Etenemissopimus ja muita päivämääriä

Automaattimetroprojektista ja Länsimetron rakentamisesta ei puutu yllättäviä käänteitä. Alla jatkuvasti täydentyvä lista tärkeimmistä.

1950-luku. Helsingin metron suunnittelu käynnistyy.

8.5.1969 Helsingin metron rakentamispäätös. Äänestys päättyi kaupunginvaltuustossa yöllä kello 3.23: 49 puolesta, 25 vastaan, 1 tyhjä, 2 poissa. Kaikki kokoomuslaiset äänestivät ”ei” ja kaikki demarit ”jaa”. Aikalaisten muistelmien mukaan tuona iltana ja yönä kulutettiin valtuuston kahvilassa kuusi korillista kaljaa. ”Terävien juomien käytön määristä ei ollut lehdistössä mainintaa.” (Lähde: Metro-kirjanen, Kankaala-Sainio 1976). Historiasta kiinnostunut katsoo myös Ylen elävän arkiston.

2.8.1982 Helsingin metro vihitään käyttöön. Matkustajaliikenne oli tosin alkanut jo kesäkuussa.

Helsingin Sanomien etusivu 2.6.1982.

23.10.1987 Metrojohtaja Unto Valtanen tuomitaan lahjusten ottamisesta vuoden ja yhdeksän kuukauden ehdottomaan vankeuteen hänen otettuaan Siemens AG:ltä lahjuksina 80 000 Saksan markkaa ja moottoriveneen.

Helsingin Sanomat pääkirjoitus 24.10.1987.

18.6.2004 Euroopan Yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistaan ilmoitus (nro 2004–01385) Helsingin metron automaattista junien ohjausjärjestelmää koskevasta tarjouskilpailusta.

19.5.2005 Joukkoliikennelautakunta tekee kaupunginhallitukselle ehdotuksen (§ 159) metron kulunvalvontatekniikan uusimisesta ja metron automatisoinnista. HS uutisoi seuraavana päivänä Metron automatisointi etenee myötätuulessa:

Joukkoliikennelautakunta hyväksyi torstaina suoralta kädeltä metron automatisoinnin vuoteen 2010 mennessä. (…) ”Asia oli huolella valmisteltu ja lautakunta perehtynyt automatisointiin niin hyvin, että päätös tehtiin yllättäen ilman hajaääniä”, lautakunnan varapuheenjohtaja Mika Ebeling (kd) sanoi.

5.5.2006 Helsingin kaupungin liikennelaitoksen HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta päättää, että Siemenstaustainen konsultti, saksalaisprofessori Jörg Schütte, kiinnitetään automaattimetroprojektin tarjouskilpailuun asiantuntijaksi tehtävänä laatia tai avustaa hankinta-asiakirjojen luomisessa.

17.5.2006 Kaupunginvaltuusto hyväksyy metron kulunvalvontatekniikan uusimisen hankesuunnitelman siten, että järjestelmäksi hankitaan täysautomatisoituun metroliikenteeseen siirtymisen mahdollistava järjestelmä (§ 151). Hinta on 70 miljoonaa euroa.

31.5.2006 HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta keskeyttää hankintamenettelyn ja ilmoittaa uudesta tarjouskilpailusta (toimitusjohtajan päätösluettelo 71/2006, Dnro 218/257). Keskeyttämisestä kertova kirje lähetetään kuudelle yhtiölle: Ansaldo, Westinghouse, Bombardier, Alstom, Siemens ja Alcatel. Kirjeestä puuttuu oikaisuvaatimus- ja muutoksenhakuohjeet. Alstomin edustaja kertoo soittaneensa heti kirjeen saatuaan silloisen joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja Jessica Karhulle (vihr.). Karhu ei tiennyt keskeyttämisestä ”eikä siitä tiennyt myöskään kaupunkisuunnitteluviraston liikennepäällikkö Olli-Pekka Poutanen.”

10.7.2006 Toimitusjohtaja lähettää toisen keskeyttämiskirjeen. Tässä kirjeessä mm. todetaan, ”että keskeyttämisestä on jo informoitu”. Samassa yhteydessä vastuu tarjouskilpailusta siirretään metrotoimistolta suunnitteluyksikköön.

31.3.2007 Helsingin kaupungin liikennelaitos pyytäää TED-tietokannassa julkaistulla hankintailmoituksella osallistumishakemuksia Helsingin metron automatisointia koskevaan tarjouskilpailuun. Hankintailmoituksessa on lisäksi varattu mahdollisuus hankkia tarjouskilpailun kohteena oleva järjestelmä myös länsimetroon (Espoo) samoin kuin laituriovet niin Helsingin metroon kuin länsimetroonkin.

27.4.2007 HKL lähettää uudet tarjouspyynnöt. Hankinta-asiakirjojen laatimisessa on konsultoitu em. Siemensin entistä teknistä johtajaa.

15.6.2007 Länsimetro Oy:n ensimmäinen yhtiökokous. Yhtiön tehtävänä on metron rakentaminen Ruoholahdesta Matinkylään. Espoo omistaa yhtiöstä 72 ja Helsinki 28 prosenttia.

1.8.2007 HKL on saanut kaikki tarjoukset. Käynnistyy tarjousten vertailu.

30.4.2008 Joukkoliikennelautakunta käsittelee tarkistettua hankesuunnitelmaa. Esityslistasta (asia nro 8, sivu 11) ilmenee miten hinta nousi 70 miljoonasta eurosta 115 miljoonaan euroon.

15.5.2008 Helsingin kaupungin joukkoliikennelautakunta päättää (§ 190) oikeuttaa Helsingin kaupungin liikennelaitoksen tilaamaan metron kulunvalvontatekniikan uusimisen ja metron automatisoinnin Siemens Transportation Systems SAS / Siemens Osakeyhtiöltä.

19.5.2008 Espoon kaupunginvaltuusto päättää äänin 56-9 Länsimetron rakentamisesta.

21.5.2008 Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyy Länsimetron hankesuunnitelman.

11.12.2008 HKL ja Siemens tekevät sopimuksen Helsingin metron automatisoinnista.

Tammikuu 2009 Espoon valtuusto päättää maanalaisten metrokaavojen hyväksymisestä. Espoon rakentamista viivästyttivät yli vuodella metrotunnelien ja asemien maanalaisista kaavoista tehdyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset helmikuussa 2010.

25.9.2009 HKL ja Siemens tekevät sopimuksen Länsimetron automatisoinnista.

7.4.2010 Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyy metrovarikon kehittämissuunnitelman siten, että hankesuunnitelman enimmäiskustannus on 61,68 miljoonaa euroa (2010 hintatasossa.), arvonlisäveroton hinta 57,6 miljoonaa euroa.

31.5.2010 Länsimetron rakentaminen alkaa Espoossa.

Kesä 2010 HKL aloittaa neuvottelut Siemensin kanssa projektiin liittyvistä viivästyksistä ja avoimista asioista.

5.11.2010 Markkina-oikeus antaa päätöksen (MAO 514/10 dnro 302/08/JH) jutussa, jossa Ansaldo STS Sweden AB on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Helsingin joukkoliikennelautakunnan 15.5.2008 tekemän päätöksen § 190 siltä osin kuin Siemens Transportation System / Siemens Osakeyhtiö on valittu tarjouskilpailun voittajaksi ja päättää, että tarjouskilpailun voittaja on hakijayhtiö. Toissijaisesti hakija on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa sanotun päätöksen kokonaisuudessaan. Siemens pysyy hankintakilpailun voittajana. Ansaldo vie riita-asian ylempään oikeusasteeseen. Aineistoa täydennetään kesällä 2013 ja KHO:n päätös tullee syksyllä.

Toukokuu 2011 Siemens mm. väittäää, että projekti on viivästyksessä enemmän kuin 23 kuukautta, ja vaatii HKL:ää korvaamaan Siemensille viivästyksestä aiheutuneita väitettyjä merkittäviä kustannuksia. HKL kiistäää kaikki Siemensin esittämät väitteet. HKL:n mukaan viivästys on johtunut yksinomaan Siemensin sopimusvelvoitteisiin kuuluvien tehtävien viivästyksestä, ja erityisesti viivästyksessä ovat nykyisen metrojunakaluston automatisointiin liittyvät sopimuksen mukaiset tehtävät.

Heinäkuu 2011 Siemens esittää, että hankinnan kohdetta voitaisiin supistaa esimerkiksi niin, että Siemens toimittaa ns. puoliautomaattijärjestelmän.

25.10.2011 HKL lähetti kirjeellään Siemensille sopimusten purkamista koskevan huomautuksen ja ennakkoilmoituksen, jonka perusteina olivat Siemensin olennaiset sopimusvelvoitteiden rikkomiset. Asiaa koskeva ilmoitus lähetetään Siemensille uudelleen 24.1.2012.

18.10.2011 HKL:n johtokunnan varapuheenjohtaja Ari Lehtinen (Sdp) epäilee, että automaattimetroprojekti joudutaan hautaamaan.

