Kirjan lähteet – bokens källor

Alla Maan alla -kirjan lähteet. On monenlaista päätösasiakirjaa, raporttia, selvitystä, kirjaa, radio- ja tv-haastattelua, dokumenttia ja opinnäytetyötä. Useimmat Hufvudstadsbladetissa julkaistut jutut tai ainakin niiden nettiversiot löytyvät blogin Parkvakten kautta. Huom! osa lehtijutuista saattaa olla kyseiesen lehtitalon maksumuurin takana. Kuten listan loppupäästä huomaat, puuttuu sieltä paljon linkkejä. Kärsivällisyyttä. Pakerran tätä projektia yksin. Lisään puuttuvat linki heti kun ehdin.

Ilmoitathan ystävällisesti jos jokin linkki ei toimi, sähköposti tpohjol5@gmail.com

Här listar jag de viktigaste källorna enligt Underjordens kapitel. I många fall finns en länk till rapporten, utredningen, boken, tidningsartikeln, radiointervjun, tevedokumentären, uppsatsen osv. De flesta Hbl-artiklarna hittar du i sin helhet eller som nätversioner i bloggen Parkvakten. Mera läsning finns i min finskspråkiga blogg Helsinginmetro. En del länkar saknas i slutet av listan. Ha tålamod. Jag har inte så mycket hjälp med uppdaterandet utan fyller i när jag hinner.

Observera att en del tidningsartiklar kan ligga bakom betalväggar.

Vänligen meddela om en länk inte fungerar, epost: tpohjol5@gmail.com

Fredagen den 13:e – Perjantai ja kolmastoista päivä

Lahdenranta, M. Verkställande direktör, affärsverket Helsingfors stads trafikverk HST (2012). ”Metron automatisointiin muutoksia”. Pressmeddelande. 13.1.2012.

Lahdenranta, M. ”Puoliautomaattimetron tekniset neuvottelut käynnissä”. Pressmeddelande. 20.1.2012.

Metroneuvottelut jatkuvat”. Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL. Pressmeddelande. 26.1.2012. Hämtad 29.11.2013.

Kankare, M. & Lunden, K. “Hallituksen rakennepaketti: Omaisuus voi joutua tulilinjalle”. Talouselämä. 26.11.2013.

Kivekäs, O. “Apotti potilastietojärjestelmien portilla”. Blogginlägg. 10.9.2012. Hämtad 4.12.2013.

Koivisto, J. “Hosuminen horjuttaa rakennushankkeiden hintoja”. Helsingin Sanomat. 11.8.2013.

Lukkari, E. ”Länsimetro voikin maksaaa miljardin”. Kauppalehti. 13.12.2013.

Savolainen, J. ”Lastensairaalan keräys saanut kasaan neljä miljoonaa euroa”. Helsingin Sanomat. 7.9.2013.

Peltomäki, T. & Kuokkanen, K. ”Helsinki nöyrtyi Siemensille”. Helsingin Sanomat. 25.1.2012.

Peltomäki, T. ”Länsimetro pakotti Helsingin polvilleen metroneuvotteluissa”. Helsingin Sanomat. 26.1.2012.

Peltomäki, T. “Hankintalakia käytetään usein väärin”. Helsingin Sanomat. 14.10.2012.

Stora pengar i rullning – Ei mitään pikkurahoja

Esbo stadsfullmäktige. Beslutsunderlag. Fullmäktiges handlingar 2006–2013. Sökord på stadens hemsida espoo.fi: automatmetro, metro, västmetro.

Helsingfors stadsfullmäktige. Beslutsunderlag. Projektplaner, föredragningslistor och mötesprotokoll. 2005–2013. Sökord på stadens hemsida hel.fi: automatmetro, metro, västmetro.

Espoolaisten hyvinvoinnin tila 5/13”. Esbo stad (2013). Forskningsrapport. Citerad av Mannila, J. ”Espoossa lähes 6000 lasta elää köyhyydessä”, Helsingin Sanomat 14.10.2013.

