Erityistilintarkastus, 17 sivua

Melko ohut raportti, mutta on siinä asiaakin. Lue Espoon käynnistämästä eritysitilintarkastuksesta tehty selvitysraportti tästä: Selvitys Länsimetrohankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta

Keskeisin johtopäätös lienee se, että länsimetroprojekti on suunniteltu ja johdettu huonosti. Onhan se karua, mutta ei se mikään uutinen ole. Juuri nämä asiat ovat olleet tiedossa aivan alusta saakka ja sen näkee vaikkapa vanhoja lehtileikkeitä selaamalla. Ongelmat sitten kertaantuvat, mikä sekin seikka tässä raportissa todetaan.

Yhtiön hankintastrategian mukaan hankinnat on kilpailutettu pieninä kokonaisuuksina riittävän kilpailun aikaansaamiseksi. Tämä on vaikeuttanut töiden etenemisen koordinointia ja valvontaa.
Vastuu hankkeesta on tilaajalla, vaikka toteutus olisi suurelta osin ulkoistettu. Hankkeen edetessä ja monimutkaistuessa aikataulun ja kustannusten valvontaan ei ole kuitenkaan lisätty yhtiössä resursseja.
Haastattelujen mukaan hallituksella on ollut kokonaiskuva, jonka mukaan hanke olisi mahdollista saattaa loppuun tavoiteaikataulussa.
Valmistelussa olisi ollut perusteltua kiinnittää päätöksentekijöiden huomiota enemmän kustannusarvion pohjautumiseen vielä vähäiseen suunnitteluun määrään, arvion epävarmuuteen sekä lisä- ja muutostyövarauksen puuttumiseen. Hankkeen johtamiseen valitun mallin mukaisesti tilaajana toiminut organisaatio on ollut pieni ja rakennuttajakonsultin rooli suuri.
Hankkeen edetessä ja monimutkaistuessa aikataulun ja kustannusten valvontaan ei ole kuitenkaan lisätty yhtiössä resursseja.

Soitin tänään illansuussa Espoon kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajalle Maria Guzeninalle (Sdp).

– Meillä oli tietoa ongelmista keväällä 2016, mutta projektijohto vakuutti, että länsimetro käynnistyy elokuun 15:s päivä. Tästä vakuuttelusta kului muutama vuorokausi. Sitten tuli ilmoitus, että eipäs käynnisty.

Guzeninan mukaan eräät piirit nyt vaan halusivat uskoa ihmeeseen. Keitä nämä henkilöt ovat, sitä Guzenina ei kerro.

Tänään illalla julkaistu Ernst & Youngin tekemä selvitysraportti  – se tosiaan lienee ainoastaan tiivistelmä jostakin paljon laajemmasta – ei paljasta, millä tavalla Länsimetro osakeyhtiön hallitus reagoi yhä huononeviin viikko- ja kuukausiraportteihin.  Selvitys kertoo oikeastaan vain sen, että hallitus sai tietoa.

Nyt julkaistun selvitysraportin aineistoon sisältyy metroyhtiön keväällä 2016 käynnistämä ja sittemmin salassapidettäväksi määrätty selvitys. Metroyhtiön selvitys ei kuitenkaan löydy Ernst & Youngin raportin liitteistä.

Mainokset

Yle Helsingin vieraana

Kävin eilen perjantaina Radiokadulla puhumassa metrohankkeesta ja siitä kertovasta uudesta kirjastani. Iltapäiväohjelman juontaja Paavo Häikiö oli täysin raiteilla. Kysyimme molemmat mitä se on se poliittinen vastuu? Ikävä vastaus kuuluu, että ei oikein mitään. Ohjelman lopuksi emme lyöneet vetoa länsimetron liikenteen aloittamisesta, vaan totesimmenkylmän rauhallisesti, että eiköhän se lokakuun viimeisellä viikolla kulje. Siis tänä vuonna. Mitä sinä arvelet?