13.1.2012 HKL:n ja Siemensin neuvottelijat allekirjoittavat neuvottelumuistion, jossa sovitaan mm., että sopimusratkaisu puoliautomaattivaihtoehdosta tulee saavuttaa viimeistään maaliskuun 2012 loppuun mennessä.

24.1.2012 HKL uusii 25.10.2011 lähettämänsä kirjeen Siemensille, joka sisältää sopimusten purkamista koskevan huomautuksen ja ennakkoilmoituksen, jonka perusteina olivat Siemensin olennaiset sopimusvelvoitteiden rikkomiset.

Helmikuu 2012 HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta tilaa (tj:n päätösluettelo § 38) Environics-nimiseltä yritykseltä selvityksen Helsingin metron turvallisuudesta. Helsingin pelastuslaitos vaati riskikartoitusta jo vuonna 2008. Selvitys kustantaa 100 000 euroa

Maalis-huhtikuu 2012 Tilanteen johdosta HKl ja Siemens käyvät neuvotteluja ja lähettävät kirjallisia ilmoituksia.

22.3.2012 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta toteaa päätöksessään, että 13.1.2012 allekirjoitetun neuvotteluyhteenvedon perusteella ei ole saavutettu neuvottelutulosta, ja että neuvottelut puoliautomaattimetroratkaisusta ovat päättyneet. Osapuolten välistä hankintasopimusta sovelletaan taas kaikilta osiltaan 23.3.2012 lukien.

23.3.2012 HKL toteaa, että edellä mainittu sopimusten purkamista koskeva huomautus ja ennakkoilmoitus on taas voimassa, niin kuin HKL:n on myös kirjeellään Siemensille 24.1.2012 ilmoittanut.

26.3.2012 HKL pyytää Siemensiltä selvitystä ja ilmoitusta siitä, miten ja missä aikataulussa Siemens tulee täyttämään voimassa olevien hankintasopimusten mukaiset sopimusvelvoitteensa ja erityisesti niin, että Länsimetron ottaminen matkustajakäyttöön ei viivästy.

30.3.2012 Siemens vastaa HKL:n selvityspyyntöön kirjeillään.

2.4.2012 Siemens vastaa HKL:n selvityspyyntöön kirjeillään.

10.4.2012 Lisää kaupunkia Helsinkiin FB-ryhmän perustaja Mikko Särelä juolkaisee blogikirjoituksensa Metrofarssi kolmessa näytöksessä.

11.4.2012 HKL vastaa em. kirjeisiin kirjeellään. HKL arvioi Siemensille antamassaan vastauksessa muun ohella, että Hankintasopimuksen ja Länsimetrosopimuksen toteuttaminen on Siemensin ilmoitusten perusteella ajautumassa umpikujaan ja että Siemensin kannanotot merkitsevät, että HKL ei ole saamassa Hankintasopimuksen mukaista järjestelmää joko lainkaan eikä ainakaan Länsimetron liikennöinnin aloittamisen edellyttämässä aikataulussa. HKL lisäksi toteaa, että ennen kuin HKL ryhtyy edellä selvitetyistä syistä purkamaan hankintasopimusta kokonaan tai osittain HKL esittää, että osapuolet yhdessä arvioivat, mihin johtopäätöksiin nyt käsillä olevassa tilanteessa on aihetta sekä käyvät läpi ratkaisuvaihtoehdot, joihin joko osapuolten yhteisin toimin tai ilman niitä voidaan päätyä.

11.4.2012 Kirjeessään HKL esittää Siemensille, että ennen kuin HKL ryhtyy purkamaan hankintasopimusta kokonaan tai osittain, osapuolet yhdessä arvioisivat, mihin johtopäätöksiin nyt käsillä olevassa tilanteessa on aihetta sekä käyvät läpi ratkaisuvaihtoehdot, joihin joko osapuolten yhteisin toimin tai ilman niitä voidaan päätyä.

15.4.2012 Liikennelaitos liikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n purkamaan HKL:n ja Siemensin tekemät sopimukset Helsingin metron automatisoinnista 11.12.2008 ja Länsimetron automatisoinnista 25.9.2012. Päätökseen sisältyy myös kehotus HKL:lle ryhtyä valmistelemaan metron automatisoinnin hankesuunnitelman muuttamista sekä esitys kaupunginhallitukselle selvityksen käynnistämisestä hankesuunnitelman mahdollisista vaikutuksista Länsimetroon.

3.5.2012 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnalle esitellään asianajotoimisto PMLR Oy:n muistio ”Metron automatisiointi – sopimus- ja neuvottelutilanne”. Muistion keskeinen johtopäätös on ”Eteneminen: päätökset ensiksi, riidat myöhemmin”. Johtokunta päättää, että 16.5.2012 pidettävään ylimääräiseen kokoukseen johtokunnalle tuodaan lopullinen päätösesitys etenemisvaihtoehdosta. Lisäksi johtokunta päättää, että mikäli lopullista esitystä automaattimetron toteutuksesta nykyisen sopimuksen puitteissa hyväksyttävien vastuiden, kustannusten ja aikataulujen osalta ei 16.5.2012 ole, johtokunta edellyttää HKL:ää purkamaan sopimuksen ja valmistelemaan esityksen hankesuunnitelman muuttamisesta 15.4.2012 kokouksessa asetetuin ehdoin.

Riskiraportti 3.5.2012

4.-15.5.2012 HKL on käynyt Siemensin kanssa intensiiviset neuvottelut, joiden lähtökohtina olivat seuraavat linjaukset: hankintasopimukset automatisoinnista jäävät ennalleen, tehdään kaikki tarvittavat tekniset päätökset avoimista asioista yms. ja avoimet riita-asiat riidellään erikseen projektin myöhemmässä vaiheessa. Neuvotteluissa ei päästy HKL:ää tyydyttävään kokonaisratkaisuun. Asiassa tarvittavat jatkotoimet toteutetaan yhteisymmärryksessä Länsimetro Oy:n kanssa.

16.5.2012 HKL-johtokunnan ylimääräinen kokous klo 14. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää (§ 92) kehottaa HKL:n purkamaan HKL:n ja Siemensin tekemät sopimukset Helsingin metron automatisoinnista ja Länsimetron automatisoinnista. Esityksen sopimuksen purkamisesta on johtokunnalle tehnyt HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta.

27.5.2012. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri kertoo (sunnuntaipäivä klo 13.57) tiedotteellaan julkisuuteen, että Siemens on 23.5.2012 ilmoittanut hyväksyvänsä aiemmasta kannastaan poiketen, että avoimet riita-asiat käsitellään projektin myöhemmässä vaiheessa eli vasta sen jälkeen, kun kaikki vanha kalusto on automatisoitu ja otettu liikenteeseen.

28.5.2012 Kaupunginhallitus päättää (§ 664) kumota liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan tekemän päätöksen (§ 92) ja palauttaa asian liikennelaitos -liikelaitokselle uudelleen valmisteltavaksi asiassa aikaansaatu neuvottelutulos huomioon ottaen.

Kesäkuu 2012 Metrovarikon laajennustyöt käynnistyvät vaikka kaupunginvaltuuston hyväksyntä hankkeelle saadaan vasta elokuussa 2012.

11.6.2012 Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyy Länsimetron jatkeen hankesuunnitelman.

29.8.2012 Valtuusto hyväksyy metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamisen siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 74,19 miljoonaa euroa.

17.9.2012Helsingissä ja Espooss kiistellään metron vaihtoasemista”, kertoo Ylen uutiset.

16.10 2012 HKL:n johtokunta päättää, että Helsinkiin hankittavat uudet metrojunat tilataan espanjalaiselta kalustovalmistajalta Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.:lta eli CAF:lta. Tarjouskilpailuun osallistunut Siemens riitauttaa hankinnan. Saksalaisyhtiö, jonka tehtäväksi jää espanjalaisjunien automatisointi, häviää kiistan Markkinaoikeudessa mutta uhkaa jatkaa oikeustaistelua EU-tuomioistuimessa.

13.11.2012 Tämän blogin pitäjä tekee tietopyynnön koskien HKL:n ja Siemens välistä kirjeenvahtoa (reklamaatiot). Tietopyyntö kattaa 1.5.2011-31.5.2012 välisenä aikana lähetetyt valituskirjeet.

3.12.2012 Nürnbergin HKL eli VAG ilmoittaa lehdistötiedotteella illansuussa, että linja U1 automatisaatiosta ei tule mitään.

Joulukuu 2012 HBL uutisoi, kahteen toisistaan riippumattomaan lähteeseen perustuen, metrojunan vakavasta laakerivauriosta. Yhtiö ei kerro asiasta kysyneelle Ilkka Levälle miten ja jos ollenkaan vaaratilanne on tutkittu.

Tammikuu 2013 Siemens haastaa HKL:n oikeuteen automaattimetroprojektin maksueristä virinneen riidan vuoksi. Haasteen perustelut ovat salaisia.

4.2.2013 Ylen MOT: ”Metro umpitunnelissa”.

22.3.2013 HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta allekirjoittaa valituskelpoisen vastauksen tietopyyntöön (reklamaatiot) joka oli tehty neljä kuukautta aikaisemmin 13.11.2012. Viivyttely asian käsittelyssä ja vastauksen sisältö (lähes kaikki asiakirjat salattu Siemensin pyynnöstä) johtaa poliisitutkintaan ja valitukseen Hallinto-oikeuteen.