Länsimetron hankesuunnitelma. Länsimetro Oy (2008). Projektplan. 14.3.2008.

Dobelli, R. (2011) Selkeän ajattelun taito, 2012 (Die Kunst des klaren Denkens, 2011), hänvisad av Rautio, P. ”On jo investoitu niin paljon, että…”. Ledare. Helsingin Sanomat. 21.6.2012.

Isaksson, P. (1997) Korruptio ja julkinen valta, s. 130. Tampereen yliopisto. Tampere 1997.

Kivekäs, O. (2012) ”Epic fail, eli sairaaloiden IT eilen, tänään ja huomenna”. Blogginlägg 8.6.2012, hämtat 29.1.2014.

Myllymäki, J. (2010) ”Julkiset hankinnat – ajankohtaiskatsaus”. Kuntaliitto. 12.9.2012.
Sainio, M. & Kankaala, T.J. (1976) “Metro Helsinki”. Kaivopuiston kirjapaino.

Så lurades stadsfullmäktige – Näin valtuustoa jymäytettiin

Driverless Metros”. http://www.metrobits.org. Hämtad 7.1.2014.

Helsingfors stadsfullmäktige. Beslutsunderlag. Föredragningslista 17.5.2006, mötesprotokollet 17.5.2006 och diskussionsprotokoll 17.6.2006.

Metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottaminen. Helsingin kaupunginvaltuusto (2012). Esityslista, asia nro 6. helsinkikanava.fi 29.8.2012.

Lahdenranta, M. (2006). Meddelande om att anbudstävlan avbryts. Brev till de deltagande företagen. 31.5.2006 och 10.7.2006.

Korkein hallinto-oikeus. Julkista hankintaa koskeva valitus. Päätös 4226/3/10. 4.10.2013.

Helsingin metron automatisointi ja kulunvalvontatekniikan uusiminen. Tarjouskilpailua koskeva valitus. Markkinaoikeus (2010). Päätös. 5.11.2010.

Salonen, J. “HKL vastaa markkinaoikeudessa salailusyytöksiin hintakilpailussa”. Helsingin Sanomat. 25.6.2009.

Metron automatisointisopimus / päätökset asiassa. 16.5.2012.

Spårlöst borta – Kadonnut jäljettömiin

Schütte, J. Professor vid Dresdens tekniska universitet. Tyskland. Hämtad 29.11.2013.

Lahdenranta, M. Toimitusjohtajan päätösluettelo 47/2006. 5.5.2006

Lahdenranta, M. & Judström, Y. Vastaus tietopyyntöön 12.9.2012 koskien Jörg Schütteen liittyviä asiakirjoja 10.10.2012.

Sajari, P. ”VM kompuroi julkisen vallan käytössä”. Helsingin Sanomat 5.6.2013.

Tamminen, L. (2013) “Matkaraportti UITP:n maailmankonferenssista 2013”. Blogginlägg. Hämtat 3.12.2013.

Vepsäläinen, S. (2012) Ex-planeringschef, Helsingfors stads trafikverk HST. Intervju 15.9.2012.

Ranskalaisekspertti kritisioi Helsingin metron automatisointia”. MTV3 Uutiset. 13.4.2012. Hämtad 13.1.2014.

The Siemens Way

Appel, E. ”Valtanen om metrokalabaliken: Varför träder inte Valmet och Strömberg fram?” Hufvudstadsbladet. 31.12.1982.

Baer, K. ”Siemensillä on ongelmia Suomessakin”. Helsingin Sanomat. 31.7.2013

Dietz, G. & Gillespie, N. “Rebuilding trust: How Siemens atoned for its sins”. The Guardian. 26.3.2012.

Donner, J. (1985) ”Metromato”, kolumn ursprungligen publicerad i Hbl, i samlingen Kotiin syyssateessa (Hemåt i höstregn). Otava.

