. Korvauksia hakevan olisi osoitettava, että metroyhtiön hallituksen jäsen tai omistaja ovat tietoisesti laiminlyöneet tehtävänsä. Tehtäviä ovat esimerkiksi ongelmista raportoiminen ja ongelmien ratkaisu. Onko kaupunkilaisten ja luottamushenkilöiden odotettava vuosikausia esimerkiksi sen selvittämiseksi miten tieto on kulkenut metroyhtiön hallituksen ja omistajien eli kaupunkien välillä?

Mainokset

2 thoughts on “13 poimintaa mustasta muistiosta

  1. Näin rakentamistaloudesta pääaineena valmistuneena ja rakentamistalousasioilla leipäänsäkin tienanneena keskeinen pointti kustannusasioihin löytyy kohdasta 13: ”muutoksista hankkeen laajuudessa, sisällössä.”

    Jos hankkeen laajuus ja sisältö muuttuvat alkuperäisestä, niin totta helvatassa myös kustannukset muuttuvat, eikä se ole alkuperäisen kustannusarvion laatineiden tai edes hyväksyneiden vika, jos myöhemmillä päätöksillä on päätetty rakentaa jotain enemmän ja tasokkaampana kuin alunperin piti.

    1. Onko todella keskeinen asia? Vai olisiko sittenkin projektin johtamiseen ja viestintään, sisäiseen ja ulkoiseen, liittyvät seikat? Kaikki liittyy kaikkeen. Syy-yhteydet selvittämättä. Metroyhtiön ja omistajien välinen kommunikointi jostain syystä salattu.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s