Kaksi tiedotetta

Helsingin metron ja Länsimetron automatisointi, muistaako kukaan? Tänään torstaina välimiesoikeus muistutti meitä. Alla osapuolten tiedotteet oikeuden päätökseen liittyen.

”Siemens päävastuussa automaattimetron 1. toimituserän viivästyksestä”
HKL
11.05.2017 12:00
Välimiesoikeus on päättänyt HKL:n hyväksi siellä käsiteltävänä olleen asian metron automatisointia koskevan sopimuksen toimituserän 1 myöhästymisestä. Käsittely välimiesoikeudessa tapahtui Siemensin aloitteesta.
Välimiesoikeus katsoi toimituserän 1 viivästyneen 493 päivää sovitusta toimitusajasta ja Siemensin olevan vastuussa tästä viivästyksestä 401 päivän osalta. Välimiesoikeuden päätös on heti lainvoimainen.
Metron automatisointia koskevien sopimusten purkuasia on etenemässä seuraavaksi käsittelyihin Helsingin käräjäoikeudessa.
– Ensimmäinen istunto käräjäoikeudessa on kesäkuussa. Silloin on tarkoitus käydä oikeuden puheenjohtajan ilmoituksen mukaan kattavasti läpi erityisesti oikeudenkäynnin hallintaan ja läpivientiin liittyviä asioita, kertoo HKL:n hallintojohtaja Yrjö Judström.
HKL:n ja Siemensin välisen metron automatisointia koskeneiden sopimusten mukaan toimituserä nro 1:n viivästyminen yli vuodella on hankintasopimusten mukainen peruste sopimusten purulle. Tämä onkin yksi HKL:n purkuperuste käräjäoikeudessa vireillä olevassa purkukanteessa.
– Välimiesoikeuden lainvoimainen päätös vahvistaa HKL:n käsitystä siitä, että HKL on arvioinut tilanteen oikein purkaessaan vuonna 2015 metron automatisoinnin sopimukset.

 

”Välimiesoikeuden päätös koskee ainostaan metrovarikon asetinlaitetta”
Siemens Osakeyhtiö
11.5.2017 17.39
Välimiesoikeus antoi 8.5.2017 päätöksen Helsingin metron automatisointiprojektin ensimmäisen toimituserän myöhästymisestä. Välimiesoikeuden päätös ei syntynyt yksimielisesti. Ensimmäinen toimituserä koski ainoastaan metrovarikon asetinlaitteen uusimista, joka toteutettiin onnistuneesti mutta myöhässä. Metrovarikon asetinlaite otettiin käyttöön vuodenvaihteessa 2011-2012.
Myöhästymisen vuoksi HKL pidätti osan toimituserän maksusta. Tästä asiasta osapuolten välillä alkoi 2012 oikeuskäsittely. Välimiesmenettelyssä selvitettiin sitä, kuka oli vastuussa ensimmäisen toimituserän myöhästymisestä. Kumpaakaan osapuolta ei todettu yksin syylliseksi myöhästymiseen. Siemensin osuus myöhästymisestä oli 401 päivää ja HKL:n 92 päivää. Välimiesmenettelyn päätös ei koske myöhemmin tapahtunutta sopimuksen purkua, joka käsitellään käräjäoikeudessa.
– Varikon asetinlaitteen viivästymisestä huolimatta automatisointiprojektia jatkettiin. Keväällä 2012 osapuolet solmivat etenemissopimuksen, jossa nimenomaisesti sovittiin uudesta toteutusaikataulusta. HKL:n päätöksellä purkaa sopimus 2015 ei siis ole suoraa yhteyttä ensimmäisen toimituserän myöhästymiseen, sanoo Mobility-divisioonan johtaja Juha Lehtonen.

Turvallisuus olikin puuhastelua – sitten jysähti

Metro1
Virtakisko tunkeutui koeajojunan lattiarakenteiden läpi. | KUVA: Onnettomuustutkintakeskus

Kun minulle selvisi vuonna 2012 että Helsingin metro on laiton joukkojenkuljetusjärjestelmä esitin asiaan liittyviä kysymyksiä HKL:n silloiselle toimitusjohtajalle Matti Lahdenrannalle, metrohankkeesta vastaavalle apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurille sekä myöhemmin myös Länsimetro Oy:n toimitusjohtajalle Matti Kokkiselle.

Minulle lähinnä naureskeltiin. Että mitä sä tollasia kyselet, totta kai Helsingin metro on turvallinen. Eihän radalla ole sattunut yhtään onnettomuutta 30 vuoteen. Ja Länsimetrosta vasta turvallinen metrorata tuleekin, maailman turvallisin.