8.4.2013 Valitus Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituksen syynä HKL:n vitkuttelu tietopyyntöjen käsittelyssä sekä jatkuva ja ilmeisen perusteeton liikesalaisuuksiin vetoaminen. Hallinto-oikeuden pohdittavaksi tulee siis myös liikesalaisuuden käsite. Katso kohta 13.5.2015!

26.4.2013 Rikosilmoitus Helsingin poliisilaitokselle. Rikosnimikkeenä tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen (RL 40:10). Esitutkinta liittyy julkisuuslain aikarajojen jatkuvaan rikkomiseen. Katso kohta 13.5.2015!

29.4.2013 Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen toteaa, että ”metroliikenteen turvallisuudesta tulisi säätää lailla” sekä ”Helsingin metroa ei koske mikään ulkopuolinen valvonta”. Oikeusasiamies pitää ”hämmästyttävänä sitä, että metroliikenne on ainoa liikennöintimuoto, jonka liikennetyurvallisuustkijöistä ja niiden valvonnasta ei ole säädetty mitään laissa.” Oikeusasiamies pyytääkin liikenne- ja viestintäministeriötä ryhtymään ”toimenpiteisiin metroliikennöinnin ja erityisesti siihen liittyvien turvallisuusvaatimusten ja niiden valvonnan saattamisesksi lain tasoisen sääntelyn piiriin”. Hän pyytää ministeriötä ilmoittamaan toimenpiteistään 31.12.2013.

Kevät 2013 Projektinjohtoon palkataan ulkopuolinen konsultti.

Toukokuu 2013 HKL ja Siemens avaavat yllättäen oman nettisivuston Auromaattimetro.fi.

Kesä 2013 Poliisi jatkaa esitutkintaa (kts. kohta 26.4.2013) ja pyytää täydentämään aineistoa. Hallinto-oikeuteen vastaselitys.

31.7.2013 Automaattimetroprojektin valmiusaste on Siemensin mukaan 55,7 prosenttia.

5.8.2013 HKL:n johtokunnan jäsenet Ari Lehtinen (sd) ja Kari Kälviä (vihr) tekevät kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Heidän mielestään HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta on ylittänyt valtuutensa allekirjoittaessaan 13.1.2012 neuvottelumuistion, jonka mukaan Siemensin kanssa aloitetaan neuvottelut puoliautomaattimetrosta. ”Tämä hänen allekirjoittamansa sopimusasiakirja sisällöllään keskeytti automaation kaikki työt useaksi kuukaudeksi ja tulee aiheuttamaan kuukausien viiveen automaation valmistumiseen.” HKL:n johtokuntaa informoitiin neuvottelumuistiosta vasta 20.1.2012. Syyskussa 2013 oikeusasiamies ilmoittaa ”ei anna aihetta toimenpiteisiin.”

Elokuu 2013 Tiedotus automaattimetroprojektin etenemisestä on lukuisista lehdistötiedotteista ja varta vasten rakennetusta sivustosta huolimatta – tai juuri siksi – ollut totutun sekavaa kesän aikana. Liikkuu, ei liiku. Liikkuu, ei liikuu. Kuun lopussa HKL ilmoittaa ensimmäisten automatisoitujen metrovaunujen paluusta liikenteeseen. Ilo on lyhytaikainen kun junat otetaan pois liikenteestä imalstointivian vuoksi. Ei kuulemma liity automaattiin mitenkään paitsi siten, että ilmastointilaitteisto on surkastunut junien seistyä kolme vuotta automaattivarikolla…

23.9–24.9.2013 Metrojohtaja Tapani Hölttä kertoo Ylen uutisille, että CAF ei pysty toimittamaan luvatussa ajassa uusia junia. Höltän arvion mukaan tämä tarkoittaa sitä, että Länsimetron köyttöönotto viivästyy puolella vuodella. HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta kiistä tiedon, ”aikatauluja ei ole muutettu”. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin mukaan asian selviää ”seuraavan kuuden viikon aikana.” Kysyttäessä kuka automaattimetroprojektia johtaa vastaa Sauri, että komentoketju on ”Sauri – Lahdenranta – Hölttä – Kaunismäki – Reiman.” Raimo Kaunismäki on projektijohtoon keväällä kiinnitetty ulkopuolinen konsultti.

24.9.2013 Tietopyyntö koskien Länsimetron salattua turvallisuusselvitystä. 25.10, eli yli kuukausi tietopyynnön tekemisestä, Espoon kaupunki ei edelleenkään ole saanut aikaiseksi valituskelpoista vastausta. Asia viety Helsingin poliisin tietoon, jossa ennestään virkarikosepäilyjä tutkitaan.

4.10.2013 Korkein hallinto-oikeus hylkää Ansaldo STS Sweden Ab:n valituksen eikä muuttanut markkinaoikeuden päätöstä. Myös vaatimukset ennakkoratkaisun pyytämisestä ja suullisen käsittelyn järjestämisestä hylättiin.

24.10.2013 Liikenneministeriö vastaa kielteisesti Espoon kaupungin 10.6.2013 lähettämään valtionapu-hakemukseen. Espoon kaupunki ei tiedota vastauksesta.

Joulukuu 2013 HKL:n johtokuntaan tuodaan yllättäen hyväksyttäväksi Länsimetron rakennusurakan enimmäishinnan korotus. Kyseessä on kymmenien miljoonien lisälasku. Johtokunta vaatii paremman selvityksen kustannusnousuista. Samaan aikaan Siemens ilmoittaa, että vanhojen junien automatisointi siirtyy johonkin määrittelemättömään tulevaisuuteen.

9.1.2014. HKL:n johtokunnan ylimääräinen kokous, aiheena Helsingin osuus Länsimetron kohonneista kustannuksista. Esityslista on johtokunnan mielestä edelleen niin sekava, että asia tuodaan kolmannen kerran käsiteltäväksi johtokunnan kokoukseen 23.1. Siemensin ilmoituksen mukaan automaattimetron valmiusaste on 56,7 prosenttia. Esityslistaan sisältyvä automaattimetron tilannekatsaus lienee hankkeen historian synkin.

23.1.2014  HKL ja Siemens aloittavat käräjöinnin etuajassa, kertoo Ylen uutiset. Hallintojohtaja Yrjö Judströmin mukaan HKL joutuu ”käyttämään oikeuskäsittelyssä osittain samoja asiantuntijoita, jotka myös vetävät metroprojektia eteenpäin, joten käräjäoikeuteen meno työllistää meitä lisää.” Kyseessä on siis käräjöinti automaattimetron Avaimet käteen-sopimuksesta.

3.2.2014 Espoon kaupunginhallitus esittää ja sitten hyväksyy Länsimetron jatkeen rakennusurakan aloittamisen eli ns. Kivenlahden metron.

5.2.2014 Helsingin metrohankkeen ns. Etenemissopimuksesta rikosilmoitus.

7.2.2014 Helsingin poliisi ilmoittaa, että metrohankkeen julkisuuteen liittyvä tutkinta ”on loppusoralla”.

12.2.2014 Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen myöntää, että Länsimetron jatke on yhteiskuntataloudellisesti kannattamaton hanke. Hesarin jutun mukaan ”Espoo ei ole julkistanut laskelmia”.

21.2.2014 Espoon virkamiesjohto esittelee kaupunginvaltuutetuille ehdotustaan vastaukseksi liikenneministeriön pyytämään lisäselvitykseen Länsimetron jatkeen kustannuksista. Espoo vähättelee ministeriön käyttämää hyöty/kustannus-suhdelukua, mikä on selvästi negatiivinen (0,61) kyseisen rakennushankkeen kohdalla, mutta ei esitä vahtoehtoisia laskelmia. Aalto-yliopiston liikennetutkija Antero Alku tyrmääkin Espoon vastaukset.

24.2.2014 Siemens ilmoittaa helmikuun alussa, että Länsimetron liikenne käynnistyy aikaisintaan huhtikuussa 2017, minkä asian Helsingin metro -blogi uutisoi 10.2.2014 ensimmäisenä mediana. HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta myöntää Ylen haastattelussa, että kyseisestä päivämäärästä on keskustelu, mutta että HKL tähtää liikenteen aloittamisen syksyyn 2016.

24.2.2014 Helsingin kaupunginhallitus hyväksyy ”Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmäisrajan korottamisen Helsingin osalta”.

24.2.2014 Espoon kaupungnvaltuusto päättää Länsmetron jatkeen eli Kivenlahden metron rakentamisesta äänin 65–10. Samana päivänä Helsingin vihreiden ryhmänjohtaja Emma Kari moittii Helsingin Sanomissa Länsimetro Oy:tä tiedon pimittämisestä, mutta kertoo samalla kuinka ”länsimetro parantaa kuitenkin joukkoliikenneyhteyksiä niin paljon, että tärkeintä on saada vietyä hanketta eteenpäin.” Länsiväylä-lehti: Valtuuston kokouksessa Kurt Byman (ps/sit) halusi lisää tietoa jatkorakentamisen kustannuksista ja vaati asian palauttamista uuteen valmisteluun. Palautusta kannattanut Timo Soini (ps) ihmetteli, mistä miljardisäästöihin valmistautuva hallitus löytää rahaa metron jatkamiseen. Palautusesitys kaatui äänin 62-13. Valtuuston päätös on ehdollinen. Rakentaminen aloitetaan jos valtio osallistuu kustannuksiin 30:n prosentin osuudella.