”Salassapidon perusteita on arvioitava objektiivisesti”

Sateenvarjosta on ainakin ollut hyötyä. KUVA: Richard Nordgren, HBL

Muistatteko, se ainoa metrohankkeesta tehty selvitys on kokonaan salattu koska se sisältää liikesalaisuuksia?

Kysyn koska aamulla Korkein hallinto-oikeus julkaisi päätöksen jonka mukaan liikesalaisuuksiin ei voi vedota vain siksi että näin nyt vaan halutaan tehdä.

Yrityksen salassapitotahdolla ja esittämällä selvityksellä ei ole sellaisenaan ratkaisevaa asemaa arvioitaessa sitä, sisältääkö pyydetty asiakirja liikesalaisuuksia, vaan salassapidon perusteita on arvioitava objektiivisesti. – KHO, 15.5.2017

KHO:2017:82

Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä. – KHO

KHO piti siis voimassa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen. Sekin kannattaa lukea. Helsingin hallinto-oikeus nimittäin kävi seikkaperäisesti läpi reklamaatiokirjeet jotka halusin julki. Ei niissä juurikaan liikesalaisuuksia ollut.

Ajattelin neljä vuotta sitten että nämä kirjeet, valituskirjeitä oli kaiken kaikkiaan satoja, viimeistään todistaisivat kuinka sekaisin hanke Helsingin metron automatisoimiseksi on. Ajattelen muuten edelleen näin. Tosin kirjeitä ei ehkä enää tarvita. Kaikki tietävät missä jamassa automaattiprojekti on (lopetettu) ja miten Espoon puolella menee (uuden radan rakentamiskustannukset ja valmistumisaikataulu). Silloin aikanaan reklamaatiokirjeiden julkistamisella olisi voinut olla merkitystä. Automaattiprojektiahan jatkettiin outojen vaiheiden jälkeen kesällä 2012 ns. Etenemissopimuksella.

Ihmettelen sitäkin kuinka letargisesti julmetun kalliiseen julkiseen metrohankkeeseen ja sen julkisuuteen ovat suhtautuneet monet hankkeesta päättäneet ja sen fiaskomaisia piirteitä aitiopaikalta seuranneet luottamushenkilöt ja virkamiehet. Jos ei muuhun ole voitu vedota niin sitten siihen, että on niin vaikeaa kun asiat ovat monimutkaisia eikä aikakaan riitä, että ihan harrastelijapohjalta tässä…

Omalta kannaltani homma meni niin, että Siemens ja HKL vaikeuttivat työtäni ja salasivat asioita kaupunkilaisilta. Siemensillä oli omat syynsä ja HKL:lla omansa ja ne liittyivät minuun koska tein sen tietopyynnön. HKL ja Siemens jatkavat riitelyään kesäkuussa Helsingin käräjäoikeudessa. Onkin mielenkiintoista nähdä miten, jos ollenkaan Korkeimman hallinto-oikeuden tuore päätös vaikuttaa oikeudenkäyntiin automaattimetron sopimusvelvoitteista. Ehkä sen pitäisi säteillä ainakin Länsimetro Osakeyhtiöön?

Asiaan muuten liittyy eräs toinen tuomio.

Helsingin käräjäoikeushan ehti jo tuomita kaksi HKL:n virkamiestä siitä, että eivät piitanneet julkisuuslain aikarajoista. Kyseessä olivat samat kirjeet joissa KHO:n mukaan ei ole liikesalaisuuksia.

Ehkä nyt sitten uusin sen alkuperäisen tietopyynnön. On vähän vipuvarttakin.

Kaksi tiedotetta

Helsingin metron ja Länsimetron automatisointi, muistaako kukaan? Tänään torstaina välimiesoikeus muistutti meitä. Alla osapuolten tiedotteet oikeuden päätökseen liittyen.