Franck, M. ”Underjordiska hemligheter”. Dokumentär. Yles levande arkiv. 24.3.1981. Hämtad 27.12.2013.

Granitsas, A. “Greece targets Siemens Over Bribes Scandal”. The Wall Street Journal. 25.1.2011.

Helsingin metro valmistui vuosien väännön jälkeen”. Yle, Elävä arkisto (1985). Dokumentti metron vaiheista. 22.8.1985.

Lehtola, M. & Paksula, K. (1984) Jäävuoren huippu – raportti talousrikoksista. WSOY.

Levä, I. Metron fantasmat – Teknostruktuurin todellisuutta luova mieheys kriisissä. Historiallisia papereita 14 – Maskuliinisuuden historia.

Sainio, M. (1983) Musta kassa. WSOY.

Schubert, S. & Miller, T.C. “At Siemens, Bribery Was Just a Line Item”. The New York Times. 20.12.2008.

Siemens bribery case spreads to brazilian politics”. Deutsche Welle. 3.12.2013.

Watson, B. “Siemens and the battle against bribery and corruption”. The Guardian. 18.9.2013.

Titta in på en kopp kaffe, hördu! – Maistuisiko kuppi kahvia

Meddelarfrihet. Svenska journalistförbundet (2013). Hämtad 29.11.2013.

Kjöller, H. “Meddelarfrihet: I Stockholm ska de anställda prata mindre”. Dagens Nyheter. 20.3.2009.

Därför ska vi ha förarlösa tåg – Miksi kuljettajaton metro – no siksi!

Alku, A. (2008) Muistio metron kulunvalvonnan uusimisesta. 18.5.2008.

Hietaranta, J. (2013) ”Helsingin metron automatisoinnin historia ja perustelut”. Kandidaatintyö. Aalto-yliopisto. Insinööritieteiden korkeakoulu. Rakennus- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma.

Koskinen, J. (2012) ”Matkustajien ohjaus automaattimetron hätätilanteissa”. Diplomityö. Aalto-yliopisto. Insinööritieteen korkeakoulu. Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos.

Vepsäläinen, S. (2003) Automatisoitu metro – ajatuksia Helsingin joukkoliikenteen kehittämiseksi. C:2/2003 HKL.

Klart att Esbo ska ha egen bana – Pitäähän Espoon oma rata saada

Ginman, S. ”Vilken metrosoppa”. Ledare. Hufvudstadsbladet. 5.3.2013.

Lampinen, R. (2011) “Liikenteen turvallisuusvirasto – Trafin tulevaisuuden näköaloja”. Trafiksäkerhetsverket Trafis publikationer 8/2011.

Lukkari, E. “Länsimetro voikin maksaa miljardin”. Kauppalehti. 11.12.2013.

Pajari, K. ”Louko: Jokainen metron viivästysvuosi maksaa miljoonia”, Helsingin Sanomat 25.11.2009.

Pesonen, H. “Metron matkustajakuormitusennuste”. Strafica Oy. 30.3.2012.

Länsimetron hankesuunnitelman hyväksyminen”. Helsingin kaupunginvaltuusto (2008). Keskustelupöytäkirja, asia nro 5. 21.5.2008.

Kokkinen, M. Verkställande direktör, Länsimetro Oy (2013). Intervju 31.10.2013 och 21.11.2013.

Lausunto metron matkustajakuormitusennusteet-raportista”. WSP Finland Oy (2012). 21.8.2012.

Länsimetron hinta kaksinkertaistunut matkan varrella”, Yle uutiset. 10.1.2008, uppdaterad 24.5.2012. Hämtad 29.11.2013.

Turvallisuudesta ei tingitä.” Länsimetro Oy. Hämtad 29.11.2013.

”MOT: Metro umpitunnelissa”. Yle ajankohtaisohjelmat. Ohjelman käsikirjoitus. 1.2.2013.