5.3.2014 Automaattimetroprojektin ns. Safety Board Meeting -kokouksesa esitellään ratkaisu, jolla laituriovet voi asentaa asemille. ”Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten laituriovien suunnittelu, tavoite kuitenkin on, että päätös laiturioven teknisestä ratkaisusta saadaan tehtyä maaliskuun loppuun mennessä 2014.” Kokouksesta tihkuneiden tietojen mukaan ainoastaan laiturioviin asennetaan liiketunnistimet. Epäselvää on, mitä tämä pahasti myöhässä oleva toimitus kustantaa.

6.3.2014 Poimittua HKL:n johtokunnan esityslistalta: ”HKL on tilannut toimitusjohtajan päätöksellä 5.2.2014 (§ 16) Siemensiltä lisä- ja muutostöitä, koskien länsimetron automatisointia ja M300-metrojunayksiköiden junalaitekonfiguraatiomuutosta yhteensä 7.259.979,06 eurolla sillä varauksella, että lisätyöstä maksettava kauppahinta määräytyy lopullisesti osapuolten kesken viimeistään Etenemissopimuksen mukaisessa riidanratkaisumenettelyssä.”

7.3.2014 Liikenneministeriö vastaanottaa Espoon laatiman Länsimetron jatkeen hankeselvityksen sekä siihen liitetyn ministeriön menetelmää (hyöty-kustannus-analyysi) kritisoivan arvion.

12.3.2014 Selviää, että Espoon yllä mainittuun hakemukseen sisältyy Kvenlahden metron alustava hankearvio, päivätty 15.5.2012.

12.3.2014 Helsingin kaupunginvaltuusto päättää olla vaatimatta tulevaisuudessa uusia selvityksiä Länsimetron rakennuskustannusten Helsingin osuuden noususta. Selvityksiä vaativat ponsiesitykset kaatuvat, kun valtuuston enemmistö äänestää tyhjää.

15.3.2014 Hufvudstadsbladet kertoo sekä Espoon että liikenneministeriön salanneen Espoon hakemuksen (kts. yllä). Kuntalain ja julkisuuslain asiantuntijat vaativat, että virkamiesten toimet tutkitaan. Pääkirjoitussivulla pohditaan Espoon ja Helsingin metrohankkeen historiattomuuttaa, siis sitä että aiemmista virehistä ei ole opittu.

18.3.2014 HBL:n ja Journalistiliiton käynnistämä poliisitutkinta automaattimetroprojektin salatuista reklamaatioista on edennyt syyteharkintaan. Katso pvm 26.4.2013.

18.3.2014 Liikenneministeri Merja Kyllönen kertoo HBL:ssä olevansa tyytymätön Espoon Kivenlahden-hakemukseen. Espoon selvitykset ovat riittämättömiä ja lisäksi ministeriö haluaa päivitetyn hyöty-kustannuslaskelman. Lue lisää tästä.

25.3.2014 Länsimetron jatke karahtaa kiville. Hallitus ei myönnä hankkeelle valtion rahoja. Espoo oli toivonut 230-240 miljoonaa euroa.

27.3.2014 HKL:n jotokunta kokoontuu mm. keskustelemaan automaattimetroprojektia jo kolmatta vuotta vaivaavasta laituriovi-ongelmasta. Ratkaisu on löytynyt, mutta kustannuksista on erimielisyyttä. Toimitusjohtaja Matti Lahdenrannan ehdotus on se, että tämäkin kiista siirretään välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Selviää, että lisätilauksen arvo on yhteensä lähes 11 miljoonaa euroa. Kiistaa on siitä, sisältyykö toimitus alkueperäiseen sopimukseen vai ei. Siemensin mukaan Länsimetron liikenteen aloittaminen uhkaa siirtyä marraskuuhun 2017.

31.3.2014 Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle koskien Kivenlahden metro -asian valmistelua eduskunnan valtiovarainvaliokunnan, Espon kaupunginhallituksen ja Espoon kaupunginvaltuuston käsittelyä varten.

15.4.2014 Maan alla -kirja ilmestyy. På svenska Underjorden.

16.4.2014 HKL:n johtokunta saa ”ei julkisuuteen” -selvityksen automaattimetroprojektin tilanteesta. Helsinginmetro -blogille annetun selostuksen mukaan todellinen tilanne on julkisia katsauksia pahempi. Niin paha, että johdon konsultikisi kiinnitetty Raimo Kaunismäki esittelee eri sopimuksen purkuvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Puhutaan vähintään kymmenistä miljoonista euroista.

22.4.2014 HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta ilmoittaa siirtyvänsä eläkkeelle. Tätä ennen Lahdenranta saa jatkaa kuukausien ajan ”erityistehtävissä”.

Huhtikuu-toukokuu. Kulisseissa Lahdenrannan seuraajaksi kaavailtu HKL:n raitioliikenneyksikön johtaja Pekka Sirviö kammetaan paalupaikalta kun julkisuuteen tuotetaan tietoa yhtiön johtokunnan aikaisemmin junttaamasta nokkimisjärjestyksestä, minkä mukaan toimitusjohtajan ensisijainen tuuraaja on HKL:n hallintojohtaja. Päätöstä tukee myös HKL:n johtosääntö.

2.5.2014 Automaattimetroprojektin tilannekatsaus on murheellista luettavaa.

7.5.2014 Helsingin Uutiset kertoo sen, mikä tästä blogista oli luettavissa jo maaliskuun lopussa eli, että Siemens arvioi Länsimetron liikenteen alkavan marraskuussa 2017. HU:n haastattelema Länsimetro Oy:n tj Matti Kokkinen on ”yllättynyt”, mihin erikoisuuteen esim. Talouselämä-lehti kiinniittää huomiota. HS:ssa hankkeesta vastaava apulaiskupunginjohtaja ei halua/osaa selvittää mistä projektijohdon puheiden ja päätösasiakirjojen ristiriitaisuudet johtuvat.

20.5.2014 HKL ja Siemens järjestävät yöllisen lehdistöajelun automaattimetrolla – käytännössä puoliautomaattimetrolla. Koeajo sujuu ongelmitta. Kiista kustannuksista (mm. laituriovet) odottaa yhä ratkaisuaan.

27.5.2014 Auto tekniikka ja kuljetus -lehti ottaa reippaasti kantaa Helsingin ja Espoon metrohankkeen taustavoimiin, kustannuksiin ja tavoitteisiin.

28.5.2014 Kovalla tohinalla käynnistetty HKL:n yhtiöittäminen laitettiin Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaostossa jäihin.

3.6.2014 HS kertoo Siemensin ja HKL:n sopineen noin kymmenen miljoonan euron kiistan asemien laituriovista. Yhtiöiden väliset neuvottelut käytiin Berliinissä. ”Osapuolet eivät paljasta, miten metron automatisointiprojektia hiertänyt kustannuskiista on ratkaistu.”

19.6.2014 Valtioneuvoston lehdistötiedote ”minihallitusneuvottelujen” tuloksena syntyneestä Kivenlahden metron rahoituspäätöksestä: ”Helsingin seudun suuria infrastruktuurirakennushankkeita tuetaan ja edistetään samalla alueen asuntotuotantoa. Edellytyksenä on, että Helsingin seudun kunnat sitoutuvat kaavoituksen vauhdittamiseen ja tonttitarjonnan merkittävään lisäämiseen. Sopimus neuvotellaan Helsingin seudun kuntien kanssa budjettiriiheen mennessä.”

25.9.2014 Siemensin projektinjohtaja vaihtuu. ”Siemensin Helsingin metron automatisointiprojektin projektijohtaja vaihtuu. Automatisointia viimeiset kuusi vuotta vetänyt Thomas Cavatoni palaa Ranskaan perhesyistä. Hänen paikkansa johdossa ottaa jo pidempään projektin parissa työskennellyt irlantilainen John Gibbons.”

29.9.2014 Espoon kaupunginvaltuusto päättää ottaa 560 miljoonaa euroa lisää lainaa Länsimetron jatkon eli Kivenlahden metron rakentamiseksi. Omaa rahaa ei kaupungilla ole. HBL kertoo samana päivänä kuinka Espoon teknisen toimen johtaja Olavi Louko vähät välittää Liikenneministeriön hankeohjeistuksesta. Lue tästä ja tästä. Suomenkielinen tiivistelmä tässä.

