”Salassapidon perusteita on arvioitava objektiivisesti”

Sateenvarjosta on ainakin ollut hyötyä. KUVA: Richard Nordgren, HBL
Muistatteko, se ainoa metrohankkeesta tehty selvitys on kokonaan salattu koska se sisältää liikesalaisuuksia?

Kysyn koska aamulla Korkein hallinto-oikeus julkaisi päätöksen jonka mukaan liikesalaisuuksiin ei voi vedota vain siksi että näin nyt vaan halutaan tehdä.

Yrityksen salassapitotahdolla ja esittämällä selvityksellä ei ole sellaisenaan ratkaisevaa asemaa arvioitaessa sitä, sisältääkö pyydetty asiakirja liikesalaisuuksia, vaan salassapidon perusteita on arvioitava objektiivisesti. – KHO, 15.5.2017

KHO:2017:82

Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä. – KHO

KHO piti siis voimassa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen. Sekin kannattaa lukea. Helsingin hallinto-oikeus nimittäin kävi seikkaperäisesti läpi reklamaatiokirjeet jotka halusin julki. Ei niissä juurikaan liikesalaisuuksia ollut.

Ajattelin neljä vuotta sitten että nämä kirjeet, valituskirjeitä oli kaiken kaikkiaan satoja, viimeistään todistaisivat kuinka sekaisin hanke Helsingin metron automatisoimiseksi on. Ajattelen muuten edelleen näin. Tosin kirjeitä ei ehkä enää tarvita. Kaikki tietävät missä jamassa automaattiprojekti on (lopetettu) ja miten Espoon puolella menee (uuden radan rakentamiskustannukset ja valmistumisaikataulu). Silloin aikanaan reklamaatiokirjeiden julkistamisella olisi voinut olla merkitystä. Automaattiprojektiahan jatkettiin outojen vaiheiden jälkeen kesällä 2012 ns. Etenemissopimuksella.

Ihmettelen sitäkin kuinka letargisesti julmetun kalliiseen julkiseen metrohankkeeseen ja sen julkisuuteen ovat suhtautuneet monet hankkeesta päättäneet ja sen fiaskomaisia piirteitä aitiopaikalta seuranneet luottamushenkilöt ja virkamiehet. Jos ei muuhun ole voitu vedota niin sitten siihen, että on niin vaikeaa kun asiat ovat monimutkaisia eikä aikakaan riitä, että ihan harrastelijapohjalta tässä…

Omalta kannaltani homma meni niin, että Siemens ja HKL vaikeuttivat työtäni ja salasivat asioita kaupunkilaisilta. Siemensillä oli omat syynsä ja HKL:lla omansa ja ne liittyivät minuun koska tein sen tietopyynnön. HKL ja Siemens jatkavat riitelyään kesäkuussa Helsingin käräjäoikeudessa. Onkin mielenkiintoista nähdä miten, jos ollenkaan Korkeimman hallinto-oikeuden tuore päätös vaikuttaa oikeudenkäyntiin automaattimetron sopimusvelvoitteista. Ehkä sen pitäisi säteillä ainakin Länsimetro Osakeyhtiöön?

Asiaan muuten liittyy eräs toinen tuomio.

Helsingin käräjäoikeushan ehti jo tuomita kaksi HKL:n virkamiestä siitä, että eivät piitanneet julkisuuslain aikarajoista. Kyseessä olivat samat kirjeet joissa KHO:n mukaan ei ole liikesalaisuuksia.

Ehkä nyt sitten uusin sen alkuperäisen tietopyynnön. On vähän vipuvarttakin.

Kaksi tiedotetta

Helsingin metron ja Länsimetron automatisointi, muistaako kukaan? Tänään torstaina välimiesoikeus muistutti meitä. Alla osapuolten tiedotteet oikeuden päätökseen liittyen.