Yle. Radiointervju. Återgiven i inlägget “Lahdenranta vs Levä” (litteroitu haastattelu). helsinginmetro.wordpress.com. 10.12.2012. Hämtad 29.11.2013.

Hej fallera! Det var nära ögat – Hupsista! No, ei ollut lähelläkään!

Lausunto Länsimetron hankesuunnitelmasta”. Helsingin kaupungin pelastuslautakunta (2008). Pel-2008-20. Lautakunnan esityslista 8.4.2008.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos ja Länsi Uudenmaan pelastuslaitos. Lausunto 8.5.2012. Länsimetro. Viitattu Espoon rakennuslautakunta 24.5.2012. Esityslista asia nro 20.

Helsingin kaupunginvaltuusto. Keskustelupöytäkirja. 21.5.2008.

Lahdenranta, M. & Judström Y. ”Helsingin automatisoidun metron turvallisuus ja kustannukset”, vastaus 3.12.2012 tutkija Ilkka Levän sähköpostitiedusteluun 5.9.2012.

HBL: Katastrofi lähellä Helsingin metrossa”. Suomen Tietotoimisto STT. Viitattu Iltalehti, 26.11.2012.

Nürnberg faller – Nürnberg kaatuu

May, A. (2013). Projektchef, VAG Verkehrs-Aktiengeschelleschaft Nürnberg. Intervju 14.11.2013.

May, A. (2013). Projektchef, VAG Verkehrs-Aktiengeschelleschaft Nürnberg. Epost 15.11.2013 och 20.11.2013.

Hölttä, T. HST-Metrotrafikens chef, Helsingfors stads trafikverk HST (2013). Epost 19.11.2013.

Automated metros in Europe – The Beginnings in Nürnberg”. VAG Verkehrs-Aktiengeschelleschaft Nürnberg. Press release March 2007. Hämtad 29.11.2013.

Weiterhin konventioneller Betrieb auf der U1”. VAG Verkehrs-Aktiengeschelleschaft Nürnberg. Presseinfo 3.12.2012.

Matkakertomus”, Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL (2013). 25.4.2013.

Helsingfors stad. Revisionsnämnden. Årsrapport 2011.

Helsingfors stad. Revisionsnämnden. Årsrapport 2012.

Bättre sent än aldrig – Parempi myöhään kuin ei milloinkaan

Haltia-Holmberg, M. “HKL-johtokunnan 16.5.2012 kokouskuulumiset”. Blogikirjoitus 16.5.2012. Hämtad 29.11.2013.

HKL:n toimitusjohtajasta tehdyt kantelut eivät johtaneet toimiin”. Helsingin Uutiset 11.9.2013.

Hyttinen, N. (2013) “Kysymys metroliikenteen automatisoinnista kaupunginvaltuuston kyselytunnille 24.4.2013”. Kysymys 15.4.2013 ja vastaus 24.4.2013.

Kälviä, K. & Lehtinen, A. ”Kantelu Eduskunnan oikeusasiamiehelle koskien Helsingin kaupungin liikennelaitos –liikelaitoksen toimitusjohtajan toimia”. 5.8.2013.

Lahdenranta, M. ”Metron automatisointiin muutoksia”. Lehdistötiedote. 13.1.2012.

Lahdenranta, M. ”Puoliautomaattimetron tekniset neuvottelut käynnissä”. Lehdistötiedote. 20.1.2012.

Laitinen, J. ”Virkamiehet torppaavat poliitikot usein Helsingissä”. Helsingin Sanomat 22.8.2013.

Karhu, J. & Lahdenranta, M. ”Metroneuvottelut jatkuvat”. Lehdistötiedote. 26.1.2012.

Peltomäki, T. & Kuokkanen, K. ”Helsinki nöyrtyi Siemensille”. Helsingin Sanomat. 25.1.2012.