1.10.2014 Ville Lehmuskoski aloittaa HKL:n toimitusjohtajana.

6.10.2014 Helsingin kaupunginhallituksen iltakoulu. Poliitikoille annetaan selvitys Helsingin metron automatisointiprojektin ongelmista. Selvitys on mitä ilemisemmin perusteellisempi kuin edellisellä viikolla HKL:n johtokunnan esityslistalla ollut Automaattimetron tilannekatsaus, mikä sekin on murheelllista luettavaa. Esitys menee iltakoulussa pöydälle vaikka kyseessä on ainoastaan selvitys, ei päätös suuntaan taikka toiseen. Kh:ssa vallitsee suuri hämmennys – miten tähän tilanteeseen on jouduttu ja kuka on vastuussa? Kahden kuukauden aikarajan päässä häämöttää, ehkä ensimmäisen kerran todellisena vaihtoehtona, sopimuksen purku koska vanhojen M100 ja M200 -junien uudelleenohjelmointi ei kerta kaikkiaan näytä onnistuvan. Metrohankkeesta vastuussa oleva apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ei osallistu kh:n kokoukseen (on matkoilla).

24.10.2014 Helsingin yliopiston tutkija Ilkka Levä ja diplomi-insinööri Martti ”Musta kassa” Sainio tekevät Kivenlahden metrosta kantelun Eduskunnan oikeusasiamiehelle.

30.10.2014 HKL:n johtokunnan ylimääräinen kokous liittyen Helsingin metron automatisointiin. Kaupunginhallitus edellyttää johtokunnalta päätöstä siitä, miten vanhojen junien automatisoinnin kanssa pitäisi edetä. Aikaa päätöksentekoon on annettu marraskuu.

13.11.2014 Liikennevirasto arvioi, että Helsingin keskustan alle suunnitelun Pisararadan rakentamista kannattaa myöhentää, koska tulevasiuudessa ”hyödyt ovat suuremmet”. Lausunto on mielenkiintoinen koska Espoon teknisen toimen johtaja Olavi Louko kertoi kiirehtivänsä Kivenlahden metron rakentamista juuri siksi, että Espoon hanke ehtisi mm. Pisaran alta pois: Kun samoista porakoneista ei tarvitse kilpailla muiden hankkeiden kanssa säästyy 150-200 miljoonaa euroa. Arvio oli täysin Loukon oma.

20.11.2014 Vaikuttavuusarvioissa on joko puutteita (Espoon metro, Malmin lentokenttä) tai tehdyistä arvioista ei välitetä (Pisara). Silti hallitus ”hyväksyi torstaina valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan suursopimuksen infrastruktuurin kehittämisestä. Valtio ja kunnat sopivat jo elokuussa, miten suuret liikennehankkeet koplataan yhteen Helsingin, Espoon, Vantaan ja kehyskuntien tulevan asuntotuotannon kanssa.” HS 20.11.2014.

16.12.2014 HKL irtisanoo sopimuksen metron automatisioinnista. Päätösehdotus julkistetaan HKL:n 18.12.2014 esityslistalla. Tilannekatsaus sisältää ainoastaan huonoja vaihtoehtoja. Länsimetron liikenteen alkamisen myöhästymiseen varaudutaan. Myöhästyminen, jonka arvioidaaan olevan puoli vuotta, arvioidaaan maksavan vähintään 5 miljoonaa euroa.

12.1.2015 HKL ilmoittaa hylänneensä Siemensin viimeisenkin tarjouspyynnön. Samana päivänä päättyi ilmoittautuminnen uusista asetinlaitteista järjestettävään kilpailutukseen. Siemensin tiedote samasta asiasta. Yhtiön ehdotuksen mukaan laituriovet toimisivat vuonna 2019 jolloin myös automaattimetro kulkisi.

13.1.2015 HKL:n johtokunta kokoontuu. Ylimääräisen kokouksen asialistalla yksi otsikko: Lisäselvitys automaattimetrosopimusten purkamista koskevassa asiassa.

Tekniiikka&Talous 17.1.2015

Tekniikka&Talous 17.1.2015.

19.1.2015 Syyttäjä Lasse Ylevä on tutustuttuaan poliisiin esitutkintamateriaaliin päättänyt viedä tämän blogin ylläpitäjän ja Journalistiliiton käynnistämän rikostutkinnan koskien eräiden metroasiakirjojen julkisuutta Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asia koskee HKL:n ja Siemensin välillä sinkoilleita valituksia eli reklamaatiokirjeitä. Niitä oli satoja jo vuodenvaihteessa 2012-2013. Käsityksemme mukaan HKL ei piitannut julkisuuslain aikarajoista sekä luovutti viranomaisen päätösoikeuden ulkopuoliselle toimijalle. Rikosnimike on tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen 22.5.2012 – 22.3.2013. Vastaajina Matti Lahdenranta ja Rain Mutka.

19.1.2015 Helsingin kaupunginhallitus ei puutu HKL:n johtokunnan joulukuussa tekemään päätökseen irtisanoa metron automatisointia koskevat sopimukset. Siemensin vuodenvaihteessa toimittamat raktaisuehdotukset eivät enää lähentäneet kiistan osapuolia. Samaan aikaan Siemens on kuitenkin ilmaissut halukkuutensa osallistua metroradan asetinlaitteista maaliskuussa käynnistettävään tarjouskilpailuun.

19.1.2015 Helsingin seudun liikenne HSL tiedottaa blogissaan ”Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman kuulumisista

23.1.2015 Siemensin toimialajohtaja Juha Lehtonen ei ymmärrä miksi HKL irtisanoi metron automatisiointisopimuksen ja kertoo MTV3:lle yhtiön olevan valmis käräjille.

10.3.2015 HKL:n johtokunta käsittelee iltakoulussaan virkamiesten laatimaa lausuntoehdotusta tekeillä olevasta metrolaista.

12.3.2015 HKL ilmoittaa purkavansa Vuosaaren asemalle kesällä 2011 asennetut laituriovet. ”Työt käynnistyvät maanantaina 16.3. ja kestävät kaksi viikkoa. Metro liikennöi yhdellä raiteella Vuosaaren asemalla. Aseman pohjoispuolinen raide on suljettu purkutöiden ajan. Metro liikennöi Vuotien puoleisella raiteella, eli metrojunat saapuvat ja lähtevät samalta raiteelta. Töillä ei ole vaikutusta metron vuoroväleihin. Metron automatisointiprojektiin liittyneet laituriovet puretaan, koska metroliikenne jatkuu toistaiseksi kuljettajien ajamana.”

23.3.2015 Länsimetron asetinlaitetoimittajaksi valittiin Mipro. HKL:n johtokunta toesi virkamiesten esityksen pohjalta, että Siemensin tarjous on yli 12 miljoonaa euroa kalliimpi. Rahan lisäksi hankausta Siemensin ehdotuksessa aiheutti takuu- ja vastuukysymykset. Siemens ei kommentoi tarjouskilpailua. Lue lisää Talouselämä: Pieni yritys Mikkelistä peittosi saksalaisen jätin 100-0!

26.4.2015 Espoon kaupunginhallituksessa valtuustokysymys Länsimetron rakentamisesta ja automatisoinnista. Teknisen toimen johtajan Olavi Loukon ja Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkisen selvityksen mukaan Länsimetron rakentaminen (Matinkylään asti) maksaa noin miljardin. Espoon osuus on noussut jo 613 miljoonaan euroon.  Vuonna 2007 länsimetron arvioitiin maksavan silloisessa hintatasossa hieman yli 710 miljoonaa. Espoon osuus tästä oli noin puolet eli 355 miljoonaa.

Toukokuu 2015 HBL kertoo kuinka ex-toimitusjohtaja Matti Lahdenranta kiinnitettiin HKL:lle konsultiksi heti eläköityään. Toimeksiantoa ei kilpailutettu ja HKL:n johtokuntaa informoitiin jälkikäteen.

13.5.2015 Helsingin hallinto-oikeus määrää HKL:n luovuttamaan toimittaja Tommy Pohjolalle liikennelaitos-liikelaitoksen ja Siemensin välisen kirjeenvaihdon. Lue lisää tästä.

27.5.2015  Päätös (diaarinro HEL 2015-006194): HKL:n johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana tarpeellisten jatkoneuvottelujen ja niiden perusteella tehtävän sopimuksen mukaisesti, Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:ltä oikeudellisia palveluja yhteensä enintään 2,1 milj. euron (ilman alv) määrään saakka.

27.5.2015 HKL:n johtokunnalle esitetyn talousarvioluonnoksen mukaan (s.20) ”Vuosien 2016-2025 suurin yksittäinen investointihanke on automaattimetro, johon sisältyy uusien metrovaunujen hankinnat sekä automatisoinnin asennukset
metrovaunuihin ja metroinfran automatisointi yhteensä 350,4 milj. euroa. Uusien metrovaunujen osuus on 193,1 milj. euroa.” Automaattimetroprojekti siis jatkuukin jo muutaman vuoden kuluttua. Paitsi että ei jatku, ei ainakaan edellä kuvatuilla nuoteilla ja aikataululla. Täysin virkamiesvetoinen selvitys ja ehdotus torpataan kesäkuussa HKL:n johtokunnassa yksimielisesti.