”Siemens päävastuussa automaattimetron 1. toimituserän viivästyksestä”
HKL
11.05.2017 12:00
Välimiesoikeus on päättänyt HKL:n hyväksi siellä käsiteltävänä olleen asian metron automatisointia koskevan sopimuksen toimituserän 1 myöhästymisestä. Käsittely välimiesoikeudessa tapahtui Siemensin aloitteesta.
Välimiesoikeus katsoi toimituserän 1 viivästyneen 493 päivää sovitusta toimitusajasta ja Siemensin olevan vastuussa tästä viivästyksestä 401 päivän osalta. Välimiesoikeuden päätös on heti lainvoimainen.
Metron automatisointia koskevien sopimusten purkuasia on etenemässä seuraavaksi käsittelyihin Helsingin käräjäoikeudessa.
– Ensimmäinen istunto käräjäoikeudessa on kesäkuussa. Silloin on tarkoitus käydä oikeuden puheenjohtajan ilmoituksen mukaan kattavasti läpi erityisesti oikeudenkäynnin hallintaan ja läpivientiin liittyviä asioita, kertoo HKL:n hallintojohtaja Yrjö Judström.
HKL:n ja Siemensin välisen metron automatisointia koskeneiden sopimusten mukaan toimituserä nro 1:n viivästyminen yli vuodella on hankintasopimusten mukainen peruste sopimusten purulle. Tämä onkin yksi HKL:n purkuperuste käräjäoikeudessa vireillä olevassa purkukanteessa.
– Välimiesoikeuden lainvoimainen päätös vahvistaa HKL:n käsitystä siitä, että HKL on arvioinut tilanteen oikein purkaessaan vuonna 2015 metron automatisoinnin sopimukset.

 

”Välimiesoikeuden päätös koskee ainostaan metrovarikon asetinlaitetta”
Siemens Osakeyhtiö
11.5.2017 17.39
Välimiesoikeus antoi 8.5.2017 päätöksen Helsingin metron automatisointiprojektin ensimmäisen toimituserän myöhästymisestä. Välimiesoikeuden päätös ei syntynyt yksimielisesti. Ensimmäinen toimituserä koski ainoastaan metrovarikon asetinlaitteen uusimista, joka toteutettiin onnistuneesti mutta myöhässä. Metrovarikon asetinlaite otettiin käyttöön vuodenvaihteessa 2011-2012.
Myöhästymisen vuoksi HKL pidätti osan toimituserän maksusta. Tästä asiasta osapuolten välillä alkoi 2012 oikeuskäsittely. Välimiesmenettelyssä selvitettiin sitä, kuka oli vastuussa ensimmäisen toimituserän myöhästymisestä. Kumpaakaan osapuolta ei todettu yksin syylliseksi myöhästymiseen. Siemensin osuus myöhästymisestä oli 401 päivää ja HKL:n 92 päivää. Välimiesmenettelyn päätös ei koske myöhemmin tapahtunutta sopimuksen purkua, joka käsitellään käräjäoikeudessa.
– Varikon asetinlaitteen viivästymisestä huolimatta automatisointiprojektia jatkettiin. Keväällä 2012 osapuolet solmivat etenemissopimuksen, jossa nimenomaisesti sovittiin uudesta toteutusaikataulusta. HKL:n päätöksellä purkaa sopimus 2015 ei siis ole suoraa yhteyttä ensimmäisen toimituserän myöhästymiseen, sanoo Mobility-divisioonan johtaja Juha Lehtonen.

Muistellaan menneitä

Vastuunkantajia ei tahdo löytyä ja siitäkin kiistellään, että mitä se vastuun kantaminen on?

Syyskuu 2017. Näin kuuluu viimeisin valistunut arvaus. Aiheena Länsimetron liikenteen aloitus ja lähteenä Länsimetro Oy.

Kulunut katastrofin jälkeinen vuosi onkin ollut yhtä säätämistä sisältäen myös sen, että joku vahingossa huomasi vanhoista sähköposteista, että tunnelien palo-oviin on pikaisesti vaihdettava uudet moottorit. Kustannus noin miljoona euroa.

Alun perin Espoon metron piti kulkea 2014. Juhlallisuuksia lykättiin lopulta viime vuoden elokuuhun. Sen piti olla varma tieto.