”Siemens päävastuussa automaattimetron 1. toimituserän viivästyksestä”
HKL
11.05.2017 12:00
Välimiesoikeus on päättänyt HKL:n hyväksi siellä käsiteltävänä olleen asian metron automatisointia koskevan sopimuksen toimituserän 1 myöhästymisestä. Käsittely välimiesoikeudessa tapahtui Siemensin aloitteesta.
Välimiesoikeus katsoi toimituserän 1 viivästyneen 493 päivää sovitusta toimitusajasta ja Siemensin olevan vastuussa tästä viivästyksestä 401 päivän osalta. Välimiesoikeuden päätös on heti lainvoimainen.
Metron automatisointia koskevien sopimusten purkuasia on etenemässä seuraavaksi käsittelyihin Helsingin käräjäoikeudessa.
– Ensimmäinen istunto käräjäoikeudessa on kesäkuussa. Silloin on tarkoitus käydä oikeuden puheenjohtajan ilmoituksen mukaan kattavasti läpi erityisesti oikeudenkäynnin hallintaan ja läpivientiin liittyviä asioita, kertoo HKL:n hallintojohtaja Yrjö Judström.
HKL:n ja Siemensin välisen metron automatisointia koskeneiden sopimusten mukaan toimituserä nro 1:n viivästyminen yli vuodella on hankintasopimusten mukainen peruste sopimusten purulle. Tämä onkin yksi HKL:n purkuperuste käräjäoikeudessa vireillä olevassa purkukanteessa.
– Välimiesoikeuden lainvoimainen päätös vahvistaa HKL:n käsitystä siitä, että HKL on arvioinut tilanteen oikein purkaessaan vuonna 2015 metron automatisoinnin sopimukset.

 

”Välimiesoikeuden päätös koskee ainostaan metrovarikon asetinlaitetta”
Siemens Osakeyhtiö
11.5.2017 17.39
Välimiesoikeus antoi 8.5.2017 päätöksen Helsingin metron automatisointiprojektin ensimmäisen toimituserän myöhästymisestä. Välimiesoikeuden päätös ei syntynyt yksimielisesti. Ensimmäinen toimituserä koski ainoastaan metrovarikon asetinlaitteen uusimista, joka toteutettiin onnistuneesti mutta myöhässä. Metrovarikon asetinlaite otettiin käyttöön vuodenvaihteessa 2011-2012.
Myöhästymisen vuoksi HKL pidätti osan toimituserän maksusta. Tästä asiasta osapuolten välillä alkoi 2012 oikeuskäsittely. Välimiesmenettelyssä selvitettiin sitä, kuka oli vastuussa ensimmäisen toimituserän myöhästymisestä. Kumpaakaan osapuolta ei todettu yksin syylliseksi myöhästymiseen. Siemensin osuus myöhästymisestä oli 401 päivää ja HKL:n 92 päivää. Välimiesmenettelyn päätös ei koske myöhemmin tapahtunutta sopimuksen purkua, joka käsitellään käräjäoikeudessa.
– Varikon asetinlaitteen viivästymisestä huolimatta automatisointiprojektia jatkettiin. Keväällä 2012 osapuolet solmivat etenemissopimuksen, jossa nimenomaisesti sovittiin uudesta toteutusaikataulusta. HKL:n päätöksellä purkaa sopimus 2015 ei siis ole suoraa yhteyttä ensimmäisen toimituserän myöhästymiseen, sanoo Mobility-divisioonan johtaja Juha Lehtonen.

Muistellaan menneitä

Vastuunkantajia ei tahdo löytyä ja siitäkin kiistellään, että mitä se vastuun kantaminen on?


Syyskuu 2017. Näin kuuluu viimeisin valistunut arvaus. Aiheena Länsimetron liikenteen aloitus ja lähteenä Länsimetro Oy.

Kulunut katastrofin jälkeinen vuosi onkin ollut yhtä säätämistä sisältäen myös sen, että joku vahingossa huomasi vanhoista sähköposteista, että tunnelien palo-oviin on pikaisesti vaihdettava uudet moottorit. Kustannus noin miljoona euroa.

Alun perin Espoon metron piti kulkea 2014. Juhlallisuuksia lykättiin lopulta viime vuoden elokuuhun. Sen piti olla varma tieto.

Viime vuoden alussa Helsingin ja Espoon valtuustot myönsivät metrohankkeelle kymmeniä miljoonia euroja lisärahoitusta ja myöhemmin korotettiin vielä lainatakauksia. Ei riittänyt. Sitten tuli kesäkuu.