11.6.2015 Oikeus määräsi HKL:ää lopettamaan metroasiakirjojen salailun: ”Oikeudenkäynti asiakirjajulkisuudesta päättyi toukokuussa toimittajan voittoon. Katso yllä päivämäärä 13.5, siinä linkki hallinto-oikeuden päätökseen. Kiistaa selvitellään edelleen Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. KHO antaa päätöksen syksyllä 2016, lähes neljän vuoden käräjöinnin jälkeen.

Journalisti 11.6.2015

18.6.2015 Espoon teknisen toimen johtaja Olavi Louko siirtyy eläkkeelle 68-vuotiaana. Ylen haastattelussa hän pitää Länsimetroa hyvänä investointina mutta automaattimetrosta luopumista isona virheenä. Yle kuvailee Loukoa ”innokkaana häärääjänä” ja antaa lahjusrikkomuksesta tuomitun eläkeläisen väheksyä oikeuslaitosta.

9.8.2015 Olavi Louko menehtyy nopeasti edenneeseen vaikeaan sairauteen. Espoon entinen tekninen johtaja Olavi Louko, 68 vuotta, ehti viettää eläkepäiviä hyvin lyhyen ajan. ”Asiat riitelevät, eivät ihmiset. Surunvalitteluni”, kommentoi tämän blogin pitäjä.

15.9.2015 Helsingin käräjäoikeus jätti tuomitsematta HKL:n entisen toimitusjohtajan sekä yhtiön nykyisen hallintojohtajan julkisuuslain aikarajojen rikkomisesta. Syytteitä ei hylätty vaan oikeus perustelee anteeksiantoa sillä, että HKL yritti selvittää HBL:n toimittajan tietopyyntöön sisältyvien kirjejden liikesalaisuudet. Lieventäväksi seikaksi oikeus katsoi myös sen, että HKL:n käyttämässä uudessa tietojärjestelmässä oli käyttöönoton kanssa hankaluuksia. Kts. kohta 26.4.2013!

1.10.2015 Välimiesoikeuden käsittely automatisoinnin kustannuksista piti alkaa viimeistään nyt. (Todellisuudessa käräjöinti on alkanut aikaisemmin. Kts. kohta 23.1.2014.)

8.10.2015 HKL:n johtokunta käsittelee metron tuoreinta kapasiteettiselvitystä, minkä mukaan ongelmia tulee 2020-luvulla sekä idässä että lännessä. Syiksi mainitaan metron automatisoinnista luopuminen sekä Espoon lyhyet asemat. Johtokunta torppasi kesäkuussa ehdotuksen uudesta automatisointihankkeesta mutta tätäkään vaihtoehtoa ei ole haudattu. Sen sijaan ehdotetaan korvaavia bussilnjoja mm. Espooseen. (kts myös Metron automatisoinnin hankesuunnitelma)

15.2.2016 Siemens jättää Helsingin käräjäoikeudelle loppulausuntonsa kiistassa joka koskee Helsingin metron automatiosoinnista tehdyn sopimuksen purkua. Ensin käräjäoikeus joutuu ottamaan kantaa Siemensin salassapitoesitykseen, vasta siten voidaan määrät oikeudenkäyntipäivämäärä.

28.2.2016 Länsiväylä: ”Länsimetro mutkistaa monen bussimatkoja – ”Nähtäväksi jää paljonko siirrytään autoihin”

29.2.2016 YLE: Länsimetron rakennustyöt saivat maan painumaan Espoossa

7.3.2016 Helsingin ja Espoon kaupunginhallitukset ovat ”yllättyneitä” Länsimetron kohonneista rakennuskustannuksista:

Skärmavbild 2016-03-08 kl. 09.48.18

31.3.2016 Kun Espoossa kerrotaan liike-elämän uskovan metrovyöhykkeen potentiaaliin tarkoittaa se ainakin kaupungin tiedotteen mukaan ensisijaisesti autokauppaa.

6.4.2016 Helsingin Sanomat kertoo että Espoolla ei ole varaa korjata homekouluja koska Länsimetro syö kaikki rahat. Kunnallisveron korotustakin väläytellään. Mahdollisuuksien metro, kuten kaupunginjohtaja jaksaa muistuttaa.

25.4.2016 Espoon teknisen toimen johtajan Olavi Loukon julkinen arvaus metron tuotoista – euro maan alla on viisi euroa maan päällä – on noussut KUUTEEN euroon Kauppalehden debatissa. Optimismi voi selittyä sillä, että toinen kirjoittajista on Rakennusteollisuus ry:n toimitusjohtaja ja toinen rakennusalan konsultti.

27.4.2016 Helsingin kaupunginvaltuuston kokous. Asialistalla Länsimetron kohonneet kustannukset. Helsingin maksuosuus nousee yli 20 miljoonalla eurolla kaksi vuotta sen jälkeen kun valtuusto edellisen kerran korotti maksuosuutta. Maaliskuussa 2014 hankkeelle myönnettiin 30 miljoonaa euroa. Yle: Länsimetron lisärahoitus hyväksyttiin pitkin hampain

12.5.2016 HKL:n johtokunta päättää korottaa metron opastusjärjestelmän uudistaminen -hankkeen (30.1.2015/ 9 § toimitusjohtajan hyväksymän) hankesuunnitelman kokonaishintaa niin, että hankkeen uusi arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 1.710.000 euroa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan lattiatarrojen ja muiden opasteiden uusimisen piti maksaa 400.000 euroa.

9.6.2016 HKL:n johtokunnan kokous. Jäsen Ari Lehtinen (SDP) kysyy Länsimetron tilanteesta. Hänen annetaan ymmärtää, että kaikki OK. Liikenne käynnistyy ajallaan.

10.6.2016 Länsimetro Oy ja Helsingin Seudun Liikenne HSL ilmoittavat perjantaina illansuussa julkistamassaan lehdistötiedotteessa, että Länsimetron liikenteen aloitus siirtyy jopa kuukausilla eteenpäin. (HBL ja HS) Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen kertoo olevansa ”harmistunut”. HSL:llä on kiire löytää korvaavat bussilinjat. On neuvoteltava liikennöintisopimuksett uusiksi ja suunniteltava linjasto. Kaiken pitää tapahtua kesken lomien.

18.7.2016 YLE: Analyysi: Ruotsalainen konsulttifirma tietää syyt Länsimetron epäonnistumiseen – edes tiedonmuruja ei tarjoilla

29.6.2016 Länsimetrolla ja YIT:llä miljoonariita metron louhintaurakasta, kirjoittaa Rakennuslehti.

1.7.2016 YLE haluaa lukea ja julkaista Länsimetro OY:n kokouspöytäkirjat, ”Länsimetro salaa miljardihankkeen kokousasiakirjat – poliitikot vaitonaisia”, mutta sekä virkamiehet että poliitikot ovat haluttomia.

8.7.2016 ”Minua on viime päivinä mankeloitu huolella, koska Länsimetro Oy:n hallitus, jonka jäsen siis olen, ei ole julkistanut kokouspöytäkirjojaan. Hyvä kysymys, sillä olen puhunut paljon julkisen päätöksenteon avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, ja syytökset salailusta ja pimittämisestä kirpaisevat.”, kirjoittaa Länsimetro Oy:n hallituksen jäsen ja kansanedustaja Jyrki Kasvi (vihr) blogissaan.

27.7.2016 Metrojunien yöllinen kolarointi käynnistää onnettomuustutkinnan. Se mikä HKL:n mukaan ”ei ole mahdollista matkustaja-ajossa” on OTK:n mukaan aivan mahdollista myös matkustaja-ajossa. Siksi ”onnettomuustutkinta ei rajoitu pelkkään tekniseen tarkasteluun. Selvitykset tehdään myös muun muassa organisaation eli Helsingin metroliikennettä operoivan Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) toiminnasta ja sen sisäisestä johtamisesta sekä onnettomuuden jälkeisistä pelastus- ja raivaustöistä.” Sanoo OTK:n johtaja Veli-Pekka Nurmi.

3.8.2016 Länsimetro Oy:n hallituksen jäsen Jyrki Kasvi (vihr.) puolustaa virkamiehen (Olli Isotalo, Espoon teknisen toimen johtaja ja LMOY:n hallituksen puheenjohtaja) tulkintaa julkisuuslaista sen sijaan että yrittäisi itse elää kuten avoimuudesta opettaa, eli toimia julkisuuslain hengen mukaisesti.

Elokuun 15. päivä 2016 Länsimetron liikenteen kerrotaan käynnistyvän. Ei käynnisty. Päivän, aamuruuhkan, ja hämmennystä aiheuttavien lyhymepien junuien kunniaksi Siilitien asemalle jämähti eräs metrojuna: Junan rikkoutuminen pysäytti koko metroliikenteen Helsingissä

22.8.2016 YLE kertoo, että Helsingin kaupungin tilaaman Länsimetro-selvityksen tekee BDO Suomi Oy. Yhtiö voitti ”mini-tarjouskilpailun” koska sen tarjous oli halvin. Myös Helsingin Sanomat kiinnitti seuraavana päivänä huomiota mahdolliseen eturistiriitaan: BDO Oy on myös Espoon kaupungin tilintarkastaja.