Viime vuoden alussa Helsingin ja Espoon valtuustot myönsivät metrohankkeelle kymmeniä miljoonia euroja lisärahoitusta ja myöhemmin korotettiin vielä lainatakauksia. Ei riittänyt. Sitten tuli kesäkuu.

AIKAISEMMIN TAPAHTUNUT 2016

10.6 | Länsimetro Oy:n hallitus sai tänään tiedon, että Länsimetron liikennettä ei voida käynnistää 15.8.2016. Matkustajaturvallisuuteen liittyvien taloteknisten järjestelmien testausten viivästyminen lykkää metroliikenteen aloitusta.

27.6 | Helsingin kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 mennessä.

24.10 | Helsingin kaupunginhallitus päätti kehottaa, 27.6.2016 § 633 tekemästään päätöksestä poiketen, kaupunginkansliaa antamaan selvityksen Länsimetron liikennöinnin viivästymisen syistä ja kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista siinä vaiheessa, kun Länsimetro Oy:n teettämä selvitys on valmistunut ja muut selvityksen tekemiseen vaikuttavat seikat ovat tiedossa.

7.11 | Helsingin kaupunginhallitus päätti kehottaa, 27.6.2016 § 633 tekemästään päätöksestä poiketen, kaupunginkansliaa antamaan selvityksen Länsimetron liikennöinnin viivästymisen syistä ja kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista siinä vaiheessa, kun Länsimetro Oy:n teettämä selvitys on valmistunut ja muut selvityksen tekemiseen vaikuttavat seikat ovat tiedossa. Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2017 loppuun mennessä.

14.11 | Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen sai potkut.

AIKAISEMMIN TAPAHTUNUT 2017

1.3 | Länsimetro Oy:n hallitus käsitteli tilaamaansa selvitysraporttia. Raportista tullaan julkistamaan lakimiesarvion perusteella kaikki mikä voidaan julkistaa aiheuttamatta vahinkoa yhtiölle tai yhtiön omistajille. Raportti esitellään ennen julkistamista yhtiön omistajille.

20.3 | Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto toteaa kaupungin kantana, että Länsimetron selvitysraportti tulee saattaa julkiseksi viipymättä.

13.4 | Länsimetro Oy:n hallitus päätti perustuen ulkopuolisten juristien asiantuntijasuosituksiin, että hallituksen tilaamaa selvitysraporttia ei julkisteta tässä vaiheessa, vaan se annetaan omistajien tilaaman erityistilintarkastuksen käyttöön salassapitovelvoittein.

24.4 | Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti pyytää kuultaviksi Länsimetro Oy:lle selvityksen tehneet asiantuntijat. Perustelu: On tärkeää saada julkisuuteen oikeaa tietoa kustannusten muodostumisesta ja aikataulun pettämisestä. Nämä eivät kummatkaan kuulu liikesalaisuuksien piiriin. Molemmat ovat seikkoja, jotka ulkopuoliset asiantuntijat ovat selvittäneet.

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi, että jaoston aiemmin toimeksiantama erityistilintarkastus käynnistetään tänään. (toim. lihavointi) Erityistilintarkastuksen perusteella arvioidaan jatkotoimenpiteitä.

Konsernijaosto toteaa kantanaan, että Länsimetro Oy:n teettämä selvitys kustannusylityksistä ja aikataulun viivästymisestä tulee saattaa julkiseksi heti, kun se on mahdollista ilman, että yhtiölle tai kaupungille aiheutuu taloudellista vahinkoa. Konsernijaosto merkitsee tiedoksi Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtajan selvityksen raportin julkistuksen lykkäämisen syistä.

2.5 | Helsingin seudun liikenne HSL:n hallitus päätti jatkaa länsimetroa korvaavia joukkoliikenteen poikkeusjärjestelyjä länsimetron käynnistymiseen saakka. Hallitus valtuutti HSL:n toimitusjohtajan tekemään tarvittavat hankintapäätökset ja sopimukset länsimetroa korvaavan liikenteen järjestämiseksi sekä länsimetron käynnistymisen yhteydessä mahdollisesti syntyvien liikennehäiriöiden varalle.

5.5 | Länsimetro Oy arvelee metroliikenteen Espooseen alkavan syyskuussa 2017.