Peltomäki, T. ”Länsimetro pakotti Helsingin polvilleen metroneuvotteluissa”. Helsingin Sanomat. 26.1.2012.

Ruohoniemi, E. “Hankintasopimuksen olennainen muutos vaatii uuden kilpailutuksen”. Mielipidekirjoitus. Helsingin Sanomat. 28.1.2012.

Helsingin kaupunki. Helsingin kaupungin liikennelaitos-liikelaitos. Metrojunien hankinta. Esityslista. 26.9.2012.

Liikennelaitos – liikelaitoksen päätös 16.5.2012 § 92 metron automatisointia koskevista sopimuksista”. Helsingin kaupunginhallitus. Kaupunginhallituksen käsiteltäväkseen ottama asia. Esityslista. 28.5.2012.

Esitys metron kulunvalvontatekniikan uusimisen hankesuunnitelman enimmäishinnan tarkistamiseksi”. Helsingin kaupunginvaltuusto. Keskustelupöytäkirja s. 156–162. 18.6.2008.

Helsingfors stad. Instruktion för affärsverket Helsingfors stads affärsverk. Godkänd av stadsfullmäktige den 3 februari 2010.

Helsingin metron automaatiojärjestelmän toimitusprojektn neuvottelut ovat päättymässä: Eri näkemys junaturvallisuuden vastuista”. Siemens Oy. Lehdistötiedote. 20.3.2012.

Sauri, P & Lahdenranta, M. ”Automaattimetrohankkeelle esitetään vihreää valoa”. HKL. Lehdistötiedote. 27.5.2012.

Laglös metro – Laiton metro

Hedgepeth, D. “Metro not ready to run trains in automatic mode, officials say”. The Washington Post. 11.6.2013

Shaver, K. & Aratani, L. ”Three years after deadly crash, Metro improves safety, but more work remains”. The Washington Post. 21.6.2012.

Ehdotus liikelaitoksen johtokunnalle Helsingin kaupungin metroliikennesäännön uudistamiseksi”. Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL. Johtokunnan esityslista. 20.12.2012.

Jääskeläinen, P. Riksdagens justitieombud. ”JO: Det behövs lagstiftning om säkerheten inom metrotrafiken”. DNR 448/4/11. Pressmeddelande. 3.5.2013.

Jääskeläinen, P. Metroliikenteen turvallisuustakeista tulisi säätää lailla. DNRO Dnrot 448/4/11 ja 3865/4/12. 29.4.2013

Menettelyt Helsingin metron automatisoinnin viranomaishyväksynnöissä”. Liikenne- ja viestintäministeriö. 15.12.2010.

”Metroliikenteen valvontatyöryhmän asettaminen”. Liikenne- ja viestintäministeriö (2013). Lehdistötiedote. 3.4.2013.

Metroliikenteen valvonta ja sääntely”. Metroliikennetyöryhmän raportti. Liikenne- ja viestintäministeriö. 11.11.2013.

Hallå, är det hos polisen? – Halloo, onko polisiissa?

Huovinen, T. ”Vaikenemista virkavastuulla”. Julkisen sanan neuvosto. Blogikirjoitus 30.8.2013. Hämtad 28.12.2013.

Korkein hallinto-oikeus (1982). Asiakirjojen julkisuus. Oikeuden ratkaisu. KHO 1982-A-II-26.

Lahdenranta, M & Judström, Y. (2013) ”Lausunto hallinto-oikeudelle Tommy Pohjolan valituksen johdosta”. 23.5.2013.

Salokangas, J. & Pohjola, T. (2013) Rikosilmoitus. Helsingin poliisilaitos. ”Tuotamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen (RL 40:10)”. 26.4.2013.

Salokangas, J. & Pohjola, T. (2013) Valitus. Helsingin hallinto-oikeus. Tietopyynnön käsittelyaika. 8.4.2013.

Salokangas, J & Pohjola, T. ”Vastaselitys hallinto-oikeudelle HKL:n lausunnon johdosta”. 14.6.2013.