15.8.2016 Helsingin kaupunginhallitus kokoontuu
15.8.2016 Espoon kaupunginhallitus kokoontuu
16.8.2016 HKL:n johtokunnan kokous
16.8.2016 HSL:n hallituksen kokous
22.8.2016 Espoon kh:n konsernijaosto kokoontuu
22.8.2016 Espoon kaupunginvaltuuston kokous
22.8.2016 Helsingin kaupunginhallitus kokoontuu
22.8.2016 Helsingin kh:n konsernijaosto kokoontuu
31.8.2016 Helsingin kaupunginvaltuuston kokous

27.9.2016 HS kirjoittaa Länsimetron asemien taideteoksista vain osa toteutuu. ”Lisää teoksia saadaan ehkä myöhemmin.”

10.10.2016 Musta maanantai. Osin sekavan tiedotteen keskellä on uutinen – Aikaisempi arvio liikenteen käynnistymisedellytysten saavuttamisesta tammikuussa 2017 ei toteudu.

24.10.2016 Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ehdottaa Helsingin kaupunginhallitukselle että kaupungin vaatima selvitys Länsimetrofiaskosta yhdistetään Espoossa tekeillä olevaan/oleviin selvityksiin ja julkaistaan sitten joskus luvatun lokakuun 2016 sijaan. Perusteena on että LMOY:n omistavien kaupunkien on hyvä puhua yhdellä suulla. Selvitys Länsimetron viivästymiseen johtaneista syistä.

14.11.2016 aamu Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Mati Kokkinen kertoo Hufvudstadsbladetissa että hänen tärkein ja käytännössä ainoa työtehtävänsä on sen varmistaminen, että oikeat henkilöt ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa tekemässä oikeita töitä. Samassa haastattelussa Kokkinen kertoo että hän ei vieläkään tiedä koska Länsimetron liikenne käynnistyy.

14.11.2016 iltapäivä Länsimetro Oy tiedottaa. Yhtiö on antanut potkut Matti Kokkiselle. Uusi toimitusjohtaja on Ville Saksi jonka vaihtelevaa menestystä VR Trackilla YLE arvioi seuraavana torstaina. Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki (kok.) tietää, että syypäitä on muitakin kuin Kokkinen:

– Johtaminen on mennyt pahiten pieleen. Alkaen Pekka Saurista Helsingin suunnalla, joka on vastaava apulaiskaupunginjohtaja, tullen sieltä alaspäin organisaatiota heihin, jotka ovat olleet mukana Länsimetro-hankkeessa vuosien varrella ja tullen taas alaspäin HKL:ään. Ihan selvästi on kyseessä johtamisongelma, josta vastuun kantavat korkeimmat virkamiehet ja luottamusmiehet.

17.11.2016 Hufvudstadsbladet kertoo että Länsimetro Oy:n pois potkitun toimitusjohtajan työsuhde on ollut mallia neljä päivää viikossa Länsimetroa ja yhden päivän liikennesuunnittelua Espoon kaupungilla. Tieto on uutinen HKL:n johtokunnan puheenjohtaja Tuomas Rantaselle (Vihr.). LMOY:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalon mukaan järjestelyssä ei ole mitään outoa, ”Matti Kokkinen on joka tapauksessa jatkuvasti tehnyt metroa.”

21.11.2016 Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kapunginjohtaja Jukka Mäkelää käynnistämään erityistilintarkastuksen kohteessa Länsimetro Oy. Jaoston päätöstiedotteen mukaan selvitys tehdään ”Länsimetro Oy:n toiminnasta ja länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta” ja se ”aikataulutetaan yhteistyössä Helsingin kanssa siten, että yhtiön käynnissä olevat selvitykset ovat käytettävissä”

24.11.2016 KHO 4968/2016: ”Kunnallisvalitusta ei voida tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteella.” (Diaarinumero 4318/3/15)

28.11.2016 Helsingin kaupunginhallituksessa Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmäishinnan ja kaupungin Länsimetro Oy:n lainoille myöntämän takauksen korottaminen Helsingin osalta. Esityslistasta selviää sekin jo tiedossa ollut seikka, että arvio hankkeen loppukustannuksesta on noussut 100 miljoonaa euroa 2016 keväästä syksyyn.

12.1.2017 Länsimetro Oy:n hallituksen kokous. Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin debyytti hallitusjäsenenä. Sauri vaihdettiin syksyllä hallitukseen HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoksen tilalle.

12.1.2017 Länsimetro Oy:n tuore toimitusjohtaja Ville Saksi riemastutta (tai ”riemastuttaa”?) fanejaan ja työnantajaansa projektin vauhdikkaaseen etenemiseen liittyvällä twiitillä: #Ländimetro #HKL Testit kännissä

@vsaksi 12.1.2017

31.1.2017 Länsimetro Oy kertoo että Espoon metron liikenne Matinkylään voisi alkaa kesäkuussa. Samassa tiedotteessa Helsingin seudun liikenne HSL kertoo liikenteen alkavan täysmääräisenä vasta elokuussa. Radalla joudutaan vaihtamaan moottorit lähes sataan palo-oveen mistä johtuen metron liikennöintiä Tapiolaan ei voi huhtikuussa aloittaa. LMOY:n hallitus ei ehdi kokouksessaan käsitellä kesän 2016 fiaskosta valmistunutta selvitystä. Hallitus keskustelee raportista seuraavassa kokouksessa joka on kahden viikon kuluttua.

4.2.2017 Länsimetron hienot asemat odottavat matkustajia hiljaisina ja tyhjinä – MTV:n kuvareportaasi epäonnen linjalta.

5.2.2017. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin raska viikko päättyy päivitykseen Facebookissa: Sauri ei ole ehdolla kevään kuntavaaleissa. Aiemmin hän hävisi Helsingin vihreiden jäsenäänestyksen puolueen promestariehdokkaasta Anni Sinnemäelle selvin luvuin 36-13. Vaalipäivänä eli 31.1 Sauri(kin) joutui myös selostamaan kaupunkilaisille Länsimetron myöhästymistä. Helsingin johtamisjärjestelmän uudistuksen myötä Pekka Saurin virka lakkaa olemasta toukokuun viimeinen päivä, mutta työsuhde kaupungilla jatkuu 31.8 asti.

1.3.2017 Länsimetro ja A-Insinöörit sopivat riitansa.

1.4.2017 Selvitysmies Virtanen: Länsimetron todelliset kustannukset pimitettiin päättäjiltä

3.4.2017 Länsimetron kaapelivarkaus vaikuttaa koeajoihin – testaukset jatkuvat suunnitellusti. ”Kaapelivarkaus jo rakennetusta radan järjestelmästä paljastui omien tarkastusten yhteydessä. Kaapelivarkaus vaikuttaa suoraan koeajoihin ja sitä kautta käyttöönoton töihin.”

9.4.2017 Suomessa käydään kuntavaalit. Kaatoiko metro vihreiden unelman?

13.4.2017 Länsimetro Oy:n hallitus kokoontuu jälleen jumppaamaan metrofiaskosta tehdyn selvitysraportin julkaisuajankohtaa. Raportti esiteltiin hallitukselle jo maaliskuun lopulla.

24.4.2017 Politikerna skjuter fram beslut om hemlig utredning – Länsimetroselvitys ehkä tuodaan Helsingin ja Espoon konsernijaostoihin 15.5 minkä jälkeen poliitikot linjaavat ohjeita 25.5 pidettävään Länsimetro Oy:n yhtiökokoukseen.

27.4.2017 ”Maksajiksi joutuvat YIT ja Länsimetro Oy”. Ensimmäinen länsimetroa koskevista oikeudenkäynneistä sai päätöksensä.

2.5.2017 HSL:n hallitus koolla, asiana LÄNSIMETROA KORVAAVAN LIIKENTEEN HANKKIMINEN. ”Varmaa länsimetron liikennöinnin aloitusajankohtaa ei kuitenkaan ole HSL:n tiedossa.”

8.5.2017 Onnettomuustutkintakeskukselta kovaa kritiikkiä HKL:lle.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän puutteiden vuoksi metroliikenteen toiminnanharjoittaja ei ollut tunnistanut metrojunien törmäämistä riskiksi eikä ollut varautunut siihen turvalaitteiden ja henkilöstön osaamisen osalta.

15.5.2017 KHO:2017:82 ja liikesalaisuudet. ”Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä.” Katso myös kohta 13.5.2015

Yrityksen salassapitotahdolla ja esittämällä selvityksellä ei ole sellaisenaan ratkaisevaa asemaa arvioitaessa sitä, sisältääkö pyydetty asiakirja liikesalaisuuksia, vaan salassapidon perusteita on arvioitava objektiivisesti.

15.5.2017 Helsingin mielestä metroyhtiön johdolle pitäisi myöntää vastuuvapaus vasta hanketta koskevan erityistilintarkastuksen valmistumisen jälkeen. Kun taas Espoossa konsernijaoston varapuheenjohtaja Jouni J. Särkijärvi on päinvastaista mieltä. ”– Tämä ei ole poliittinen vaan puhtaasti oikeudellinen kysymys. Tässä vaiheessa ei tietoon ole tullut mitään sellaista perustetta, etteikö vastuuvapaus voitaisi myöntää.”