Vastasin Lahdenrannalle että varmaan joitakin ns. läheltä piti -tilanteita kuitenkin on ollut? Että voisinko saada nähdä näistä tapahtumista tapahtumatiedot? Ja entä metroradan riskikartoitus, missähän se on? Mitään en saanut koska ”tiedot ovat vaikeasti esiin kaivettavissa eivätkä muutenkaan julkisia”. Koko metrojärjestelmän vanhaa osaa käsittävä turvallisuusselvitys oli edelleen ”vaiheessa”.

Sauria Lahdenrannan turvallisuuskatsaus ei hetkauttanut. Apulaiskaupunginjohtaja luotti ahkeraksi ja yötä myöten taulukoita laskevaan liikennelaitos-liikelaitoksen toimitusjohtajaan kuin vuoreen. Uutta metroliikennettä säätelevää lakiakin oli Saurin mielestä turha kiirehtiä koska ”se tulee siinä vaiheessa kun Länsimetron liikenne alkaa.” Kaikki tämä siis vuonna 2012.

Toukokuussa 2013 eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen esitti arvion Helsingin metrosta. Laiton peli. ”Metron toimintaa ja liikennöintiä ei nykyisellään koske mikään lakitasoinen sääntely, vaan se on järjestetty kunnallisen itsehallinnon puitteissa. Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) määrittää itse metrojärjestelmän turvallisuustason, valvoo sitä itse ja myös katsastaa oman kalustonsa.”

– Mitä suurempi on toimintaan liittyvä turvallisuusintressi, sitä suurempi on myös toiminnan sääntelyyn ja valvontaan liittyvä julkinen intressi. – EOA Petri Jääskeläinen toukokuussa 2013

Uutisointi metroradan turvallisuudesta eikä edes EOA:n kriittinen arvio vaikuttanut Helsingin ja Espoon metrohanketta tukeviin päättäjiin. Tuntui, että valtuustoihin voi kiikuttaa vaikka mitä todisteita vakavista puutteista ja epämääräisistä laskelmista – eikun eteenpäin vaan, hyvä tulee.

Sitten tuli heinäkuun 27. päivä 2016. Itäkeskuksen yössä metalli taipui. Onneksi vain metalli.

Onnettomuudesta tehty tutkinta esiteltiin julkisuudessa eilen maanantaina.

Metro-onnettomuuden 27.7.2016 tutkinta valmistui – OTKES antaa viisi suositusta turvallisuuden parantamiseksi

Selvityksen mukaan HKL:ssä on eletty vuosikymmeniä kuin pellossa: Turvallisuusohjeistus on ollut olematonta tai puuttellista, koulutuksessa on tehty virheitä ja siihen päälle vielä havaitsematon laitteiston suunnitelluvirhe. On lähes ihme, että mitään oikeasti vakavaa ei aikaisemmin ole tapahtunut kun on vielä se inhimillinen tekijäkin. Rahalla selvittiin. HKL oikoi junan peltiä yli 620 000 eurolla.

OTKE 8.5.2017.png

Onnettomuustutkintakeskus kumoaa HKL:n väitteen siitä, että ”tällaista ei voi tapahtua matkustajaliikenteessä päiväsaikaan”. Kyllä voi, sanoo OTKE:n johtaja Veli-Pekka Nurmi.

HKL:ltä vaadittiin turvallisuusjohtamisjärjestelmä vasta kesällä 2016 uuden kaupunkiraideliikennelain myötä. Tämän vuoksi järjestelmä oli kehittymätön. Esimerkiksi turvallisuuspoikkeamien käsittely oli puutteellista, metrojunien törmäämistä ei ollut tunnistettu riskiksi eikä kuljettajien ajovirheitä ollut käsitelty ajoissa. HKL:n organisaatiomuutos häiritsi poikkeamien käsittelyä eikä poikkeamajärjestelmä ollut riittävän selkeä sen käyttäjille. – OTKE 8.5.2017

Traagista tässä on myös viraston ja poliitikkojen koomailu. Ei haluttu ymmärtää vakavaa asiaa vaikka se tuotiin julkiseen keskusteluun jo vuosia sitten.

Kesäkuusta 2017 lähtien HKL ja Länsimetro Oy kiistelevät Helsingin käräjillä automaattiprojektin vastuista. Nimenomaan metroradan turvallisuusvastuista. Onko HKL omalla piittamattomuudellaan nyt antanut vipuvartta Siemensille, joka julkisten oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan väittää HKL:llä olleen suuria puutteita turvaohjeistuksessaan ja että tämä on se syy, yksi suurista syistä, sille että kuljettajamattomasta metrosta ei tullut mitään? Siemens vaatii HKL:ltä eli Helsingin kaupungilta eli meiltä kaupunkilaisilta satojen miljoonien korvauksia.

Lue myös: HKL:n tiedote onnettomuuden jälkeisistä toimenpiteistä

Muistellaan menneitä

Vastuunkantajia ei tahdo löytyä ja siitäkin kiistellään, että mitä se vastuun kantaminen on?