Mossiga medier – Kohmeiset tiedotusvälineet

Honkonen, J. & Lankinen J. (2012) Huonoja uutisia – Näin mediatalot pilaavat journalismin. s. 45–46. Into Kustannusosakeyhtiö.

Lehtola, M. Palanen tutkivan journalismin mustaa historiaa. Artikkeli. Tutkivan journalismin yhdistys. 19.8.2009. Hämtad 27.12.2013.

Taivalsaari, E. (1988) Lahjottu Helsinki. s. 140–150. Kansalaisten yhteistoimintaliike. Karprint. Viitattu mm. myös blogissa Kissankulmasta. Hämtad 29.11.2013.

Detta har hänt – Tapahtunut aikaisemmin

LAGAR och PARAGRAFER | LAKEJA ja PYKÄLIÄ

Mutbrotten i Finlands lagstiftning, uppräknade på Justitieministeriets hemsida.
Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta.
Lag om offentlighet i myndigheters verksamhet (offentlighetslagen), läs även på sidan upphandling.fi.
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE30/1998.
Hankintalaki. Kts myös Hankinnat.fi “Hankinnan keskeyttäminen”. Päivitetty 5.6.2013.
Hallintolaki
Förvaltningsstadga och instruktioner. Helsingfors stad.
Kuntalaki, kommunlagen
Liikenne- ja viestintäministeriö (2007) ”Joukkoliikenteen vaikutusten arviointi – yleisohje”. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 50/2007.

Forskning och annan vidareläsning om JOURNALISTIK, FÖRVALTNING och OFFENTLIGHET | Tutkimuksia ja muuta: JOURNALISMI, HALLINTO ja JULKISUUS

Salminen, A. & Mäntysalo, V. (2013) Epäeettisestä tuomittavaan – korruptio ja hyvä veli-verkostot Suomessa. Vaasan yliopiston julkaisuja ja selvityksiä ja raportteja 182.
Kuutti, H. (2011) Viranomaiset ja julkisuusperiaate. Kirjassa Kuutti, H. (toim.) Julkisuusjournalismi. Jyväskylän yliopisto.
Kuutti, H. “Viranomaisten pitäisi toimia avoimesti”. Vieraskynä. Helsingin Sanomat. 16.3.2012.
Lehtola, M. (2009) ”Tutkivan journalismin musta historia”. Artikkeli. Tutkivan journalismin yhdistys. 19.8.2009.
Wiberg, M. & al. “Salaajien valtakunta”. Helsingin Sanomat. 19.12.2010.
”Delusion and Deception in Large Infrastructure Projects
Flyvbjerg, B., Garbuio, M. & Lovallo, D. (2009) ”Delusion and Deception in Large Infrastructure Projects – Two Models for Explaining and Preventing Executive Disaster”. California Management Review, vol. 51, no. 2, 2009, s. 170-193. Aalborg University
Dept. of Development and Planning, University of Western Australia UWA Business School & University of Sydney.

Detta har hänt efter att boken gått i tryck | Tapahtunut kirjan mentyä painoon

”Louko satte själv den billigare prislappen”. Hufvudstadsbladet 19.12.2013.

”HKL ja Siemens aloittavat käräjöinnin etuajassa”. Yle uutiset. 23.1.2014.

”Pelastuslaitos suivaantui Länsimetron kuluselityksistä”. Helsingin Sanomat 23.1.2014.

Markkinaoikeuden päätös. MAO: 35/14. Metrojunakauppa. Siemens vs HKL. Diaarinumero 394/12/JH. Antopäivä 28.1.2014.

”Espoo haluaa käynnistää kesällä Länsimetron jatkeen rakentamisen”. Helsingin Sanomat 30.1.2014.

”Stubb liputtaa metrorahojen puolesta – Iso Omena kasvaa repippaasti”. Länsiväylä 3.2.2014.