Pohjakosketus

Media on päästänyt metropomot aivan liian helpolla.

Satoja miljoonia syitä täydelliseen avoimuuteen. Yksikään ei metroyhtiölle kelpaa.

Selvitysraporttia ei julkisteta. Lähes vuoden ajan otsikoissa pysynyt asia sai arvoisensa päätöksen torstaina.

Luit oikein. Vuoden. 

Helsingin kaupunginhallitus päätti kesäkuussa 2016 että kaupunki tekee ns. Länsimetrofiaskosta oman selvityksen. Se ei koskaan valmistunut. Käytännössä selvityksen tekemistä ei edes aloitettu, sillä asiasta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ei saanut kilpailutusta kunnolla käyntiin. Lokakuussa, muutamaa päivää ennen kuin kaupungin selvityksen oli määrä olla valmis, Sauri kertoi kantanaan että Espoon ja Helsingin on syytä puhua yhdellä suulla. Nyt on vaiettu kahdella.

Pekka Sauri ei pärjännyt Vihreiden jäsenäänestyksessä. Pormestarikisaan pääsi Anni Sinnemäki. Sunnuntain kuntavaaleissa varsin vetelästi metrohankkeen paisuviin kustannuksiin ja kroonisiin aikatauluongelmiin suhtautuneesta Helsingin kaupunginhallituksesta pullahtivat ulos Tatu Rauhamäki (kok.) ja Hannu Oskala (vihr). Lisäksi valtuustopaikka meni Tuomas Rantaselta (vihr) joka johtaa puhetta konsernijaostossa sekä HKL:n johtokunnassa. Sattumaako?

Lue myös: Kaatoiko metro vihreiden unelman?

Länsimetro Oy:n selvitysraportti valmistui helmikuussa ja se oli metroyhtiön hallituksella maaliskuussa. Muutamaa viikkoa ennen kuntavaaleja hallitus keksi, että raportti on syytä antaa lakimiesten syynättäväksi ennen kuin se julkistetaan. Koska liikesalaisuudet. Juuri ennen vaaleja venkoiluun kyllästynyt Espoon konsernijaosto vaati selvityksen julkistamista viipymättä. Turhaan.

Selvitysraportti on nyt erikoistilintarkastuksen käytettävissä. Tällainen prosessi on ainakin Espoossa ollut jo pitkään lähtökuopissa. Salainen selvitys on pian myös Espoon ja Helsingin kaupunginhallitusten konsernijaostojen esityslistoilla. 

Lue myös: Raivostu ääliö! Maksat 15 euron pihvistä viisikymppiä!

Talven aikana selvisi että metrotoimistolla joku unohti lukea sähköpostit. Hups. Palo-ovien sähkömoottorien vaihto maksaa noin miljoona euroa. Toissa viikolla tunneleista varastettiin niin paljon kaapeleita, että metron koeajot lykkääntyvät. Siis tunneleista. Jo asennettuja piuhoja!

Miten tämä kaikki on mahdollista?

Paljon olen nähnyt ja kuullut, mutta en muista yhtään näin huonosti hoidettua julkista rakennushanketta ja informaatio-operaatiota. Metrohankkeen projektijohto on ollut kuutamolla ainakin kymmenen vuotta. Automaattiprojekti käynnistettiin vanhoilla höyryillä ja suurin toivein ja sitä jatkettiin kesän 2012 Etenemissopimuksella samaan malliin vaikka tavara oli jo tuulettimessa. Länsimetroprojektia on viety eteenpäin samalla kaupunkilaisa halveksivalla tavalla. Selittelyä, sepityksiä ja lisää uskomuksia. Ja nyt sitten tämä – salattu selvitysraportti. 

Kiva juttu ja uskon asia

Uhka jopa satojen miljoonien korvauksista unohtuu kunhan Länsimetro vaan saadaan liikkeelle?