Syyskuu 2017. Näin kuuluu viimeisin valistunut arvaus. Aiheena Länsimetron liikenteen aloitus ja lähteenä Länsimetro Oy.

Kulunut katastrofin jälkeinen vuosi onkin ollut yhtä säätämistä sisältäen myös sen, että joku vahingossa huomasi vanhoista sähköposteista, että tunnelien palo-oviin on pikaisesti vaihdettava uudet moottorit. Kustannus noin miljoona euroa.

Alun perin Espoon metron piti kulkea 2014. Juhlallisuuksia lykättiin lopulta viime vuoden elokuuhun. Sen piti olla varma tieto.

Viime vuoden alussa Helsingin ja Espoon valtuustot myönsivät metrohankkeelle kymmeniä miljoonia euroja lisärahoitusta ja myöhemmin korotettiin vielä lainatakauksia. Ei riittänyt. Sitten tuli kesäkuu.

AIKAISEMMIN TAPAHTUNUT 2016

10.6 | Länsimetro Oy:n hallitus sai tänään tiedon, että Länsimetron liikennettä ei voida käynnistää 15.8.2016. Matkustajaturvallisuuteen liittyvien taloteknisten järjestelmien testausten viivästyminen lykkää metroliikenteen aloitusta.

27.6 | Helsingin kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 mennessä.

24.10 | Helsingin kaupunginhallitus päätti kehottaa, 27.6.2016 § 633 tekemästään päätöksestä poiketen, kaupunginkansliaa antamaan selvityksen Länsimetron liikennöinnin viivästymisen syistä ja kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista siinä vaiheessa, kun Länsimetro Oy:n teettämä selvitys on valmistunut ja muut selvityksen tekemiseen vaikuttavat seikat ovat tiedossa.

7.11 | Helsingin kaupunginhallitus päätti kehottaa, 27.6.2016 § 633 tekemästään päätöksestä poiketen, kaupunginkansliaa antamaan selvityksen Länsimetron liikennöinnin viivästymisen syistä ja kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista siinä vaiheessa, kun Länsimetro Oy:n teettämä selvitys on valmistunut ja muut selvityksen tekemiseen vaikuttavat seikat ovat tiedossa. Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2017 loppuun mennessä.

14.11 | Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen sai potkut.

AIKAISEMMIN TAPAHTUNUT 2017

1.3 | Länsimetro Oy:n hallitus käsitteli tilaamaansa selvitysraporttia. Raportista tullaan julkistamaan lakimiesarvion perusteella kaikki mikä voidaan julkistaa aiheuttamatta vahinkoa yhtiölle tai yhtiön omistajille. Raportti esitellään ennen julkistamista yhtiön omistajille.

20.3 | Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto toteaa kaupungin kantana, että Länsimetron selvitysraportti tulee saattaa julkiseksi viipymättä.

13.4 | Länsimetro Oy:n hallitus päätti perustuen ulkopuolisten juristien asiantuntijasuosituksiin, että hallituksen tilaamaa selvitysraporttia ei julkisteta tässä vaiheessa, vaan se annetaan omistajien tilaaman erityistilintarkastuksen käyttöön salassapitovelvoittein.

24.4 | Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti pyytää kuultaviksi Länsimetro Oy:lle selvityksen tehneet asiantuntijat. Perustelu: On tärkeää saada julkisuuteen oikeaa tietoa kustannusten muodostumisesta ja aikataulun pettämisestä. Nämä eivät kummatkaan kuulu liikesalaisuuksien piiriin. Molemmat ovat seikkoja, jotka ulkopuoliset asiantuntijat ovat selvittäneet.

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi, että jaoston aiemmin toimeksiantama erityistilintarkastus käynnistetään tänään. (toim. lihavointi) Erityistilintarkastuksen perusteella arvioidaan jatkotoimenpiteitä.

Konsernijaosto toteaa kantanaan, että Länsimetro Oy:n teettämä selvitys kustannusylityksistä ja aikataulun viivästymisestä tulee saattaa julkiseksi heti, kun se on mahdollista ilman, että yhtiölle tai kaupungille aiheutuu taloudellista vahinkoa. Konsernijaosto merkitsee tiedoksi Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtajan selvityksen raportin julkistuksen lykkäämisen syistä.

2.5 | Helsingin seudun liikenne HSL:n hallitus päätti jatkaa länsimetroa korvaavia joukkoliikenteen poikkeusjärjestelyjä länsimetron käynnistymiseen saakka. Hallitus valtuutti HSL:n toimitusjohtajan tekemään tarvittavat hankintapäätökset ja sopimukset länsimetroa korvaavan liikenteen järjestämiseksi sekä länsimetron käynnistymisen yhteydessä mahdollisesti syntyvien liikennehäiriöiden varalle.