Länsimetron jatke askeleen lähempänä toteutumistaan”. Yle uutiset. 3.2.2014.

”Länsimetron jatkaminen Matinkylästä Kivenlahteen”. Espoon kaupunginhallituksen esityslista 3.2.2014.

”EU-komissio: Hyvä veli-verkostot vaivaavat Suomea”. Helsingin Sanomat. 4.2.2014.

”Metron jatke synnyttäisi Espooseen uuden kaupunkikeskuksen”. Helsingin Sanomat. 4.2.2014.

”Valtion osallistuminen Matinkylä-Kivenlahti -metron kustannuksiin”. Liikenne- ja viestintäministeriön vastaus Espoon kaupungin 10.6.2012 päivättyyn anomukseen. LVM. 24.10.2013.

”Raidehankkeet kilpailevat valtion rahasta”. Helsingin Sanomat 12.2.2014.

”Kälviä: Nu finns tid att förlänga stationerna”. Hufvudstadsbladet 16.2.2014.

”Länsimetron jatkaminen Matinkylästä Kivenlahteen”. Espoon kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirja 24.2.2014.

”Usko Länsimetron aikatauluun rapisee”. Yle Uudenmaan uutiset. 4.3.2014.

”Metron automatisoinnissa uusi sopimuskiista”. Helsingin Sanomat 5.3.2014.

”Espoon poliitikot peräävät selvitystä koulujen miljoona-avustuksen menetykseen” Helsingin Sanomat 9.3.2014.

”Tjänstemän i Esbo mörkade metroansökan”. Hufvudstadsbladet 15.3.2014.

”Ledare: Västmetron kör i historiska spår”. Hufvudstadsbladet 15.3.2014.

”Trafikministern är missnöjd med bristfällig metroutredning”. Hufvudstadsbladet 19.3.2014.

”Fyra städer slåss om spårtrafikpengar som inte finns” Hufvudstadsbladet 20.3.2014.

”Esbo hemlighåller inga metrodokument”. Hufvudstadsbladet 20.3.2014.

”Esbo ger inte genast upp metron”. Hufvudstadsbladet 21.3.2014

”Tommy Pohjola: Omdömet sviker i tunnlarna” Hufvudstadsbladet 23.3.2014.

”Konttas: Ministerillä pikimusta hiilijalanjälki”. Länsiväylä 21.3.2014.

Mäkelä: Länsimetron jatke on välttämätön”. Helsingin Sanomat 21.3.2014.

”Tuleeko Länsimetron jatke? – Tämä päivä voi olla ratkaiseva”. Länsiväylä 24.3.2014.

Espoolaisvaltuutettu povaa kahta erillistä metroa”. Yle Uudenmaan uutiset 24.3.2014.

Vaihtoasemaa ei tarvita metroon”. Yle Uudenmaan uutiset 24.3.2014.

A-P Pietilä: Työn ammattitappajat”. Länsiväylä 25.3.2014.

Hallitus sopi budjettikehyksistä ja julkisen talouden suunnitelmasta”. Tiedote. Valtioneuvoston kanslia. 26.3.2014.

Hallituksen tyly viesti: Ei rahaa Länsimetron jatkamiselle”. Länsiväylä 26.3.2014.

Tuntotekniikka ratkaisee automaattimetron oviongelman – maksajasta kiistaa”. Yle Uudenmaan uutiset 26.3.2014.

Vihreät: Espoo voisi jatkaa länsimetroa omalla rahalla Finnooseen”. Länsiväylä 27.3.2014.

Espoon demarit hallitukselle: Länsimetro otettava syksyn budjettiriiheen”. Länsiväylä 28.3.2014.

Espoon Louko tyrmää liikenneministerin väitteet puutteellisista suunnitelmista”. Tekniikka & Talous 29.3.2014

Länsimetro imee pian jopa 7400 autoilijaa raiteille”. Länsiväylä 15.4.2014.