Muistan oikein hyvin talven 2012. Silloin automaattimetroprojektin ongelmat kärjistyivät niin pahoiksi että HKL:n johtokunta halusi irtisanoa sopimuksen laitetoimittaja Siemensin kanssa. Tilanne paheni. Toukokuun 16. päivän ylimääräisessä kokouksessa luottamushenkilöistä koostuva johtokunta päättää kehottaa HKL:n purkamaan HKL:n ja Siemensin tekemät sopimukset Helsingin metron automatisoinnista ja Länsimetron automatisoinnista.

Kuluu reilu viikko. Hankkeesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri kertoo sunnuntaina 27.5 tiedotteellaan julkisuuteen, että Siemens on 23.5 ilmoittanut hyväksyvänsä aiemmasta kannastaan poiketen, että avoimet riita-asiat käsitellään projektin myöhemmässä vaiheessa eli vasta sen jälkeen, kun kaikki vanha kalusto on automatisoitu ja otettu liikenteeseen. Syntyy niin sanottu Etenemissopimus. Sauri kertoo tehneensä vain velvollisuutensa. Etenemissopimus ei johda mihinkään muuhun kuin uusiin vaikeuksiin mutta automaattimetrohanketta jatketaan kalliisti vielä reilut kaksi vuotta.

Mitä tapahtui 16.5 ja 27.5 välisenä aikana? Miksi Sauri käveli HKL:n johtokunnan yli? Mitä luvattiin, kuka lupasi? Mitä maksoi?

Kiva juttu

Viime viikon torstaina Yle julkaisi Pekka Saurin haastattelun. Juttu on kiva. Siinä Sauri esitetään mukavana ongelmien ratkojana joskin häntä kohtaan esitetty kritiikkikin mainitaan. Sivuseikka.

– Yleensä vaikeidenkin hankkeiden valmistuttua iso osa ongelmista unohtuu nopeasti. Nyt täytyy vain jaksaa purra hampaita yhteen.

Iso osa ongelmista ei unohdu koska niitä ratkotaan kohta Helsingin käräjäoikeudessa ja ylemmissä oikeusasteissa vielä vuosia. HKL ja Länsimetro Oy vaativat Siemensiltä vahingonkorvauksena 247 miljoonaa ja Siemens HKL:lta ja Länsimetro Oy:ltä 140 miljoonaa. Kiistassa on mm. kyse metroradan turvallisuudesta.

Iso osa ongelmista unohtuu nopeasti.

Täytyy vain jaksaa purra hampaita yhteen.

En edes muista kuinka monta kertaa olen istunut Helsingin kaupunginvaltuustossa kuuntelemassa toinen toistaan surrealistisempaa selvitystä Helsingin ja Espoon metrohankkeen tilasta. Moni synkkä selostus on päättynyt apkj Saurin toteamukseen siitä, että virheistä on opittu ja että hyvä asia on kuitenkin se, että elokuussa 2016 ajetaan metrolla Ruoholahdesta Matinkylään. Ei ole opittu. Eikä ajettu. Mutta lisää on maksettu, kymmeniä miljoonia euroja.

Teknisten vaikeuksien lisäksi metrohanketta on vaivannut avoimuuden puute. Meno jatkui vaikka selvityksiä ja muita asiakirjoja rakentamisen todellisesta tolasta saatiin julkisuuteen. Mitä enemmän ongelmia sitä enemmän kysymyksiä vailla vastauksia. Hankkeen vetäjien tiedottaminen (mukaan lukien sosiaalinen media) kertoo kaiken oleellisen. Ja kun tilanne on mennyt oikein ahdistavaksi on vedottu liikesalaisuksiin, huonoon muistiin, siihen että kaikki päätökset on tehty muodollisesti oikein  ja lopulta sanottu että kyllä te meitä 100 vuoden kuluttua kiitätte. Käytäntö jatkuu.

MOT_sauri
Varmaan tästä pitää oppia

– Koen tehtäväkseni vetää mutkat suoriksi ja varmistaa, että metro todella lähtee liikkeelle, Pekka Sauri sanoo.

Kiva juttu päättyy kysymykseen Saurin pormestariehdokkuudesta.

– Sitä pitää kysyä muilta. Nähdään länsimetron avajaisissa!, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri sanoo ja poistuu työhuoneelleen.