5.5 | Länsimetro Oy arvelee metroliikenteen Espooseen alkavan syyskuussa 2017.

Mitähän nyt on sovittu?
Oikeus – kaupungille uhka vai mahdollisuus?
Helsingin ja Espoon kaupunkien ylin johto tekee kaikkensa, että sitä ainoata metrofiaskosta tehtyä selvitystä ei tuoda kaupunkien tietojärjestelmään.

Länsimetro Osakeyhtiön salaamasta selvityksestä tulee julkinen asiakirja sillä sekunnilla kun se on liitetty kaupungin diaareihin. Selvitykseen kohdistuu saman tien tietopyyntöjä. Kaupunki voi ne torjua viittaamalla samoihin liikesalaisuuksiin kuin metroyhtiö.

Asia etenee sitten hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden kynnys metroselvityksen täydellisen salaamisen perustelujen hyväksymiselle olisi todennäköisesti hyvin korkea kun kyseessä on julkinen rakennushanke, johon kohdistuu erittäin suuri yleinen mielenkiinto. Muistetaan vielä, että salattu selvityskin on tehty kaupunkilaisten rahoilla.

Hallinto-oikeuden ratkaisu voi kestää jopa vuoden ja sitä seuraava ylimmän oikeusasteen käsittely toisen mokoman. Mutta senkin jälkeen, jos oikeus päättää selvityksen julkistaa ja jos siitä paljastuu hyvin ikäviä asioita, vaikuttaa politiikassa, julkisessa hallinnossa ja yrityselämässä henkilöitä jotka toiminnallaan ovat aiheuttaneet kaupunkilaisille satojen miljoonien eurojen ylimääräiset kustannukset.

Miksi metroselvitys on salattu?

Virallisesti? Koska liikesalaisuudet. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan metroyhtiö ei halua lisää oikeudenkäyntejä, ei alihankkijoiden välisiä eikä sellaisia joissa se itse on osapuolena. Metroyhtiön kannalta kyse on siitä, että epämääräisen johtamisen paljastuminen projektissa voi viedä raastupaan ja siellä kiistellään sitten entisten yhteistyökumppanien kanssa vähintään kymmenistä miljoonista euroista. Samalla eräältä metropomojen väitteeltä kuitenkin putoaa pohja – onhan koko ajan kerrottu kuinka hyviä metroyhtiön tekemät sopimukset ovat. Eivät ole kun niitä on salattava nyt nähdyllä tavalla.

Niinpä välttääkseen ikävän julkisuuden esitellään metroselvityksen tuloksia maanantaina ainoastaan suullisesti kaupunginhallitusten konsernijaostoille. Espoossa jaoston esityslistalla tästä löytyy maininta, Helsingissä ei sitäkään. Noloa.

Helsingin hallinto-oikeus on muuten jo ottanut kantaa metrohankkeen liikesalaisuuksiin. Siemens halusi, kaupungin liikennelaitoksen HKL:n avustamana salata kaikki julkiseksi pyytämäni automaattimetroprojektiin liittyvät reklamaatiot. Hallinto-oikeus tutustui huolella reklamaatio -kirjeisiin eikä juurikaan löytänyt liikesalaisuuksia. KHO:n päätöstä odotellaan, edelleen.


Sattumalta Länsimetroyhtiö julkaisi eilen torstaina uuden bloginsa ensimmäisen kirjoituksen. Siinä yhtiön toimitusjohtaja Ville Saksi kertoo projektista. Kaikki sujuu kivasti. Kirjoituksen ajoitus on täydellinen. Eilen tuli myyntiin myös Kevätpörriäinen.


 

Koska ne nyt vaan on

Länsimetroyhtiö jatkaa valitsemallaan pimeällä tiellä. Yhtiö ei anna julkisuuteen edes metroyhtiön tilaaman, mutta luonnollisesti suurta yleistä mielenkiintoa herättäneen selvitysraportin salaamista puoltaneiden juristien lausuntoja.

”Varsinaisesti yhtiö ei salaa, vaan emme vain julkista”, Länsimetro-yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo selittää lausuntojen perään kysyneelle Suomen Kuvalehdelle.

Siis vielä kerran.

Varsinaisesti yhtiö ei salaa, vaan emme vain julkista.

Mitä tämä tarkoittaa? Ymmärtääkö savolainenkaan. Mutta vois tarkoittaa vaikkapa sitä, että kovalla tohinalla Hesarissa metroyhtiön papereita eteensä vaatinut Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto tulee pettymään. Jaoston jäsenet, luottamushenkilöitä, liittyyvät noin 600.000 jo aikaisemmin pettyneen joukkoon.

Helsingin ja Espoon konsernijaostot kokoontuvat ensi viikon alussa. Kitinä jatkuu eikä kukaan tee mitään.

Tämän nolommaksi puuhastelu ei voi mennä.