16.5.2017 Myös Länsimetron kakkosvaihe eli Kivenlahden metro sekä myöhästyy että todennäköisesti kallistuu. Näin kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi: Metrojohtaja: Myös länsimetron jatko myöhästyy

23.5.2017 Länsimetro Osakeyhtiön yhtiökokous. Esityslista. Tilintarkastajat lausuvat näin: ”Tilintarkastajina haluamme painottaa, että metroradan tekninen valmistusaika ei merkitse välittömästi liikenteen täysimääräistä alkamista. Hankintahinnan hallitsemiseen ja henkilöresurssien riittävyyteen liittyy mielestämme edelleenkin merkittävää epävarmuutta. Hankintahintaa saattaa merkittävästi nostaa raideliikenteen viivästymiseen liittyvät mahdolliset välilliset kustannukset.”

12.6.2017. Helsingin käräjäoikeudessa alkaa HKL:n (Länsimetro) ja Siemensin välisen automaattikiistan selvittely. Valmistelevan istunnon jälkeen päästään varsinaiseen käsittelyyn. Osapuolet ovat eri mieltä muun muassa metroradan turvallisuuteen liittyvistä asioista: organisaatio, dokumentointi jne. Tämä ensimmäinen päivä automaattioikeudenkäynnistä jää halituskriisin varjoon.

12.6.2017. Länsimetro Oy:n tiedotteen mukaan syyskuussa ehkä mennään! Aikatauluista vastuussa oleva ja matkustajaliikennettä suunnitteleva HSL ei tänäänkään tiedota asiasta yhtään mitään.

12.6.2017. Viestintäyhtiö Tekir kertoo kiinnittäneensä Pekka Saurin tiimiinsä. Perusteena Saurin vahva näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja laajat kontaktit. Saurin aloittaa Tekirin miehenä 1.9.2017.

Elokuu 2017. Espoon kaupunginhallituksen konsernijaoston tilaaman ja käynnistämän eritysitilintarkastuksen pitäisi valmistuu. Selvitys on tarkoitus esitellä julkisuudessa syyskussa.

23.8.2017. HKL:n tiedotteen mukaan ”Länsimetron liikennettä ohjaava asetinlaite on valmistunut ja hyväksytysti HKL:n vastaanottama. Asetinlaitteen on toimittanut suomalainen turvallisuuden ja ympäristötekniikan yritys Mipro Oy.”

5–7. 9. 2017 HKL ja Länsimetro Oy kertovat julkisuuteen ristiriitaista tietoa hankkeen etenemisestä, minkä lisäksi osapuolet viittaavaat toisiinsa toimittajien halutessa vastauksia lisäkysymyksiin. Käyttöönotossa on ongelmia, kun metroradan vanha ja uusi ”softa” ei keskustele keskenään Herttoniemen valvomossa eli ”hermokeskuksessa.”

8.9.2017 HKL:n ja Länsimetron ensimmäinen yhteinen perjantaitiedote. Tiedotteita projektin etenemisestä on tarkoitus tuottaa julkisuuteen joka perjantai.

11.9.2017 Espoon kaupunginhallituksen konsernijaoston tilaama ja käynnistämä eritysitilintarkastus esitellään konsernijaostolle. Paitsi että ei juurikaan esitelty. Konsernijaoston puheenjohtajan Maria Guzeninan (Sdp) mukaan erityistilintarkastus on yhä kesken. Tuloksista keskustellaan konserniajoston kokouksessa 16.10.

13.9.2017 HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski kertoo Länsiväylä-lehdessä, että Länsimetron matkustajaliikenne voisi käynnistyä lokakuun puolessa välissä.

18.9.2017 Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista. Esityksen tarkoituksena on vaihtaa kaupungin edustaja Länsimetro Oy:n hallituksessa. Pekka Saurin korvaa HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

3.10.2017 Länsimetro Oy ja HKL allekirjoittivat tänään tiistaina 3.10. pöytäkirjan, jolla siirrettiin länsimetron asemat ja rata HKL:n hallintaan. Käytännössä hallinnan siirto merkitsee, että HKL pääsee nyt aloittamaan täysimittaisesti matkustajaliikennettä edeltävän ns. tuotannon esivaiheen. Ennen kuin matkustajaliikenne voidaan aloittaa, tulee tuotannon esivaiheessa toteutua yhtenäinen kahden viikon häiriötön jakso sen jälkeen kun matkustajaliikenteen aloittamisen esteet on poistettu ja tarpeelliset testaukset on tehty. Liikenteelle avaaminen edellyttää, että riittävä määrä koeajopäiviä on toteutunut onnistuneesti. Matkustajaliikenteen aloituksesta päättää tämän jälkeen HSL.

4.10.2017 Länsimetron erityistilintarkastus luovutettiin omistajakaupungeille. ”Perehdymme huolella raporttiin ja sen vaatimiin toimiin”, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. ”Kaupunkien kannalta nyt on kuitenkin keskeistä, että metro saadaan liikkeelle palvelemaan seudun asukkaita ja asiakkaita.”

9.10.2017 Espoon konsernijaosto keskusteli Länsimetron erityistilintarkastuksen huomioista Ernst & Young Oy:n raportin pohjalta. Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. Konsernijaosto pyytää asiassa yhtiöoikeudellisen juridiikan asiantuntijan lausuntoa.

13.10.2017 Länsimetron pääteasemalle valui vettä – vielä ei tiedetä, vaikuttaako metron toimintaan, kertoo Yle. ”Vettä valui käytäville ja niitä pitkin alas. Pumppaustyöt Matinkylän asemalla jatkuivat pitkälle perjantai-iltapäivään.”

6.11.2017 HKL on ajanut kolmannen onnistuneeksi laskettavan koeajon länsimetron osuudella. Maanantai 6.11 oli ensimmäinen päivä, kun metroa liikennöitiin HSL:n suunnittelemien uusien, väljemmät kääntöajat sallivien ja metroliikenteen luotettavuutta parantavien aikataulujen mukaisesti.

7.11.2017 Kaksi metrojunaa ajoi toisiaan vastaan kääntöraiteella länsimetron koeajojen aikana, kun liikenteenohjaus antoi kummallekin junalle luvan lähteä liikkeelle, Iltasanomat kertoo.

18.11.2017 Länsimetron liikenne käynnistyy Matinkylästä kello 5.09 aamulla lähetvällä vuorolla.

23.11.2017 Käy ilmi, että uudella metrolinjalla ei ole rakennettu wc-tiloja henkilöstölle, sillä ratahan piti automatisoida. Kuljettajattomasta metrosta luovuttiin kuitenkin jo joulukuussa 2014.

13.12.2017 Kaikille kenkää!” ilmestyy. Kirja on yhteenveto länsimetrohankkeen kaoottisista vuosista 2016 ja 2017 ja kertoo, miksi käsittämättömiä vikoja selitellään vielä vuonna 2018 ja ehkä kauemmin, ja kuka niitä selityksiä tarjoaa.

3.1.2018 Aikaisin aamulla asetinlaitevika pysäyttää metroliikenteen uudella rataosuudella. Työmatkalaiset raivoavat, ievätkä vähiten siksi, että asemilla ja bussipysäkeillä haahuillaan pitkät tovit ilman tietoa siitä, mitä tapahtuu ja milloin vika on korjattu.

10.7.2018 Talven ja kevään jatkunut julkinen keskustelu suorien bussiyhteyksien lisäämisestä Espoon ja Helsingin välille sai kesällä jatkoa kun Helsingin hovioikeus päätti YIT:n ja Länsimetro Oy:n välisen riidan. HSL:n mukaan bussit tekevät paluun mm. Länsiväylälle syksyllä koulujen alkaessa.

Syksy 2018. Helsingin käräjäoikeudessa jatkuu ns. automaattikäräjät suullisilla kuulemisilla.

image

Helsingin käräjäoikeudessa muhii metroradan turvallisuuteen liittyvä aivan käsittämätön soppa. Yllä ote Siemensin versiosta.

Mainokset

3 thoughts on “Etenemissopimus ja muita päivämääriä

 1. Hieno kooste, tätä oli mukava lukea vaikka sisältö kertookin aivan suoraan rikollisuudesta ja lahjonnan ilmiselvyydestä.

  Virkamiehistö on saanut niin paljon lahjusrahaa että mikään ei haittaa mitään, kyllä pitää lisää metroa saada, kuluista piittaamatta.

 2. Helsingin metron automatisoinnin historia ja perustelut: ”Käyttötaloushyödyt
  ovat kuitenkin investointiin nähden varsin pieniä, ja laskelmien valossa automaattimetron
  tekevätkin kannattavaksi yhteiskuntataloudelliset hyödyt, erityisesti matkustajien
  aikasäästöt. Säästöjä nähdään saatavan myös siitä, että matkustajia siirtyy metroon
  muilta reiteiltä ja muista kulkumuodoista. Laskelmissa esitetyt hyödyt ovat kuitenkin
  monelta osin arvioita, joiden toteutumisesta lasketussa laajuudessaan ei ole varmuutta.”
  http://www.seisake.net/eng_2013_hietaranta_juhana.pdf

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s