AIKAISEMMIN TAPAHTUNUT 2016

10.6 | Länsimetro Oy:n hallitus sai tänään tiedon, että Länsimetron liikennettä ei voida käynnistää 15.8.2016. Matkustajaturvallisuuteen liittyvien taloteknisten järjestelmien testausten viivästyminen lykkää metroliikenteen aloitusta.

27.6 | Helsingin kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 mennessä.

24.10 | Helsingin kaupunginhallitus päätti kehottaa, 27.6.2016 § 633 tekemästään päätöksestä poiketen, kaupunginkansliaa antamaan selvityksen Länsimetron liikennöinnin viivästymisen syistä ja kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista siinä vaiheessa, kun Länsimetro Oy:n teettämä selvitys on valmistunut ja muut selvityksen tekemiseen vaikuttavat seikat ovat tiedossa.

7.11 | Helsingin kaupunginhallitus päätti kehottaa, 27.6.2016 § 633 tekemästään päätöksestä poiketen, kaupunginkansliaa antamaan selvityksen Länsimetron liikennöinnin viivästymisen syistä ja kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista siinä vaiheessa, kun Länsimetro Oy:n teettämä selvitys on valmistunut ja muut selvityksen tekemiseen vaikuttavat seikat ovat tiedossa. Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2017 loppuun mennessä.

14.11 | Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen sai potkut.

AIKAISEMMIN TAPAHTUNUT 2017

1.3 | Länsimetro Oy:n hallitus käsitteli tilaamaansa selvitysraporttia. Raportista tullaan julkistamaan lakimiesarvion perusteella kaikki mikä voidaan julkistaa aiheuttamatta vahinkoa yhtiölle tai yhtiön omistajille. Raportti esitellään ennen julkistamista yhtiön omistajille.

20.3 | Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto toteaa kaupungin kantana, että Länsimetron selvitysraportti tulee saattaa julkiseksi viipymättä.

13.4 | Länsimetro Oy:n hallitus päätti perustuen ulkopuolisten juristien asiantuntijasuosituksiin, että hallituksen tilaamaa selvitysraporttia ei julkisteta tässä vaiheessa, vaan se annetaan omistajien tilaaman erityistilintarkastuksen käyttöön salassapitovelvoittein.

24.4 | Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti pyytää kuultaviksi Länsimetro Oy:lle selvityksen tehneet asiantuntijat. Perustelu: On tärkeää saada julkisuuteen oikeaa tietoa kustannusten muodostumisesta ja aikataulun pettämisestä. Nämä eivät kummatkaan kuulu liikesalaisuuksien piiriin. Molemmat ovat seikkoja, jotka ulkopuoliset asiantuntijat ovat selvittäneet.

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi, että jaoston aiemmin toimeksiantama erityistilintarkastus käynnistetään tänään. (toim. lihavointi) Erityistilintarkastuksen perusteella arvioidaan jatkotoimenpiteitä.

Konsernijaosto toteaa kantanaan, että Länsimetro Oy:n teettämä selvitys kustannusylityksistä ja aikataulun viivästymisestä tulee saattaa julkiseksi heti, kun se on mahdollista ilman, että yhtiölle tai kaupungille aiheutuu taloudellista vahinkoa. Konsernijaosto merkitsee tiedoksi Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtajan selvityksen raportin julkistuksen lykkäämisen syistä.

2.5 | Helsingin seudun liikenne HSL:n hallitus päätti jatkaa länsimetroa korvaavia joukkoliikenteen poikkeusjärjestelyjä länsimetron käynnistymiseen saakka. Hallitus valtuutti HSL:n toimitusjohtajan tekemään tarvittavat hankintapäätökset ja sopimukset länsimetroa korvaavan liikenteen järjestämiseksi sekä länsimetron käynnistymisen yhteydessä mahdollisesti syntyvien liikennehäiriöiden varalle.

5.5 | Länsimetro Oy arvelee metroliikenteen Espooseen alkavan syyskuussa 2017.