Länsimetron Kokkinen: En usko Siemensin arvioon tippaakaan” Länsiväylä 7.5.2014.

Louko Länsimetron viivästymisestä: ’Siemensin propagandaa’”. Länsiväylä 7.5.2014

Automaattimetro rämise raiteille – koeajot käyntiin”. Taloussanomat 7.8.2013.

2016 vai 2017? Länsimetron puuhamiehet puhuvat nyt ristiin” Talouselämä / STT 7.5.2014.

Liki 20 miljoonan kiista – länsimetron tiellä useita esteitä”. Länsiväylä 8.5.2014.

Länsimetro maksaakin miljardin, syynä kilpailun puute”. Rakennuslehti 14.5.2014.

Espoolaispoliitikot potkivat vauhtia Länsimetroon: Vanhat junat vaihdettava uusiin”. Länsiväylä 19.5.2014.

Automaatti ajaa metrojunaa millisekuntien tarkkuudella”. Helsingin Sanomat 20.5.2014.

Ett test närmare målet”. HBL 21.5.2014.

Metro nielee kauhakuormittain rahaa”. Erkki Aurejärvi. Blogikirjoitus. Uusi Suomi 4.6.2014.

Espoo tyytyväinen hallitusneuvotteluiden tulokseen: Maailma tuli askeleen valmiimmaksi”. Yle uutiset 19.6.2014.

Länsimetron jatkeen työt vauhdittuvat syksyllä”. HS 4.8.2013.

Lobbyn försåg regeringen med metrosiffror”. HBL 25.8.2014.

Louko vill räkna på eget sätt”. HBL 29.9.2014.

Espoo ei voinut jäädä puolikkaan metron varaan”. HS pääkirjoitus 1.10.2014.

Västmetrons start är hotad”. HBL 14.10.2014.

Ei ole tyhjää tunnelia odottamassa liikennettä – Länsimetro auki vaikka ilman automatisointia”. Yle Helsinki 14.10.2014.

Metrobesvär bollas mellan myndigheter”. HBL 27.10.2014

HKL:n johtokunnan puheenjohtaja: Metron automatisointi voi siirtyä hamaan tulevaan”. Yle Helsinki 31.10.2014

Julkinen liikenne, suomalaisen hulluuden huippu”. Auto, tekniikka ja kuljetus 5.12.2014

Julkinen liikenne, suomalaisen hulluuden huippu”. Auto, tekniikka ja kuljetus 5.12.2014

Farväl till förarlösa metron”. HBL 16.12.2014.

HKL ottaa eron Siemensistä seitsemän vuoden jälkeen”. HS 17.12.2014.

Siemens pettyi HKL:n käännökseen”. HS 17.12.2014.

Siemens: Metron automatisointisopimuksen purkuun ei ole perusteita”. Yle Helsinki 17.2.2014.

Efterklokhet, två år och några miljoner senare”. HBL 18.12.2014.

Nu blir det inga magiska under”. HBL 18.12.2014.

Länsimetron johtaja luonnehtii metron automatisoinnin perumista ’katkeraksi ja vaikeaksi’”. HS 18.12.2014

Kommentti: Vale, emävale, automaattimetron perustelut…” Talouselämä 19.12.2014.

Siemens haluaa välimiesoikeuteen käräjäoikeuden sijaan”. Yle Helsinki 22.12.2014.

HBL-journalist fick rätt i offentlighetsfråga”. HBL 30.5.2015

Mera ljus i metrotunneln”. HBL 1.6.2015

Oikeus määräsi HKL:ää lopettamaan mtroasiakirjojen salailun”. Journalisti 8/2015 (ilmestyi 10.6.2015)

Ny metroplan möter hård kritik”. HBL 15.6.2015.

Metron automatisoinnista väännetään taas – poliittisesti tarjolla huonoja ja vielä huonompia ratkaisuja”. Yle 16.6.2015

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s